FRANJIĆ, Jozo
1 Franjić, J., 1991: Rasprostranjenost vrste Cornus hungarica Karpati u Hrvatskoj. Š.L. 10-12, s.461    PDF
2 Franjić. J., 1994: 23. Simpozij Istočnoalpsko-dinarskoga društva za proučavanje vegetacije. Š.L. 7-8, s.262    PDF
3 Franjić J., 1995: Današnje stanje rasprostranjenosti vrste Cornus hungarica Karpati u Hrvatskoj. Š.L. 4, s.119    pdf
4 Trinajstić, I., Franjić, J., Samardžić, J., Samardžić, I., 1996: Fitocenološke značajke šuma sladuna i cera (as. Quercetum frainetto-ceris Rudski 1949) u Slavoniji (Hrvatska). Š.L. 7-8, s.299    pdf
5 Franjić, J., 1997: 6. Kongres biologa Hrvatske. Š.L. 9-10, s.546    PDF
6 Trinajstić, I., Franjić, J., Samardžić, I., 1997: O važnosti otkrića vrste Equisetum sylvaticum L. (Equisetaceae) za razumjevanje autoktonosti obične jele (Abies alba Mill., pinaceae) u Požeškome gorju. Š.L. 11-12, s.593    pdf
7 Franjić, J., Škvorc, Ž., 1997: Zimotrenost nekih vrsta hrastova (Quercus L., Fagaceae) na Krndiji i Dilju (Slavonija, Hrvatska). Š.L. 11-12, s.599    pdf
8 Idžojtić, M., Franjić, J., 1998: Modeli i sustavi istraživanja u europskome šumarstvu. Š.L. 1-2, s.94     PDF
9 Trinajstić, I., Franjić, J., 1999: Šume bukve s dlakavim šašom (Carici pilosae-fagetum Oberdorfer 1957) u vegetaciji Hrvatske*. Š.L. 7-8, s.311    pdf
10 Franjić, J., 2000: Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić – hrvatski botaničar. Š.L. 1-2, s.95     PDF
11 Franjić, J., 2000: Sedmi Hrvatski biološki kongres. Š.L. 9-10, s.612    PDF
12 Franjić, J., Škvorc, Ž., Čarni, A., 2001: Numerička analiza fitocenoloških snimaka u bukovo-jelovim šumama (Abieti-Fagetum s. l.) u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.19     pdf
13 Franjić, J., Liber, Z., 2001: Molekularna biologija u šumarstvu. Š.L. 9-10, s.495    pdf
14 Čarni, A., Franjić, J., Škvorc, Ž., 2002: Vegetacija grmastih šumskih rubova u Slavoniji (Hrvatska). Š.L. 9-10, s.459    pdf
15 Franjić, J., Škvorc, Ž., Pandža, M., Kekelić, B., 2002: Šumska vegetacija poluotoka Oštrica (Dalmacija, Hrvatska). Š.L. 9-10, s.469    pdf
16 Trinajstić, I., Franjić, J., Škvorc, Ž., 2003: Sintaksonomska analiza bukovih šuma Međimurja (Hrvatska). Š.L. 1-2, s.3     pdf
17 Franjić, J., Pandža, M., Škvorc, Ž., 2003: Rasprostranjenost vrste Anthyllis barba-jovis L. (Fabaceae) u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.45     pdf
18 Franjić, J., 2003: Akademik Ivo Pevalek (110 godina od rođenja). Š.L. 5-6, s.289    PDF
19 Franjić, J., 2003: Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić – Hrvatski botaničar. Š.L. 9-10, s.513    PDF
20 Ballian, D., Ž. Škvorc, J. Franjić, D. Kajba, S. Bogdan, F. Bogunić, 2005: Procjena nekih morfoloških značajki munike (Pinus heldreichii Christ.) u dijelu areala. Š.L. 9-10, s.475    pdf
21 Josip Franjić, Željko Škvorc, Andraž Čarni, 2006: Rasprostranjenost panonskoga crnog gloga (Crataegus nigra Waldst. et Kit.) u Hrvatskoj i njegov značaj u formiranju vegetacije šumskih rubova. Š.L. 1-2, s.3     pdf
22 Franjić, Josip, 2006: Dr. sc. Željko Škvorc, dipl. ing. šum.. Š.L. 9-10, s.454    PDF
23 Franjić, J., Ž. Škvorc, 2009: Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić: Biljne zajednice Republike Hrvatske. Š.L. 1-2, s.88     PDF
24 Škvorc,Ž., K.Sever, J.Franjić, D.Krstonošić, M.Poljak, 2012: Intenzitet fotosinteze i vegetativni rast hrasta lužnjaka (Quercus roburL.) u pokusnom nasadu. Š.L. 1-2, s.7     pdf
25 Franjić, Jozo, 2012: Gabrijel Horvat. Š.L. 1-2, s.95     PDF
26 Jozo Franjić, Gabrijel Horvat, 2012: Kalničke proljetnice. Š.L. 3-4, s.179    PDF
27 Jozo Franjić, 2012: Šume Kalnika. Š.L. 3-4, s.204    PDF
28 Josip Franjić, Daniel Krstonošić, 2012: Zanimljivosti s Prespanskoga jezera. Š.L. 5-6, s.296    PDF
29 Jozo FRANJIĆ, Željko ŠKVORC, Daniel KRSTONOŠIĆ, Krunoslav SEVER, Ivana ALEŠKOVIĆ, 2012: VEGETACIJSKE ZNAČAJKE PRIMORSKIH BUKOVIH ŠUMA (Seslerio autumnali-Fagetum M. Wraber ex Borhidi 1963) I PRETPLANINSKIHBUKOVIH ŠUMA (Ranunculo platanifoliae-Fagetum Marinček et al. 1993) NA PODRUČJU PARKA PRIRODE UČKA. Š.L. 11-12, s.559    pdf
30 Jozo Franjić,Željko Škvorc, 2013: NEKE ZANIMLJIVOSTI S PUTA U REPUBLIKU KOREJU. Š.L. 1-2, s.86     PDF
31 Jozo Franjić, 2013: POPULARIZACIJA HRVATSKE FLORE . Š.L. 3-4, s.214    PDF
32 Jozo Franjić, Daniel Krstonošić, 2013: 10. SIMPOZIJ EDGG-a (EUROPEAN DRY GRASSLAND GROUP) ZAMOŚĆ (POLJSKA) – OČUVANJE I RESTAURACIJA TRAVNJAKA. Š.L. 7-8, s.428    PDF
33 Jozo Franjić, 2013: Dr. sc. IVAN TRINAJSTIĆ, prof. emer. – UGLEDNI HRVATSKI I SVJETSKI BOTANIČAR. Š.L. 9-10, s.519    PDF
34 Jozo Franjić, 2013: 120 GODINA OD ROĐENJA AKADEMIKA IVE PEVALEKA (1893–1967). Š.L. 11-12, s.621    PDF
35 Jozo Franjić, 2014: 200 GODINA OD ROĐENJA JOSIPA PANČIĆA (1814–1888). Š.L. 1-2, s.67     PDF
36 Dalibor Ballian, Alma Hajrudinović, Jozo Franjić, Faruk Bogunić, 2014: MORFOLOŠKA VARIJABILNOST LISTA MAKEDONSKOGA HRASTA (Quercus trojana Webb.) U BOSNI I HERCEGOVINI I CRNOJ GORI. Š.L. 3-4, s.135    pdf
37 Jozo Franjić, Željko Škvorc, 2014: POPULARIZACIJA HRVATSKE FLORE: NOVI KRIŽANAC Sorbus × thuringiaca (Ilse) Fritsch U HRVATSKOJ FLORI. Š.L. 3-4, s.194    PDF
38 Jozo Franjić, 2014: 90 GODINA OD ROĐENJA AKADEMIKA MIRKA VIDAKOVIĆA (1924–2014). Š.L. 3-4, s.202    PDF
39 Jozo Franjić, Željko Škvorc, 2014: 35. SIMPOZIJ EASTERN ALPINE AND DINARIC SOCIETY FOR VEGETATION ECOLOGY (EADSVE 2013). Š.L. 7-8, s.424    PDF
40 Jozo Franjić, 2014: NEDOVOLJNO POZNAVANJE BILJAKA MOŽE BITI KOBNO – JESENSKI MRAZOVAC (Colchicum autumnale L., Colchicaceae). Š.L. 11-12, s.603    PDF
41 Jozo Franjić, 2014: ENDEM HRVATSKE FLORE – VELEBITSKA DEGENIJA. Š.L. 11-12, s.604    PDF
42 Jozo Franjić, 2015: DILJSKE PROLJETNICE. Š.L. 1-2, s.77     PDF
43 Jozo Franjić, 2015: OZIMNICA (Eranthis hiemalis /L./ Salisb., Ranunculaceae) NAJRANIJA PROLJETNICA. Š.L. 3-4, s.188    PDF
44 Jozo Franjić, 2015: Popularizacija hrvatske flore - PASJI TRN (Hippophaë rhamnoides L., Elaeagnaceae) U FLORI HRVATSKE. Š.L. 5-6, s.274    PDF
45 Jozo Franjić, 2015: ROBERO DE VISIANI – HRVATSKI BOTANIČAR - 215 GODINA OD ROĐENJA. Š.L. 7-8, s.380    PDF
46 Jozo Franjić, 2015: POPULARIZACIJA HRVATSKE FLORE: ENDEMI BIOKOVA – BIOKOVSKO ZVONCE (Edraianthus pumilio /Portenschl./ A. DC.) I PUZAVO ZVONCE (Edraianthus serpyllifolius /Vis./ A. Dc., Campanulaceae). Š.L. 9-10, s.474    PDF
47 Jozo Franjić, Željko Škvorc, 2015: NEKE ZANIMLJIVOSTI S PUTA U ČEŠKU. Š.L. 11-12, s.594    PDF
48 Gabrijel HORVAT, Jozo FRANJIĆ, 2016: INVAZIVNE BILJKE KALNIČKIH ŠUMA. Š.L. 1-2, s.53     pdf
49 Jozo Franjić, 2016: POPULARIZACIJA HRVATSKE FLORE. Š.L. 1-2, s.66     PDF
50 Jozo FRANJIĆ, Gabrijel HORVAT, Daniel KRSTONOŠIĆ, 2016: NOVO NALAZIŠTE I SINTAKSONOMSKE ZNAČAJKE PASJEGA TRNA (Hippophaë rhamnoides L., Elaeagnaceae) U HRVATSKOJ. Š.L. 3-4, s.111    pdf
51 Jozo Franjić, Gabrijel Horvat, 2016: DANAŠNJE STANJE RASPROSTRANJENOSTI KEBRAČA (Myricaria germanica /L./ Desv., Tamaricaceae) U HRVATSKOJ. Š.L. 3-4, s.168    PDF
52 Jozo Franjić, 2016: POPULARIZACIJA HRVATSKE FLORE. Š.L. 7-8, s.384    PDF
53 Krunoslav SEVER, Matija HRUST, Željko ŠKVORC, Saša BOGDAN, Ivan SELETKOVIĆ, Nenad POTOČIĆ, Jozo FRANJIĆ, 2016: POUZDANOST PROCJENE STANJA ISHRANE HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) S DUŠIKOM POMOĆU PRIJENOSNOG KLOROFILMETRA CCM-200. Š.L. 9-10, s.465    pdf
54 Jozo FRANJIĆ, 2016: POPULARIZACIJA HRVATSKE FLORE. Š.L. 9-10, s.516    PDF
55 Jozo Franjić, 2016: PUZAVA ŠLJIVA (Prunus prostrata Labill., Rosaceae) U HRVATSKOJ. Š.L. 11-12, s.602    PDF
56 Jozo Franjić, 2017: MODRO LASINJE (Moltkia petraea /Tratt./ Griseb., Boraginaceae) U HRVATSKOJ. Š.L. 5-6, s.288    PDF
57 Jozo Franjić, 2017: RIJETKA I ZAŠTIĆENA VRSTA HRVATSKE FLORE – PLANINSKI RUNOLIST (Leontopodium alpinum Cass., Asteraceae). Š.L. 5-6, s.289    PDF
58 Jozo Franjić, 2017: ENDEM HRVATSKE FLORE – HRVATSKA PERUNIKA (Iris croatica Hotvat et Horvat M., Iridaceae) u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.410    PDF
59 Jozo Franjić, 2018: NEKE ZANIMLJIVOSTI S PUTA U RIM. Š.L. 3-4, s.214    PDF
60 Krunoslav SEVER, Saša BOGDAN, Jozo FRANJIĆ, Željko ŠKVORC, 2018: NEDESTRUKTIVNA PROCJENA KONCENTRACIJE FOTOSINTETSKIH PIGMENATA U LIŠĆU HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.). Š.L. 5-6, s.247    pdf
61 Martina TEMUNOVIĆ, Jozo FRANJIĆ, Federico VESSELLA, Marco C. SIMEONE , 2018: TAKSONOMSKI STATUS MISTERIOZNOGA “ZELENOGA HRASTA” (Quercus× viridis Trinajstić) IZ HRVATSKE, TEMELJEN NA FILOGENETSKOJ ANALIZI. Š.L. 5-6, s.259    pdf
62 Jozo FRANJIĆ, Željko ŠKVORC, 2018: NEKE ZANIMLJIVOSTI S PUTA NA SICILIJU. Š.L. 5-6, s.324    PDF
63 Jozo Franjić, 2018: NEKE ZANIMLJIVOSTI S PUTA NA KOSOVO. Š.L. 7-8, s.445    PDF
64 Jozo Franjić, 2018: Neke zanimljivosti s puta u Poljsku. Š.L. 11-12, s.640    PDF
65 Jozo Franjić, 2019: Endem hrvatske flore – hrvatska sibireja (Sibiraea croatica Degen, Rosaceae). Š.L. 11-12, s.587    PDF
66 Jozo Franjić, 2020: Crveni pasji zub (Erythronium dens-canis L., Liliaceae). Š.L. 1-2, s.84     PDF
67 Jozo Franjić, 2020: Prava kockavica (Fritillaria meleagris L., Liliaceae). Š.L. 1-2, s.85     PDF
68 Jozo Franjić, 2020: Bijeli sunovrat (Narcissus poeticus L., Amaryllidaceae). Š.L. 3-4, s.190    PDF
69 Jozo Franjić, 2020: Neke zanimljivosti s puta u Španjolsku. Š.L. 3-4, s.199    PDF
70 Jozo Franjić, 2020: Bujadika (Matteuccia struthiopteris /L./ TOD., Onocleaceae). Š.L. 5-6, s.305    PDF
71 Jozo Franjić, 2021: Musićki brijestovi – rijetki stari primjerci nizinskoga brijesta (Ulmus minor Mill., Ulmaceae Mirb.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.186    PDF
72 Jozo Franjić, 2021: Kraljevska paprat (Osmunda regalis L., Osmundaceae). Š.L. 5-6, s.287    PDF
73 Jozo Franjić, 2021: Volemija – izuzetno rijetka egzotična vrsta četinjača u Hrvatskoj (Wollemia nobilis W. G. Jones, K. D. Hill et J. M. Allen, Araucariaceae). Š.L. 7-8, s.392    PDF
74 Krunoslav Sever, Antonia Vukmirović, Luka Hodak, Saša Bogdan, Ida Katičić Bogdan, Daniel Krstonošić, Tomislav Karažija, Jozo Franjić, Željko Škvorc , 2022: Funkcionalna prilagodba prirodnog pomlatka hrasta kitnjaka i obične bukve na različite stanišne prilike. Š.L. 7-8, s.293    pdf


                UNDER CONSTRUCTION