Š., Željko
1 Franjić, J., Škvorc, Ž., 1997: Zimotrenost nekih vrsta hrastova (Quercus L., Fagaceae) na Krndiji i Dilju (Slavonija, Hrvatska). Š.L. 11-12, s.599    pdf
2 Franjić, J., Škvorc, Ž., Čarni, A., 2001: Numerička analiza fitocenoloških snimaka u bukovo-jelovim šumama (Abieti-Fagetum s. l.) u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.19     pdf
3 Čarni, A., Franjić, J., Škvorc, Ž., 2002: Vegetacija grmastih šumskih rubova u Slavoniji (Hrvatska). Š.L. 9-10, s.459    pdf
4 Franjić, J., Škvorc, Ž., Pandža, M., Kekelić, B., 2002: Šumska vegetacija poluotoka Oštrica (Dalmacija, Hrvatska). Š.L. 9-10, s.469    pdf
5 Trinajstić, I., Franjić, J., Škvorc, Ž., 2003: Sintaksonomska analiza bukovih šuma Međimurja (Hrvatska). Š.L. 1-2, s.3     pdf
6 Franjić, J., Pandža, M., Škvorc, Ž., 2003: Rasprostranjenost vrste Anthyllis barba-jovis L. (Fabaceae) u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.45     pdf
7 Škvorc, Ž., 2005: Mirko Vidaković, Josip Franjić,Golosjemenjače. Š.L. 3-4, s.199    PDF
8 Ballian, D., Ž. Škvorc, J. Franjić, D. Kajba, S. Bogdan, F. Bogunić, 2005: Procjena nekih morfoloških značajki munike (Pinus heldreichii Christ.) u dijelu areala. Š.L. 9-10, s.475    pdf
9 Josip Franjić, Željko Škvorc, Andraž Čarni, 2006: Rasprostranjenost panonskoga crnog gloga (Crataegus nigra Waldst. et Kit.) u Hrvatskoj i njegov značaj u formiranju vegetacije šumskih rubova. Š.L. 1-2, s.3     pdf
10 Franjić, J., Ž. Škvorc, 2009: Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić: Biljne zajednice Republike Hrvatske. Š.L. 1-2, s.88     PDF
11 Škvorc,Ž., K.Sever, J.Franjić, D.Krstonošić, M.Poljak, 2012: Intenzitet fotosinteze i vegetativni rast hrasta lužnjaka (Quercus roburL.) u pokusnom nasadu. Š.L. 1-2, s.7     pdf
12 Jozo FRANJIĆ, Željko ŠKVORC, Daniel KRSTONOŠIĆ, Krunoslav SEVER, Ivana ALEŠKOVIĆ, 2012: VEGETACIJSKE ZNAČAJKE PRIMORSKIH BUKOVIH ŠUMA (Seslerio autumnali-Fagetum M. Wraber ex Borhidi 1963) I PRETPLANINSKIHBUKOVIH ŠUMA (Ranunculo platanifoliae-Fagetum Marinček et al. 1993) NA PODRUČJU PARKA PRIRODE UČKA. Š.L. 11-12, s.559    pdf
13 Jozo Franjić,Željko Škvorc, 2013: NEKE ZANIMLJIVOSTI S PUTA U REPUBLIKU KOREJU. Š.L. 1-2, s.86     PDF
14 Jozo Franjić, Željko Škvorc, 2014: POPULARIZACIJA HRVATSKE FLORE: NOVI KRIŽANAC Sorbus × thuringiaca (Ilse) Fritsch U HRVATSKOJ FLORI. Š.L. 3-4, s.194    PDF
15 Željko Škvorc, 2014: Dr. sc. KRUNOSLAV SEVER. Š.L. 3-4, s.222    PDF
16 Jozo Franjić, Željko Škvorc, 2014: 35. SIMPOZIJ EASTERN ALPINE AND DINARIC SOCIETY FOR VEGETATION ECOLOGY (EADSVE 2013). Š.L. 7-8, s.424    PDF
17 Jozo Franjić, Željko Škvorc, 2015: NEKE ZANIMLJIVOSTI S PUTA U ČEŠKU. Š.L. 11-12, s.594    PDF
18 Krunoslav SEVER, Matija HRUST, Željko ŠKVORC, Saša BOGDAN, Ivan SELETKOVIĆ, Nenad POTOČIĆ, Jozo FRANJIĆ, 2016: POUZDANOST PROCJENE STANJA ISHRANE HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) S DUŠIKOM POMOĆU PRIJENOSNOG KLOROFILMETRA CCM-200. Š.L. 9-10, s.465    pdf
19 Krunoslav SEVER, Saša BOGDAN, Jozo FRANJIĆ, Željko ŠKVORC, 2018: NEDESTRUKTIVNA PROCJENA KONCENTRACIJE FOTOSINTETSKIH PIGMENATA U LIŠĆU HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.). Š.L. 5-6, s.247    pdf
20 Jozo FRANJIĆ, Željko ŠKVORC, 2018: NEKE ZANIMLJIVOSTI S PUTA NA SICILIJU. Š.L. 5-6, s.324    PDF


                UNDER CONSTRUCTION