B., Jurica
1Tanušev,V., J. Ištvanić, M. Moro, J. Butković, 2009: Iskorištenje pri izradi grubih drvnih elemenata iz bukovih (Fagus sylvatica L.) trupaca manjih promjera i niže kvalitete. Š.L. 9-10, s.483


                UNDER CONSTRUCTION