V., Boris
1Vrbek, B., Vrbek, M. i Vukelić, J., 1991: Zakiseljavanje tla i nakupljanje Pb, Cu i Zn u jelovim zajednicama Nacionalnog parka »Risnjak«. Š.L. 3-5, s.163    PDF
2Krejči, V., Vrbek, B., 1995: Razdioba oborina u zajednici hrasta lužnjaka i običnoga graba na području sliva Česme utjecana starošću i vrstom drveća. Š.L. 9-10, s.317
3Vrbek, B., 2005: Utjecaj posolice na šumsko tlo i vegetaciju otoka Korčule. Š.L. 3-4, s.143
4Boris Vrbek, 2005: Lizimetrijska pedologija kao metoda istraživanja kvalitete procjednih voda šumskih tala Hrvatske. Š.L. 7-8, s.397
5Boris Vrbek, Ivan Pilaš, Tomislav Dubravac, 2005: Praćenje kvalitete vode u šumi hrasta lužnjaka i običnoga graba protočnim lizimetrima. Š.L. 13, s.165
6Ivan Pilaš, Tihomira Gojmerac, Boris Vrbek, Tomislav Dubravac, 2005: Unaprjeđenje monitoringa podzemnih voda u nizinskim šumskim ekosustavima Hrvatske korištenjem GIS-a i geostatistike.. Š.L. 13, s.245
7Dubravac, T., V. Krejči, B. Vrbek, 2006: Struktura i razvoj 161 godinu stare smrekove kulture. Š.L. 5-6, s.219
8Jakovljević, T., K. Berković, G. Tartari, B. Vrbek, J. Vorkapić-Furač, 2009: Atmosferska taloženja u šumskim ekosustavima Europe i istraživanje novih metoda određivanja fosfora i amonijakalnog dušika u okviru ICP Forests programa. Š.L. 5-6, s.267
9Perić, S., J. Medak, I. Pilaš, B. Vrbek, M. Tijardović, 2009: Prvi rezultati istraživanja mogućnosti revitalizacije kamenoloma Očura i autohtonim vrstama drveća i grmlja. Š.L. 5-6, s.309
10Pekeč, S., B. Vrbek, S. Orlović, B. Kovačević, 2011: Proizvodni potencijal crne topole (Sekcija Aigeiros Duby) na eugleju. Š.L. 1-2, s.29
11Boris Vrbek, 2011: MEĐUNARODNA GODINA ŠUMA U SVJETLU 50-GODIŠNJE USKE SURADNJE HRVATSKE ŠUMARSKE ZNANOSTI I STRUKE. Š.L. 13, s.*
12Vrbek, B., I. Pilaš, 2011: Istraživanje promjena nekih kemijskih i fizikalnih osobina u tlu pod šumom bora i bagrema na području Đurđevačkih pijesaka. Š.L. 13, s.230
13Boris Vrbek, 2013: Nikola Pernar, Darko Bakšić i Ivan Perković: Terenska i laboratorijska istraživanja tla – priručnik za uzorkovanje i analizu. Š.L. 5-6, s.338    PDF
14Boris Vrbek, 2013: METODA IZRADBE MONOLITA ŠUMSKIH TALA PRIMJENOM EPOKSIDNE SMOLE. Š.L. 11-12, s.609
15Darko Bakšić, Nikola Pernar, Ivan Perković, Boris Vrbek, Vibor Roje, 2015: RASPODJELA ZEMNOALKALIJSKIH I ALKALIJSKIH KOVINA (Ca, Mg, K, Na) U ŠUMSKOM TLU PARKA PRIRODE MEDVEDNICA. Š.L. 1-2, s.7


                UNDER CONSTRUCTION