Đ., Petar
1Đurasović, P., 1994: Štete na vegetaciji i obnova vegetacije Arboretuma Trsteno od velikog požara 1991. godine. Š.L. 9-10, s.295
2Đurasović, P., 1997: Unošenje egzotičnog drveća i grmlja na dubrovačko područje. Š.L. 5-6, s.277


                UNDER CONSTRUCTION