Š., Mario
1Šporčić, M., Vondra, V., 2001: Magistarski radovi, obranjeni na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, unapređuju šumarstvo!. Š.L. 7-8, s.391
2Šporčić, M., Sabo, A., 2002: Ozljeđivanje radnika u hrvatskom šumarstvu tijekom razdoblja 1991-2000.. Š.L. 5-6, s.261
3Šporčić, M., 2002: Neki pokazatelji o šumarskim informacijama na Internetu. Š.L. 9-10, s.511
4Vondra, V., Martinić, I., Šporčić, M., 2004: Uz prvu obljetnicu smrti prof. dr. sc. Simeuna Tomanića. Š.L. 9-10, s.593    PDF
5Šporčić, M., Martinić, I., 2004: Uslužni izvoditelji šumskih radova u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.633
6Martinić, I., M. Šporčić, 2005: Ekološko gledište održavanja mehanizacije u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.19
7Šporčić, M., 2005: Uvid u neka gledišta poduzetništva u šumarstvu Europe. Š.L. 5-6, s.287
8Mario Šporčić, Ivan Martinić, 2005: Model licenciranja izvoditelja šumskih radova. Š.L. 7-8, s.375
9Šporčić,M., M. Landekić, M. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić, 2010: Višekriterijsko odlučivanje kao podrška u gospodarenju šumama – modeli i iskustva. Š.L. 5-6, s.275
10Posavec,S., M. Šporčić, D. Antonić, K. Beljan, 2011: Poticanje inovacija – ključ razvoja u hrvatskom šumarstvu. Š.L. 5-6, s.243
11Lovrić, M., S. Krajter, M. Landekić, Ž. Zečić, N. Lovrić, D. Vusić, I. Martinić, M. Šporčić, 2011: Razvoj i posljedice EU zakonodavstva vezanog za nezakonite sječe. Š.L. 11-12, s.595
12Matija LANDEKIĆ, Mario ŠPORČIĆ, Ivan MARTINIĆ, Matija BAKARIĆ, Kruno LEPOGLAVEC, 2016: UTJECAJ STILOVA VODSTVA NA UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJSKU KULTURU ŠUMARSKOG PODUZEĆA. Š.L. 1-2, s.17
13Matija LANDEKIĆ, Ivan MARTINIĆ, Matija BAKARIĆ, Rosa M. RICART, Mario ŠPORČIĆ, 2017: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U SEKTORU ŠUMARSTVA – STANJE U HRVATSKOJ I TRENDOVI U EUROPI. Š.L. 7-8, s.395
14Mario Šporčić, Matija Landekić, Ivana Bartulac, Ksenija Šegotić , 2020: Primjena višekriterijske AHP metode u odabiru sustava pridobivanja drva. Š.L. 5-6, s.247
15Matija Landekić, Ana Gajšek, Gabrijela Seletković, Mario Šporčić, 2021: Uloga ekološke certifikacije u kontekstu održivog gospodarenja šumama Republike Hrvatske. Š.L. 7-8, s.379
16David Mijoč, Nikola Perković, Mario Šporčić, Matija Landekić, Matija Bakarić, Andreja Đuka, Tomislav Poršinsky, 2021: Vrednovanje metode izračuna planske cijene usluge pridobivanja drva. Š.L. 11-12, s.515
17Matija Bakarić, Ivan Martinić, Mario Šporčić, David Mijoč, Matija Landekić, 2022: Poduzetnička infrastruktura i poduzetništvo u šumarstvu Republike Hrvatske – mogućnosti i perspektive korištenja. Š.L. 3-4, s.153
18Matija Landekić, Ivan Bošnjak, Matija Bakarić, Mario Šporčić, 2022: Trendovi i odnosi pokazatelja sigurnosti pri radu u hrvatskom šumarstvu. Š.L. 5-6, s.201
19Mario Šporčić, David Mijoč, Matija Bakarić, Zdravko Pandur, Marin Bačić, Matija Landekić, 2023: Izazov regrutiranja šumarske radne snage u Europi i svijetu. Š.L. 5-6, s.239
20Matija Bakarić, Matija Landekić, Mario Šporčić, 2023: Struktura prihoda javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.251


                UNDER CONSTRUCTION