Đ., Martina
1Tijardović, Martina, 2008: Ljetna škola o gospodarenju mediteranskim šumama u promijenjenim okolišnim uvjetima. Š.L. 11-12, s.573    PDF
2Perić, S., J. Medak, I. Pilaš, B. Vrbek, M. Tijardović, 2009: Prvi rezultati istraživanja mogućnosti revitalizacije kamenoloma Očura i autohtonim vrstama drveća i grmlja. Š.L. 5-6, s.309
3Tijardović, Martina, 2009: Radionica o prilagodbi šumarske politike i gospodarenja šumama u Europi s ciljem ublažavanja klimatskih promjena. Š.L. 9-10, s.541    PDF
4Perić,S., M. Tijardović, A. Jazbec, 2011: Rezultati istraživanja provenijencija zelene duglazije u ekološki različitim područjima kontinentalne Hrvatske. Š.L. 13, s.190
5Martina Tijardović, Sanja Perić, 2017: 1. LJETNA ŠKOLA COST AKCIJE FP1403 NNEXT / „INTRODUCIRANE ŠUMSKE VRSTE DRVEĆA U EUROPI S GLEDIŠTA KLIMATSKIH PROMJENA: RIZICI, IZAZOVI I MOGUĆNOSTI“. Š.L. 3-4, s.195    PDF
6Martina Tijardović, Sanja Perić, 2017: COST AKCIJA CA15226 ŠUMARSTVO PRILAGOĐENO KLIMATSKIM PROMJENAMA U PLANINSKIM PODRUČJIMA (CLIMATE-SMART FORESTRY IN MOUNTAIN REGIONS – CLIMO) . Š.L. 9-10, s.527    PDF
7Sanja Perić, Martina Đodan, 2018: COST AKCIJA FP1206: MREŽA MJEŠOVITIH EUROPSKIH ŠUMA - EUROPEAN MIXED FORESTS INTEGRATING SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN SUSTAINABLE FOREST MANAGMENT – EuMIXFOR. Š.L. 3-4, s.220    PDF
8Martina Đodan, Robert Brus, Anne-Mareen Eisold, Valeriu-Norocel Nicolescu, Milan Oršanić, Kristina Pratasiene, Sanja Perić, 2018: Alohtone vrste s gledišta klimatskih promjena: prilike i mogućnosti u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.391
9Martina Đodan, 2019: Održana radionica SUSTREE projekta i premijera dokumentarnog filma ”Šume bez granica”. Š.L. 5-6, s.276    PDF


                UNDER CONSTRUCTION