ANDROIĆ, Milan
1 ing. M. Androić, 1950: Utvrđivanje uspjeha suzbijanja gubara aviometodom. Š.L. 1-2, s.39     PDF
2 ing. M. Androić, 1950: Topolin gubar. Š.L. 12, s.484    PDF
3 ing. M. Androić, 1951: Potkornjak i njegovo suzbijanje. Š.L. 1-2, s.93     PDF
4 ing. M. Androić, 1951: Otpornost gubarevih gusjenica (stadij I—V) prema parathionu i pantakanu. Š.L. 5, s.181    PDF
5 M. Androić, 1951: Kraemer Gustav: Der grosse Tannenborkenkäfer etc.. Š.L. 6, s.242    PDF
6 ing. M. Androić, 1951: Novi štetnik na borovima u Hrv. Primorju i Istri (Pityogenes trepanatus Noerdl.). Š.L. 12, s.398    PDF
7 Ing. M. Androić, 1952: Koji štetnici prijete našim šumama ove godine. Š.L. 4, s.113    PDF
8 Ing. M. Androić, 1952: Monti e boschi: Nove vjerojatne mogućnosti za borbu protiv raka kastenove kore. Š.L. 5-6, s.190    PDF
9 Ing. M. Androić, 1952: Forest Biology. Š.L. 5-6, s.192    PDF
10 Ing. J. Guinaudeau i Ing. M. Androić, 1953: Uzgoj i iskorišćavanja primorskog bora u Landu. Š.L. 12, s.515    PDF
11 Androić dr. Milan, 1955: O nekim uzrocima gradacije štetnih insekata i važnost njihova poznavanja za zaštitu šuma. Š.L. 1-2, s.22     PDF
12 Androić dr. Milan, 1955: Pokušaj suzbijanja borova četnjaka (Cnethocampa pitypcampa Schiff.) patogenim bakterijama i virusima. Š.L. 1-2, s.37     PDF
13 Androić dr. Milan, 1955: Novi aspekti biološke borbe protiv štetnih insekata. Š.L. 11-12, s.635    PDF
14 Dr. Milan Androić, 1956: Suzbijanje gubara aviometodom u šumama kotara Našice 1956. god.. Š.L. 9-10, s.313    PDF
15 Dr. M. Androić, 1957: Povodom skupštine Polj. šumarskog fakulteta za škol. godinu 1955-56. Š.L. 1-2, s.44     PDF
16 Dr. M. Androić, 1957: Konferencija o uzgoju topola. Š.L. 3-4, s.123    PDF
17 Dr. M. Androić, 1957: Savjetovanje o stručnoj štampi. Š.L. 3-4, s.124    PDF
18 Androić M., Hajdin Ž., Cvitovac V., Peternel J., 1958: 79. redovna godišnja skupština šumar. društva NR Hrvatske. Š.L. 3-4, s.108    PDF
19 Banti G., 1958: Banti dr., G.: Pošumljavanje na đenovskim Apeninima, (Himboschimenti sull Apennino Genovese). Š.L. 5-6, s.147    PDF
20 Androić M., 1958: Novi predsjednik i članovi predsjedništva Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije. Š.L. 7-9, s.301    PDF
21 Androić M., 1958: Novi počasni član Saveza Društva inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije. Š.L. 7-9, s.301    PDF
22 Androić M., 1958: Plenum Saveza Društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije. Š.L. 10, s.356    PDF
23 Androić M., 1958: Neki podaci o šumarstvu i šumama AKMO. Š.L. 10, s.358    PDF
24 Androić M., 1958: Dr. S. Živojinović: Zaštita šuma, Beograd. 1958.. Š.L. 10, s.362    PDF
25 Androić M., 1958: Neki problemi zaštite šuma u Italiji i Njemačkoj. Š.L. 11-12, s.425    PDF
26 Androić M., 1958: Povodom jednog jubileja. Š.L. 11-12, s.439    PDF
27 Androić M., 1959: Pojava bakterioze kod zlatokraja i njezino značenje za gustoću populacije 1958. g.. Š.L. 1-3, s.50     PDF
28 M. Androić, 1959: Prvo savjetovanje o zaštiti šuma saveznog značaja. Š.L. 4-5, s.156    PDF
29 M. Androić, 1959: XV. Plenum Saveza inžinjera i tehničara šumarstva i drvarske industrije Jugoslavije. Š.L. 4-5, s.161    PDF
30 M. Androić, 1959: Osamdeseta godišnja skupština Šumarskog društva Hrvatske. Š.L. 6-7, s.246    PDF
31 Androić M., 1959: Povodom četrdesetgodišnjice KPJ i SKOJ-a. Š.L. 12, s.409    PDF
32 Androić M., 1959: Ekonomske i biocenotske posljedice kasnog tretiranja sastojina protiv gubara. Š.L. 12, s.437    PDF
33 M. Androić, 1959: Svečani Plenum Šumarskog društva Hrvatske. Š.L. 12, s.451    PDF
34 M. Androić, 1959: Uspomena na svijetle primjere naše Narodnooslobodilačke borbe i revolucije. Š.L. 12, s.455    PDF
35 Androić Milan, 1960: Potočić dr. Zvonko — Zakon vrijednosti u šumarstvu. Š.L. 5-6, s.188    PDF
36 Androić Milan, 1960: Argyresthia fundella — moljac jelinih iglica uzročnik sušenja jele u Gorskom Kotaru. Š.L. 7-8, s.203    PDF
37 Androić Milan, 1960: Aktuelni zadaci i uloga stručnih organizacija u razvoju komunalnog sistema. Š.L. 7-8, s.245    PDF
38 Dr Milan Androić, 1961: Pokusno suzbijanje četnjaka (Thaumatopoea pityocampa Schiff.) bakterijama (Bacillus thuringiensis). Š.L. 3-4, s.108    PDF
39 Androić M., 1961: O šumama i šumarstvu Meksika. Š.L. 7-8, s.283    PDF
40 Androić M., 1962: Schwerdtfeger — Das Eichenwickler — Problem .. Š.L. 8, s.295    PDF
41 Androić M., 1964: Saradnja među zavodima istorodnih fakulteta. — Koordinacija naučnog rada između fakulteta.. Š.L. 5-6, s.263    PDF
42 Androić M. i Opalički S., 1965: Mogućnosti suzbijanja borova četinjaka biološkim i kombiniranim metodama. Š.L. 1-2, s.39     PDF
43 Androić M., 1965: Kratki osvrt na zaštitu šuma u razdoblju od 1945—1965.. Š.L. 11-12, s.518    PDF
44 Androić M., 1967: Prof. dr ing. Svetislav Živojinović. Š.L. 5-6, s.266    PDF
45 M. Androić, D. Klepac , 1969: Problem sušenja jele u Gorskom Kotaru, Lici i Sloveniji. Š.L. 1-2, s.1     PDF
46 M. Androić, 1969: Važnost poznavanja gustoće populacije i njezino određivanje kod borova četnjaka (Thaumatopoea pityocampa Schiff.). Š.L. 9-10, s.320    PDF
47 Androić, M., 1974: Zlatko Vajda — Nauka o zaštiti šuma. Š.L. 10-11, s.441    PDF
48 referat Prof. Dr. M. Androića i dr., 1976: Šumarstvo i drvna industrija Hrvatske u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Š.L. 7-9, s.347    PDF
49 M. Androić, 1977: Kras u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Š.L. 3-4, s.115    PDF
50 M. Androić, 1978: Neke bioekološke karakteristike borova četnjaka (Thaumatopoea pityocampa Schiff.) i mogućnosti njegovog suzbijanja. Š.L. 8-10, s.333    PDF
51 M. Androić, 1978: Entomološki faktor u lancu uzroka koji dovode do poremetnje ekološke ravnoteže u šumskim ekosistemima. Š.L. 11-12, s.458    PDF
52 M. Androić, Z. Vajda, 1978: PROF. DR ŽELJKO KOVAČEVIĆ — veliko ime entomološke znanosti Hrvatske i Jugoslavije. Š.L. 11-12, s.505    PDF
53 Androić, M., 1982: Aktualna problematika zaštite šuma u nas. Š.L. 11-12, s.441    PDF
54 Androić, M. i Harapin, M., 1984: Neki najvažniji štetnici šimšira (Buxus sempervirens L.). Š.L. 5-6, s.239    PDF
55 Androić, M., 1986: Razvoj i sadašnje stanje zaštite šuma. Š.L. 7-8, s.313    PDF


                UNDER CONSTRUCTION