VILČEK, Emanuel
1E. Vilček, 1977: Josip Arpaš, dipl. inž. šum.. Š.L. 10-12, s.556    PDF
2Vilček, E., 1980: MIJO KOTARSKI, dipl inž. šum.. Š.L. 9-10, s.451    PDF
3Vilček, E., 1986: Članovi Šumarskog društva Zagreb u industriji »BILOKALNIK« i u šumi REPAŠ. Š.L. 9-10, s.492    PDF
4Vilček, E., 1987: Ekskurzija Društva IT šumarstva i drvne industrije Zagreb u Istri rujna 1986. godine. Š.L. 1-2, s.92     PDF
5Vilček, E., 1988: Društvo ITŠDI Zagreb u posjeti šumarstvu i drvnoj industriji Bjelovara .. Š.L. 1-2, s.82     PDF
6Vilček, E., 1988: Posjeta rezervatu šum. vegetacije »PRAŠNIK«.. Š.L. 3-4, s.178    PDF
7Vilček, E., 1988: Šumari DRUŠTVA ITŠDI Zagreb u šumama Macelj gore .. Š.L. 7-8, s.397    PDF
8Emanule Vilček, 1988: Šumari veterani u Jastrebarskom.. Š.L. 9-10, s.463    PDF
9Emanuel Vilček, 1988: Šumari posjetili Požeški krajolik — Zlatnu dolinu. Š.L. 11-12, s.573    PDF
10Emanuel Vilček, 1988: Šumari posjetili R.O. »Marko Šavrić«.. Š.L. 11-12, s.574    PDF
11Emanuel Vilček, 1988: Šumari posjetili DI »Turopolje«.. Š.L. 11-12, s.575    PDF


                UNDER CONSTRUCTION