Đ., Tatjana
1 Đuričić, I., Đuričić-Kuric, T., 1998: Kleti na južnim obroncima Kalničke gore. Š.L. 11-12, s.537    pdf
2 Tustonjić, A., Pavelić, J., Farkaš-Topolnik, N., Đuričić-Kuric, T., 1999: Šume unutar prostornog plana Zagrebačke županije. Š.L. 9-10, s.469    pdf
3 Đuričić-Kuric, T., 2000: “Park prirode hrvatsko zagorje”– da ili ne?. Š.L. 9-10, s.571    PDF
4 Đuričić-Kuric, T., 2000: Prilog raspravi o prostornom planu Zagrebačke Županije. Š.L. 11-12, s.721    PDF
5 Tatjana Đuričić Kuric, 2013: JOSIP KOZARAC – 155. obljetnica rođenja. Š.L. 3-4, s.220    PDF
6 Tatjana Đuričić-Kuric, 2014: PREDSTAVLJENA KNJIGA: FERDO BAŠIĆ: THE SOILS OF CROATIA . Š.L. 3-4, s.203    PDF
7 Tatjana Đuričić Kuric, 2014: MEĐUNARODNI ZNANSTVENO STRUČNI SKUP "POPLAVNE ŠUME". Š.L. 3-4, s.213    PDF
8 Tatjana Đuričić Kuric, 2014: VELIKI USPJEH SJEKAČKE REPREZENTACIJE REPUBLIKE HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.622    PDF


                UNDER CONSTRUCTION