ABRAMOVIĆ, Ante
1Ing. A. Abramović, 1940: Proglas pretsjednika H. Š. D. članovima.. Š.L. 4-5, s.201    PDF
2Ing. A. Abramović, 1942: Ministrom narodnog gospodarstva imenovan je sveuč. prof. Dr. J. Balen,. Š.L. 8-9, s.273    PDF
3Ing. A. Abramović, 1942: VI. zasjedanje odbora Međunarodne središtnjice za šumarstvo.. Š.L. 10-12, s.275    PDF
4Ing. A. Abramović, 1943: Pitanje rasa šumskog drveća u Hrvatskoj.. Š.L. 10-12, s.275    PDF
5Ing. A. Abramović, 1943: Povećanje proizvodnje uzgojem stabala šumskog drveća izvan šum. površina.. Š.L. 10-12, s.277    PDF
6Ing. A. Abramović, 1943: VIII. sastanak odbora Međunarodne središnjice za šumarstvo.. Š.L. 10-12, s.311    PDF


                UNDER CONSTRUCTION