VLAINIĆ, Oliver
1Vlainić, O., 2004: 50 godina Hrvatskoga šumarskog društva Ogranka Karlovac 1953 – 2003.. Š.L. 1-2, s.88     PDF
2Vlainić, O., 2005: Stručno-turistička ekskurzija HŠD-a ogranak Karlovac u Belgiju i Irsku. Š.L. 3-4, s.229    PDF
3Vlainić, O., 2005: Događanja od 11. do 16. lipnja 2005.. Š.L. 5-6, s.299
4Vlainić, Oliver, 2006: Ivo Franjković. Š.L. 9-10, s.464    PDF
5Vlainić, Oliver, 2008: Izlet karlovačkog ogranka HŠD-a na Medvednicu. Š.L. 9-10, s.484    PDF
6Vlainić, Oliver, 2009: Izlet karlovačkog ogranka HŠD-a u Varaždin i Trakošćan. Š.L. 11-12, s.667    PDF
7Vlainić, Oliver, 2009: Ekskurzija karlovačkog ogranka HŠD-a u Bosnu i Hercegovinu. Š.L. 11-12, s.671    PDF
8Vlainić, Oliver, 2010: Spomen obilježja zaslužnim šumarima i šumarskim institucijama. Š.L. 7-8, s.428    PDF
9Vlainić, Oliver, 2010: Mladen Tonković (1937 – 2010). Š.L. 7-8, s.439    PDF
10Vlainić,Oliver, 2011: Zajedničke aktivnosti ogranaka Gospića i Karlovca u 2010. godini. Š.L. 1-2, s.80     PDF
11Vlainić, Oliver, 2011: Ilija Bućan (1928–2011). Š.L. 5-6, s.333    PDF
12Vlainić, Oliver, 2011: Višnja Topolovac (1941–2011). Š.L. 5-6, s.335    PDF
13Vuletić, D., S. Krajter, O. Vlainić, 2011: Pregled stavova lokalnog stanovništva i korisnika o nedrvnim proizvodima i uslugama šuma. Š.L. 13, s.222
14Vlainić, Oliver, 2012: Prva godina rada Sekcije za kulturu, sport i rekreaciju. Š.L. 1-2, s.97     PDF
15Oliver Vlainić, 2014: KARLOVAČKI OGRANAK U POSJETU POLJSKOJ. Š.L. 1-2, s.97
16Oliver Vlainić, 2014: KARLOVAČKI ŠUMARI U SLOVENIJI. Š.L. 5-6, s.329    PDF
17Oliver Vlainić, 2014: Prof. BERISLAV POŽAR, dipl. ing. šum. (1943–2014). Š.L. 5-6, s.356    PDF
18Oliver Vlainić, 2014: DVODNEVNA EKSKURZIJA OGRANKA KARLOVAC NA KRK I U SENJ. Š.L. 11-12, s.626    PDF
19Oliver Vlainić, 2015: STRUČNO-POPULARNI SKUP U VOJNIĆU. Š.L. 3-4, s.193    PDF
20Oliver Vlainić, 2015: ŠUMARSKI SEKTOR PREDSTAVLJEN U SABORU REPUBLIKE HRVATSKE. Š.L. 3-4, s.195    PDF
21Oliver Vlainić, 2015: IZLOŽBA „POZDRAVLJAM TE ŠUMO“. Š.L. 7-8, s.403    PDF
22Oliver Vlainić, 2015: HŠD OGRANAK KARLOVAC POSJETIO VOJVODINU. Š.L. 9-10, s.485    PDF
23Oliver Vlainić, 2015: KAKO HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO PROMIŠLJA ŠUMARSTVO HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.572    PDF
24Oliver Vlainić, 2015: PROTEKLIH 25 GODINA ŠUMARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.574    PDF
25Oliver Vlainić, 2015: POŠTANSKE MARKE. Š.L. 11-12, s.578    PDF
26Oliver Vlainić, 2016: 22. ALPE-ADRIA NATJECANJE. Š.L. 5-6, s.300    PDF
27Oliver Vlainić, 2016: RAZMJENA POSJETA OGRANAKA VIROVITICE I KARLOVCA. Š.L. 7-8, s.418    PDF
28Oliver Vlainić, 2017: MLADEN MEĐERAL (1967–2016). Š.L. 1-2, s.104    PDF
29Oliver Vlainić, 2017: MLADEN ŠPIGELSKI (1932–2016). Š.L. 1-2, s.105    PDF
30Oliver Vlainić, 2017: STJEPAN LUKAČIĆ (1929–2016). Š.L. 1-2, s.108    PDF
31Oliver Vlainić, 2017: EKSKURZIJA HŠD-A OGRANKA KARLOVAC U CRNU GORU I ALBANIJU. Š.L. 5-6, s.306    PDF
32Oliver Vlainić, 2017: TERENSKI DIO 1. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-A 2017. GODINE. Š.L. 5-6, s.324    PDF
33Oliver Vlainić, Ivica Milković, 2017: Mr. sc. GAŠPAR FABIJANIĆ, dipl. ing. šum. (1933. – 2017.). Š.L. 11-12, s.627    PDF
34Oliver VLAINIĆ, 2018: JUBILARNO 20. SUDJELOVANJE HRVATSKE ŠUMARSKE EKIPE NA 50. EFNS-U (Antholz, Južni Tirol, Italija, 28. siječnja – 3. veljače 2018.). Š.L. 5-6, s.331    PDF
35Ivan Grginčić, Oliver Vlainić, 2018: Karlovački ogranak Hrvatskoga šumarskoga društva svečano obilježio 65 godina rada. Š.L. 9-10, s.555    PDF
36Oliver Vlainić, 2018: Stručna ekskurzija Upravnog odbora HŠD-a u Sloveniju (Posočje – dolinaSoče i Julijske Alpe). Š.L. 11-12, s.652    PDF
37Oliver Vlainć, 2019: Petodnevna ekskurzija ogranaka Gospića i Karlovca u Rumunjsku. Š.L. 1-2, s.80     PDF
38Oliver Vlainć, 2019: ŠIME RONČEVIĆ, dipl. ing. šum.(1943.-2019.). Š.L. 1-2, s.96     PDF
39Oliver Vlainić, 2019: Hrvatska ekipa na zimskom natjecanju Alpe-Adria 2019. godine. Š.L. 5-6, s.279    PDF
40Hranislav Jakovac, Oliver Vlainić, 2020: 52. EFNS – Drusznicki-Zdrój, Poljska (19.-25. siječnja 2020.) . Š.L. 1-2, s.95     PDF
41Oliver Vlainić, 2020: Stručno-turistička ekskurzija u Češku. Š.L. 3-4, s.212    PDF
42Oliver Vlainić, 2020: Božidar Radečić (1.5.1939. – 2.7.2019.). Š.L. 3-4, s.222    PDF
43Oliver Vlainić, Ivan Grginčić, 2020: Stjepan Mikuc (3.3.1930.-12.2.2020.). Š.L. 3-4, s.223    PDF
44Oliver Vlainić, 2020: Prof. Anica Mrzljak, dipl. ing. šum. (29. svibnja 1931. – 22. kolovoza 2020.). Š.L. 11-12, s.618    PDF
45Igor Anić, Oliver Vlainić, 2021: Otvoreno pismo: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu . Š.L. 1-2, s.84     PDF
46Oliver Vlainić, 2021: In memoriam Petar Vitas, dipl. ing. šum. (15. 6. 1945. – 4. 11. 2020.). Š.L. 1-2, s.108    PDF
47Oliver Vlainić, 2021: In memoriam Mr. sc. Ivan Mrzljak, dipl. ing. šum. (Levkušje, 8. 11. 1929. – Karlovac, 26. 1. 2021.). Š.L. 3-4, s.200    PDF
48Oliver Vlainić, 2021: In memoriam Zdravko Pavlešić, dipl. ing. šum. (Slunj, 29. 11. 1963. – Slunj, 15. 2. 2021.). Š.L. 3-4, s.201    PDF
49Oliver Vlainić, 2021: Zoran Sabljarić, dipl. ing. šum. (Karlovac, 15. 5. 1961. – Karlovac, 3. 4. 2021.). Š.L. 5-6, s.302    PDF
50Oliver Vlainić, 2021: Ivan Puškar, dipl. ing. šum. (Dol, Krašić, 27. 1. 1933. – Karlovac, 12. 8. 2021.). Š.L. 9-10, s.507    PDF
51Oliver Vlainić, 2022: Obilježavanje šumarskih obljetnica u Karlovcu. Š.L. 7-8, s.363    PDF
52Oliver Vlainić, 2023: Terenski dio 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2022. godine. Š.L. 1-2, s.84     PDF
53Oliver Vlainić, 2023: Zimska šumarska skijaška natjecanja. Š.L. 3-4, s.192    PDF
54Oliver Vlainić, 2023: Susret Europske šumarske mreže u državi bez šuma – Islandu. Š.L. 5-6, s.286    PDF
55Oliver Vlainić, 2023: Terenski dio 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2023. godine. Š.L. 7-8, s.399    PDF
56Oliver Vlainić, 2023: Susret Europske šumarske mreže u Hrvatskoj 2023. godine. Š.L. 11-12, s.579    PDF
57Oliver Vlainić, 2024: Zimska šumarska skijaška natjecanja 2024. godin. Š.L. 3-4, s.194    PDF

naslovnice Šumarskog lista:
9-10/2005: Šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena, Petrova gora, UŠP Karlovac JPG
1-2/2013: 45. EFNS – na startu prema pobjedi - 45 EFNS – A victory from the start JPG
7-8/2017: Ljetna panorama dijela NP Mljet - Summer panorama of a part of Mljet National Park JPG
1-2/2019: Park prirode Papuk – Jankovac - Papuk Nature Park – Jankovac JPG
7-8/2019: Park prirode Telaščica – Strmac, poznate dugootočke „stene“ - Telašćica Nature Park – Strmac, the famous cliffs (locally called „Stene“) of the island of Dugi Otok JPG
1-2/2021: 175. godina Hrvatskog šumarskog društva i 145. godina Šumarskog lista - 75th Anniversary of the Croatian Forestry Association and 145th Anniversary of Forestry Journal JPG

pokaži sve


                UNDER CONSTRUCTION