H., Dubravko
1 Horvat, D., Sever, S., 1996: Rotositnidba - jedna metoda mehaniziranja prirodne obnove i njege sastojina. Š.L. 3-4, s.143    pdf
2 Horvat, D., Sever, S., 1996: Neke tehničke značajke traktora za privljačenje drva u prorjedama sastojina brdsko-planinskog područja. Š.L. 3-4, s.157    pdf
3 Goglia, V., Horvat, D., Risović, S., Sever, S., 1996: Sadašnjost i budućnost korištenja šumske biomase u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.163    pdf
4 Dubravko Horvat, Ankica Kos, Željko Zečić, Marijan Šušnjar, Ivan Bešlić, 2005: Istraživanje koncentracije drvne prašine hrastovine u radnoj okolini sjekača pri izradbi prostornog drva. Š.L. 7-8, s.393    pdf
5 Oršanić, M., D. Horvat, N. Pernar, M. Šušnjar, D. Bakšić, D. Drvodelić, 2008: Utjecaj mineralnog i biorazgradivoga ulja na rasadničku klijavost i rast sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 1-2, s.3     pdf
6 Šušnjar, M., D. Pičman,T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger, 2009: Radne značajke pokretne drobilice kamena pri gradnji šumskih protupožarnih cesta i melioraciji krša. Š.L. 9-10, s.493    pdf
7 Horvat,Dubravko, 2011: Izv. prof. dr. sc. Ivan Knežević, dipl. ing. šum.(1929–2010). Š.L. 3-4, s.206    PDF
8 Tomislav Poršinsky, Josip Matas, Dubravko Horvat, Andreja Đuka, 2020: Pneumatici kotača šumskih vozila. Š.L. 9-10, s.509    pdf


                UNDER CONSTRUCTION