M., Ivica
1 Milinović, I., 2007: Ivica Korbar (1927 – 2007). Š.L. 11-12, s.631    PDF
2 Milinović, Ivica, 2009: Teodor Puba Tranger (1914 - 2008). Š.L. 1-2, s.115    PDF
3 Ivan Milinović, 2016: LUGARNICA BAŠKE OŠTARIJE. Š.L. 3-4, s.192    PDF


                UNDER CONSTRUCTION