I., Josip
1Tanušev,V., J. Ištvanić, M. Moro, J. Butković, 2009: Iskorištenje pri izradi grubih drvnih elemenata iz bukovih (Fagus sylvatica L.) trupaca manjih promjera i niže kvalitete. Š.L. 9-10, s.483
2Josip Ištvanić, Ingrid Šafranek, 2014: Prof. dr. sc. MARIJAN BREŽNJAK, PROFESSOR EMERITUS (1926–2014). Š.L. 1-2, s.112    PDF


                UNDER CONSTRUCTION