P., Marina
1Popijač, M., Vrebčević, M., 2000: Primjena GIS-a u razdiobi na šumske sjemenske jedinice. Š.L. 7-8, s.373
2Popijač, M., 2000: Debljinski prirast stabala hrasta lužnjaka i poljskog jasena u šumama na dijelu sliva rijeke Česme. Š.L. 11-12, s.637
3Popijač, M., Seletković, I., Volner, M., Lovrenčić, I., Barišić, D., Kezić, N., 2004: Dinamika kretanja 137Cs i 40K na stablima jele (Abies alba) na Sljemenu. Š.L. 5-6, s.269
4Popijač, M., 2005: Pretpristupni programi Europske unije i mogućnosti njihove primjene. Š.L. 5-6, s.340    PDF
5Marina Popijač, 2021: Distribucija 137Cs I 40K u tkivima stabala obične jele (Abies alba Mill.) iz Like (Hrvatska). Š.L. 7-8, s.323


                UNDER CONSTRUCTION