F., Alojzije
1 Frković, A, 1975: Ing. V. Jurdana.. Š.L. 7-10, s.398    PDF
2 A. Frković, 1976: Značenje šuma u zaštiti čovjekove okoline.. Š.L. 1-2, s.102    PDF
3 A. Frković, 1976: Akcija postavljanja umjetnih duplji za ptice. Š.L. 1-2, s.103    PDF
4 Frković, A., 1979: RENE SUŠANJ. Š.L. 4-6, s.266    PDF
5 Frković, A., 1985: Za unapređenje lovstva (Uz skupštinu Lovačkog saveza Hrvatske). Š.L. 3-4, s.175    PDF
6 Frković, A., 1985: Goranski drvosječe, Drago i Zvonko Tomac — dobitnici Prvomajske nagrade. Š.L. 5-6, s.207    PDF
7 Frković, A., 1985: Ocjenjivanje trofeja tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus). Š.L. 9-10, s.473    PDF
8 Frković, A., 1986: Lovstvo. Š.L. 7-8, s.349    PDF
9 Frković, A., 1986: Vladimir HILAK, dipl. inž.. Š.L. 9-10, s.498    PDF
10 Frković, A., 1986: Sedma međunarodna konferencija o istraživanju i gospodarenju medvjedima. Š.L. 11-12, s.556    PDF
11 Frković, A., Ruff, L. R., Cicnjak, L. i Huber, Đ., 1988: Ulov vuka u Gorskom kotaru u razdoblju od 1945. do 1986. godine. Š.L. 11-12, s.519    PDF
12 Frković, A., 1989: Devedeset godina PRVE LOVAČKE IZLOŽBE U ZAGREBU (1899—1989). Š.L. 11-12, s.653    PDF
13 Frković, A., 1990: NIKOLA FIEDLER, dipl. inž. Š.L. 1-2, s.109    PDF
14 Frković, A., 1990: ROMAN CHYLAK, dipl. inž. (1909—1990). Š.L. 9-10, s.431    PDF
15 Grubišić, M. i Frković, A., 1992: Povratak i zaštita Mrkog medvjeda u Alpama. Š.L. 6-8, s.348    PDF
16 Huber, D., Radišić, B., Novosel, D., Frković, A., 1994: Istraživanja javnog mnijenja o vukovima u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.167    pdf
17 Frković, A., 1995: Pred prvu nacionalnu lovačku izložbu Zagreb ´96. Š.L. 11-12, s.372    PDF
18 Frković, A., 1995: Sastanak radne grupe za praćenje populacije vuka. Š.L. 11-12, s.382    PDF
19 Frković, A., 1996: Rekordni ulov puhova u Gorskom kotaru u jesen 1995. Š.L. 1-2, s.79     PDF
20 Frković, A., 1996: Sveti Hubert - zaštitnik lovaca. Š.L. 1-2, s.80     PDF
21 Frković, A., 1996: Nevidljiva ograda. Š.L. 1-2, s.80     PDF
22 Frković, A., 1996: Izložba hrvatskog lovstva - Zagreb ´96. Š.L. 5-6, s.291    PDF
23 Frković, A., 1996: 510 godina Urbara grada Modruša. Š.L. 7-8, s.366    PDF
24 Frković, A., 1996: Hrvatsko lovstvo na milenijskoj izložbi u Budimpešti 1896. godine. Š.L. 9-10, s.437    PDF
25 Frković, A., 1996: Smotra lovnih dostignuća Hrvatskih šuma. Š.L. 11-12, s.525    PDF
26 Frković, A., 1996: Izričaj poštovanja Franu Žaveru Kesterčaneku. Š.L. 11-12, s.534    PDF
27 Frković, A., 1997: Prirodoslovna istraživanja riječkog područja. Š.L. 1-2, s.89     PDF
28 Frković, A., 1997: Dragutin Rucner, ornitolog (1910-1996). Š.L. 1-2, s.112    PDF
29 Frković, A., 1997: Medvjed u Hrvatskoj - stanje, gospodarenje, problemi, mediji. Š.L. 3-4, s.196    PDF
30 Frković, A., 1997: Crvena knjiga životinjskih svojti Republike Hrvatske - sisavci. Š.L. 5-6, s.304    PDF
31 Frković, A., 1997: 2. Seminar o metodologiji utvrđivanja šteta od krupnih zaštićenih predatora. Š.L. 7-8, s.434    PDF
32 Frković, A., 1997: 60 godina privremene CIC formule za ocjenjivanje rogova srnjaka. Š.L. 9-10, s.533    pdf
33 Frković, A., 1997: 100. godišnjica rođenja botaničara prof. dr. Ive Horvata. Š.L. 11-12, s.671    PDF
34 Frković, A., 1998: Lovački rokovnik HLS 1998. Š.L. 1-2, s.75     PDF
35 Frković, A., 1998: Kazimir Loknar, dipl. inž. šum. (1913 - 1998). Š.L. 1-2, s.125    PDF
36 Frković, A., 1998: Četvrt stoljeća uspješne reintrodukcije risa (Lynx lynx L.) u Sloveniju.. Š.L. 3-4, s.169    PDF
37 Frković, A., 1998: Medvjed - dragulj hrvatske prirodne baštine. Š.L. 3-4, s.173    PDF
38 Frković, A., 1998: Čije je to djelo, priručnik za prepoznavanje tragova predatora na žrtvi. Š.L. 5-6, s.263    PDF
39 Frković,A., 1998: Rezultati ostvarivanja programa Šumarske škole Karlovac na osposobljavanju zaposlenika "Hrvatskih šuma" za ocjenjivače lovačkih trofeja. Š.L. 7-8, s.347    pdf
40 Frković, A., 1998: Izložba i sajam "Drvo i divljač". Š.L. 9-10, s.471    PDF
41 Frković, A., 1998: Julije Bönel, šumarnik i lovac iz Lasca u Gorskom kotaru.. Š.L. 11-12, s.556    PDF
42 Frković, A., 1998: Josip Malnar. Š.L. 11-12, s.575    PDF
43 Frković, A., 1999: Strnadica žutovoljka - ptica godine 1999.. Š.L. 1-2, s.73     PDF
44 Frković, A., 1999: Književna Rijeka posvećena pjesniku i šumarniku Davidu Daši Kabalinu. Š.L. 1-2, s.75     pdf
45 Frković, A., 1999: Treći seminar o metodologiji utvrđivanja šteta od velikih grabežljivaca. Š.L. 3-4, s.156    PDF
46 Frković, A., 1999: Cvetko Štanfelj - šumarnik i likovni stvaratelj. Š.L. 5-6, s.254    PDF
47 Frković, A., 1999: Vodič kroz lovišta. Š.L. 5-6, s.259    PDF
48 Frković, A., 1999: Ptice Hrvatske i Europe. Š.L. 7-8, s.387    PDF
49 Frković, A., 1999: 100. obljetnica Prve družtvene izložbe rogovlja i lovačkih trofeja u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.492    PDF
50 Frković, A., 1999: Privremeni plan gospodarenja vukom u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.496    PDF
51 Frković, A., 1999: Stradanje europskih smeđih medvjeda (Ursus arctos) u gorskoj Hrvatskoj u domovinskom ratu (1991-1995) i poraću (1996). Š.L. 11-12, s.565    pdf
52 Frković, A., 2000: Kako se ponašati pri susretu s medvjedom. Š.L. 1-2, s.89     PDF
53 Frković, A., 2000: Lunja crvenkasta (Milvus milvus L.) – ptica jubilarne 2000. godine. Š.L. 3-4, s.218    PDF
54 Frković, A., 2000: O zaštiti balkanskog risa. Š.L. 3-4, s.234    PDF
55 Frković, A., 2000: Novi hrvatski nacionalni prvaci u rogovima jelena i divokoze. Š.L. 5-6, s.324    PDF
56 Frković, A., 2000: Iz slovenskog “Loveca”. Š.L. 5-6, s.335    PDF
57 Frković, A., 2000: Lovstvo Slovačke – uz 80. obljetnicu Slovačkog lovačkog saveza. Š.L. 7-8, s.465    PDF
58 Frković, A., 2000: Šezdeset godina seljačke lovačke čitanke. Š.L. 7-8, s.477    PDF
59 Frković, A., 2000: 75. Obljetnica prve opće lovačke izložbe u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.581    PDF
60 Frković, A., 2000: 5. Međunarodni sajam priroda, lov, ribolov, turizam. Š.L. 9-10, s.609    PDF
61 Frković, A., 2000: Mungos na otoku Mljetu. Š.L. 11-12, s.693    pdf
62 Frković, A., 2000: Čovjek i krupna zvjerad. Š.L. 11-12, s.736    PDF
63 Frković, A., 2001: 90 godina časopisa "Priroda". Š.L. 1-2, s.77     PDF
64 Frković, A., 2001: David Kabalin, "Pomalko prohaja deveti križ". Š.L. 1-2, s.98     pdf
65 Frković, A., 2001: Osnovna znanja o današnjem svijetu (Države svijeta 2000). Š.L. 3-4, s.212    PDF
66 Frković, A., 2001: Bojan Novaković (1942 - 2000). Š.L. 3-4, s.235    PDF
67 Frković, A., 2001: Ćubasti gnjurac (Podiceps cristatus) - ptica 2001. godine. Š.L. 5-6, s.315    PDF
68 Frković, A., 2001: Druga samostalna izložba slika šumarnika Cvetka Štanfelja. Š.L. 5-6, s.349    PDF
69 Frković, A., 2001: Biokovo je u svemu posebnost. Š.L. 7-8, s.451    PDF
70 Frković, A., 2001: Postupak vještačenja i definiranje mjera zaštite od vuka. Š.L. 9-10, s.560    PDF
71 Frković, A., 2001: RIS (Lynx lynx L.) u Hrvatskoj - naseljavanje, odlov i brojnost (1974-2000). Š.L. 11-12, s.625    pdf
72 Frković, A., 2002: Šumarnici Rudolf i Arthur Bergan i farma srebrodlakih lisica u Gorskom kotaru. Š.L. 1-2, s.59     pdf
73 Frković, A., 2002: Stota obljetnica ornitologije u Hrvatskoj (1901 - 2001). Š.L. 1-2, s.89     PDF
74 Frković, A., 2002: Anton Tone Simonič (1931 - 2001). Š.L. 1-2, s.115    PDF
75 Frković, A., 2002: Vrabac (Passer domesticus) - ptica 2002. godine. Š.L. 3-4, s.203    PDF
76 Frković, A., 2002: Sto deset godina "Lovačkog vjesnika". Š.L. 3-4, s.205    PDF
77 Frković, A., 2002: Ugroženi planet. Š.L. 5-6, s.316    PDF
78 Frković, A., 2002: Priručnik za preživljavanje. Š.L. 7-8, s.418    PDF
79 Frković, A., 2002: Ptice riječkog područja. Š.L. 7-8, s.421    PDF
80 Frković, A., 2002: Tragom medvjeda do prilaza Bijelim stijenama (uz 70. godišnjicu smrti lugara Jakoba Mihelčića - otkrivača Bijelih stijena). Š.L. 9-10, s.531    PDF
81 Frković, A., 2002: Jedna vrijedna knjiga o lovačkom oružju. Š.L. 9-10, s.535    PDF
82 Frković, A., 2002: O kapitalnom rogovlju srnjaka Hrvatske. Š.L. 11-12, s.589    pdf
83 Frković, A., 2003: Čiopa (Apus apus) – ptica 2003. godine. Š.L. 1-2, s.63     PDF
84 Frković, A., 2003: Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.200    PDF
85 Frković, A., 2003: Sisavci riječkog područja. Š.L. 5-6, s.298    PDF
86 Frković, A., 2003: Rijetki i zaštićeni glodavci na poštanskim markama. Š.L. 7-8, s.407    PDF
87 Frković, A., 2003: 50 godina Nacionalnog parka “Risnjak” 1953 – 2003.. Š.L. 9-10, s.509    PDF
88 Frković, A., 2003: Medvjedi u Hrvatskoj – Bears in Croatia. Š.L. 11-12, s.632    PDF
89 Frković, A., 2004: Palčić (Troglodytes troglodytes) – ptica 2004. godine. Š.L. 1-2, s.71     PDF
90 Frković, A., 2004: Jedan koristan ornitološki priručnik. Š.L. 1-2, s.81     PDF
91 Frković, A., 2004: Čaplja danguba na poštanskim markama. Š.L. 3-4, s.186    PDF
92 Frković, A., 2004: Poštanska marka posvećena Nacionalnom parku “Risnjak”. Š.L. 5-6, s.326    PDF
93 Frković, A., 2004: Ljekovito bilje na poštanskim markama. Š.L. 7-8, s.445    PDF
94 Frković, A., 2004: Šumarnik Jaroslav Pl. Šugh i njegov “Posavski lovac”. Š.L. 9-10, s.559    pdf
95 Frković, A., 2004: Martić, D.: Bombelles – grofovska lovišta Varaždinske županije. Š.L. 11-12, s.711    PDF
96 Frković, A., 2005: Nacionalni park Risnjak – 50 godina . Š.L. 1-2, s.95     PDF
97 Frković, A., 2005: Ušara (Bubo bubo) – ptica 2005. godine. Š.L. 3-4, s.191    PDF
98 Frković, A., 2005: Šišmiši u šumama . Š.L. 3-4, s.203    PDF
99 Frković, A., 2005: Obnovljen kazališni perivoj u Rijeci. Š.L. 5-6, s.348    PDF
100 Frković, A., 2005: Kornjaši na poštanskim markama. Š.L. 5-6, s.350    PDF
101 Frković, A., 2005: Miomirisni otočki vrt u Malom Lošinju. Š.L. 7-8, s.433    PDF
102 Frković, A., 2005: J. Malnar: Povijest lovstva čabarskog kraja . Š.L. 9-10, s.524    PDF
103 Frković, A., 2005: Biskup Josip Juraj Strossmayer - uzgajivač divljači i ljubitelj lova. Š.L. 11-12, s.639    PDF
104 Frković, A., 2005: Lovački muzej Hrvatskog lovačkog saveza (1955 - 2005.). Š.L. 11-12, s.641    PDF
105 Frković, A., 2006: Osamdeseta obljetnica osnivanja saveza lovačkih društava za Hrvatsku i Slavoniju (1925 – 2005). Š.L. 1-2, s.63     PDF
106 Frković, Alojzije, 2006: Brgljez (Sitta europaea) – ptica 2006. godine. Š.L. 3-4, s.137    PDF
107 Frković, Alojzije, 2006: Vitez prirode – Josip Kozarac (1858–1906). Š.L. 3-4, s.138    PDF
108 Frković, Alojzije, 2006: Mala čigra i močvarno bilje na poštanskim markama. Š.L. 5-6, s.254    PDF
109 Frković, Alojzije, 2006: O “našem zecu” iz pera Davora Martića. Š.L. 5-6, s.270    PDF
110 Frković, Alojzije, 2006: Izložba hrvatskog lovstva – u službi prirode, Zagreb 2006.. Š.L. 7-8, s.370    PDF
111 Frković, Alojzije, 2006: Europski dani biomase regija, budućnost s prirodom. Š.L. 7-8, s.376    PDF
112 Frković, Alojzije, 2006: Zaštićena prirodna baština Primorsko-goranske županije. Š.L. 9-10, s.457    PDF
113 Pelcer, Zvonimir, Alojzije Frković, 2006: Aleksandar Vernak, (1921–2006). Š.L. 9-10, s.475    PDF
114 Frković, A., 2006: Crvena knjiga sisavaca Hrvatske . Š.L. 11-12, s.581    PDF
115 Frković, A., 2007: Vjetruša – ptica 2007. godine. Š.L. 1-2, s.76     PDF
116 Frković, A., 2007: Lovstvo otoka Raba. Š.L. 1-2, s.87     PDF
117 Frković, A., 2007: Lovački poučnik splitskog Huberta. Š.L. 3-4, s.178    PDF
118 Frković, A., 2007: U Lividragi otkriveno spomen-obilježje akademiku Dušanu Klepcu. Š.L. 5-6, s.272    PDF
119 Frković, A., 2007: Priče o dva istarska dragulja. Š.L. 5-6, s.288    PDF
120 Frković, A., 2007: Crveno jezero – zaštićeni spomenik prirode na poštanskoj marki. Š.L. 9-10, s.486    PDF
121 Frković, A., 2007: Petar Klepac – legendarni šumski div Čabarskog kraja dobio spomenik . Š.L. 9-10, s.487    PDF
122 Frković, A., 2007: Izložba kapitalnih lovačkih trofeja Novi Vinodolski 2007.. Š.L. 11-12, s.595    PDF
123 Frković, Alojzije, 2008: Kukavica (Cuculus canorus) – ptica 2008. godine. Š.L. 1-2, s.68     PDF
124 Frković, Alojzije, 2008: Stotinu godina u kraljevstvu zlatoroga. Š.L. 1-2, s.78     PDF
125 Frković, Alojzije, 2008: Endemi flore na poštanskim markama. Š.L. 3-4, s.183    PDF
126 Frković, Alojzije, 2008: Pozdrav iz Hrvatske – Plitvička jezera . Š.L. 5-6, s.296    PDF
127 Frković, A., 2008: Josip Ettinger – prvi hrvatski zoolog. Š.L. 7-8, s.355    pdf
128 Frković, Alojzije, 2008: Očuvanje velikih zvijeri u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.470    PDF
129 Frković, Alojzije, 2008: Reintrodukcija divokoze na sjeverni Velebit. Š.L. 11-12, s.543    pdf
130 Frković, Alojzije, 2009: Vodomar, dragulj riječne obale - ptica 2009. godine. Š.L. 1-2, s.85     PDF
131 Frković, Alojzije, 2009: Prva generacija šumarskih tehničara u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.89     PDF
132 Frković, Alojzije, 2009: Zaštita polarnih područja i ledenjaka na poštanskim markama. Š.L. 3-4, s.193    PDF
133 Frković, Alojzije, 2009: Vesna Tutiš: Kućice za ptice. Š.L. 3-4, s.212    PDF
134 Frković, Alojzije, 2009: Prvi udžbenik lovstva Bosne i Hercegovine. Š.L. 5-6, s.327    pdf
135 Frković,A, 2009: Lovačka iskaznica Davora Martića. Š.L. 7-8, s.450    PDF
136 Farkaš,V., T. Gomerčić, M. Sindičić,V. Slijepčević, Đ. Huber,A. Frković, S. Modrić, 2009: Kraniometrijska analiza i utvrđivanje spolnog dimorfizma u smeđeg medvjeda (Ursus arctos l.) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.527    pdf
137 Frković,Alojzije, 2009: Zaštita prirode u Hrvatskoj do 2007. godine. Š.L. 9-10, s.553    PDF
138 Frković, Alojzije, 2009: Vaclav Leo Anderle (1859. – 1944.), šumar i ilustrator – utemeljitelj češke lovačke ilustracije. Š.L. 11-12, s.629    pdf
139 Frković, Alojzije, 2010: “Riblji zatornik” veliki vranac – ptica 2010. godine. Š.L. 1-2, s.74     PDF
140 Frković, Alojzije, 2010: Božuri hrvatske flore na poštanskim markama. Š.L. 3-4, s.179    PDF
141 Frković,Alojzije, 2010: Lovstvo u Bosni i Hercegovini krajem 19. stoljeća u istoimenom djelu Fr. B. Laske. Š.L. 5-6, s.300    PDF
142 Frković, Alojzije, 2010: Vodič kroz lovišta Primorsko-goranske županije. Š.L. 7-8, s.418    PDF
143 Frković, Alojzije, 2010: Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj 2010 – 2015.. Š.L. 9-10, s.517    PDF
144 Frković, Alojzije, 2010: Željko Perković – magistar biotehničkih znanosti. Š.L. 9-10, s.539    PDF
145 Frković, Alojzije, 2010: Stručna lugarska škola u Fužinama s kraja 19. st.. Š.L. 11-12, s.647    PDF
146 Frković,Alojzije, 2011: Šumska crvenrepka – ptica 2011. godine. Š.L. 1-2, s.71     PDF
147 Frković,Alojzije, 2011: Plan upravljanja risom u Republici Hrvatskoj 2010–2015.. Š.L. 3-4, s.179    PDF
148 Frković,Alojzije, 2011: Odnos Europe i šuma danas oslikan kistom i riječju umjetnika. Š.L. 5-6, s.291    PDF
149 Frković,Alojzije, 2011: Delnički ogranak HŠD-a obogaćen s tridesetak novih članova šumara - umirovljenika. Š.L. 5-6, s.319    PDF
150 Frković,Alojzije, 2011: Svijet šuma na poštanskim markama zemalja svijeta. Š.L. 7-8, s.403    PDF
151 Frković, Alojzije, 2011: Stanje populacije vuka u Hrvatskoj, s prijedlogom zahvata u populaciju u 2011/12. godini. Š.L. 9-10, s.506    PDF
152 Frković, Alojzije, 2011: Crnoluška iskustva – iznošenje drveta iz šume ljudskom snagom. Š.L. 11-12, s.628    PDF
153 Frković, Alojzije, 2012: Izbor je pao na čavku zlogodnjaču (Corvus monedula). Š.L. 1-2, s.71     PDF
154 Frković, Alojzije, 2012: Iz pjesničke i likovne ostavštine prof. Drage Andrašića. Š.L. 1-2, s.82     PDF
155 Alojzije Frković, 2012: Cvatuće proljetnice u našim šumama. Š.L. 3-4, s.186    PDF
156 Alojzije Frković, 2012: Priče i anegdote šumarnika Cvetka Štanfelja posvećene Gerovčanima. Š.L. 3-4, s.204    PDF
157 Alojzije Frković, 2012: Davor Martić – Lov poljskih koka. Š.L. 5-6, s.302    PDF
158 Alojzije Frković, 2012: U znaku sjećanja na preminule članove. Š.L. 5-6, s.316    PDF
159 Alojzije Frković, 2012: Nikola Spudić, dipl. ing. Šum. (1928–2012). Š.L. 5-6, s.321    PDF
160 Alojzije Frković, 2012: Ugljenarenje u prošlosti Gorskog kotara i Hrvatskog primorja. Š.L. 7-8, s.409    PDF
161 Alojzije Frković, 2012: Vladimir Pfeifer (1937–2012). Š.L. 7-8, s.421    PDF
162 Alojzije Frković, 2012: Stanje populacije zaštićenog vuka dopušta odstrjelni zahvat. Š.L. 9-10, s.513    PDF
163 Alojzije Frković, 2012: Hrvatska golupka – kolibrić među noćnim leptirima. Š.L. 9-10, s.517    PDF
164 Alojzije Frković, 2012: Šloserov dom na Risnjaku 1932–2012.. Š.L. 9-10, s.531    PDF
165 Alojzije Frković, 2012: PETROGRAFSKA I GEOLOŠKA RAZNOLIKOST LIJEPE NAŠE NA POŠTANSKIM MARKAMA. Š.L. 11-12, s.628    PDF
166 Alojzije Frković, 2012: STALNI POSTAV ŠUMARSTVA, LOVSTVA I RIBOLOVA U BRODU NA KUPI U GORSKOM KOTARU. Š.L. 11-12, s.641    PDF
167 Alojzije Frković, 2012: IVAN PLEŠE-LUKEŽA (1942–2010). Š.L. 11-12, s.657    PDF
168 Alojzije Frković, 2013: KRITIČNO UGROŽENI ČURLIN I DALJE NA METI LOVACA. Š.L. 1-2, s.71     PDF
169 Alojzije Frković, 2013: Marijan Pavešić Pave (1933–2012). Š.L. 1-2, s.121    PDF
170 Alojzije Frković, 2013: PROMIJENITI NEGATIVAN STAV LJUDI PREMA MEDVJEDIMA. Š.L. 3-4, s.211    PDF
171 Alojzije Frković, 2013: DIVJAD IN LOVSTVO – VELIKI SLOVENSKI ENCIKLOPEDIJSKI LOVAČKI PRIRUČNIK. Š.L. 5-6, s.339    PDF
172 Alojzije Frković, 2013: SEKCIJA ŠUMARA GORANA UMIROVLJENIKA NA SUSRETU U VRBOVSKOM. Š.L. 5-6, s.347    PDF
173 Alojzije Frković, 2013: LOV I LOVNE PRILIKE U SENJSKOM KOTARU KRAJEM 19. I POČETKOM 20. STOLJEĆA. Š.L. 7-8, s.411    pdf
174 Alojzije Frković, 2013: Fra Crvenka, M.: ŽIVOTINJE U BIBLIJI. Š.L. 7-8, s.424    PDF
175 Alojzije Frković, 2013: NACIONALNI PARK RISNJAK – 60. OBLJETNICA OSNIVANJA (1953–2013). Š.L. 9-10, s.521    PDF
176 Alojzije Frković, 2013: Vrbek, M., S. Buzjak: LESKA – PRIRUČNIK O FLORI. Š.L. 9-10, s.529    PDF
177 Alojzije Frković, 2013: JESTIVE GLJIVE NA POŠTANSKIM MARKAMA. Š.L. 11-12, s.619    PDF
178 Alojzije Frković, 2013: Davor Martić: Sveti Hubert. Š.L. 11-12, s.635    PDF
179 Alojzije Frković, 2014: LOVČEVI ZAPISI FUŽINSKOG ŠUMARA LAVOSLAVA SLAVKA LOVRIĆA (1904–1955). Š.L. 1-2, s.70     PDF
180 Alojzije Frković, 2014: ATLAS SELIDBE PTICA HRVATSKE (CROATIAN BIRD MIGRATION ATLAS) - JELENA KRALJ, SANJA BARIŠIĆ, VESNA TUTIŠ, DAVOR ĆIKOVIĆ. Š.L. 1-2, s.82     PDF
181 Alojzije Frković, 2014: ZELENA ŽUNA (Picus viridis)PTICA 2014. GODINE. Š.L. 3-4, s.195    PDF
182 Alojzije Frković, 2014: CRVENKA, M., T. LUKIĆ: OTROVI BILJAKA I GLJIVA. Š.L. 3-4, s.211    PDF
183 Alojzije Frković, 2014: 125. OBLJETNICA OSNIVANJA ZAGREBAČKOG BOTANIČKOG VRTA OBILJEŽENA PRIGODNOM POŠTANSKOM MARKOM. Š.L. 5-6, s.316    PDF
184 Alojzije Frković, 2014: SUSRETI GORANA ŠUMARA-UMIROVLJENIKA POSTAJU TRADICIONALNI. Š.L. 5-6, s.325    PDF
185 Alojzije Frković, 2014: DELNICE – JEDINSTVEN PRIMJER LOVAČKI DOM DELNICE 1954 – 2014.. Š.L. 7-8, s.412    PDF
186 Alojzije Frković, 2014: DR. MILOVAN ZORIČIĆ (1884-1971) – NESTOR HRVATSKOGA LOVSTVA. Š.L. 7-8, s.415    PDF
187 Alojzije FRKOVIĆ, 2014: INTRODUKCIJA JELENA AKSISA (Axis axis Erxleben 1977) U HRVATSKO PRIMORJE 1953. GODINE. Š.L. 9-10, s.489    pdf
188 Alojzije Frković, 2014: ZELENI ŠKRILJEVAC MEDVEDNICE NA POŠTANSKOJ MARKI. Š.L. 11-12, s.602    PDF
189 Alojzije Frković, 2014: NAČELA MEĐUNARODNOG SAVEZA ZA LOVSTVO I ZAŠTITU PRIRODE 1954 – 2014. Š.L. 11-12, s.615    PDF
190 Alojzije Frković, 2015: LOVAC NA PTICE JASTREB (Accipiter gentilis) – PTICA 2015. GODINE. Š.L. 1-2, s.82     PDF
191 Alojzije Frković, 2015: CRVENA KNJIGA PTICA HRVATSKE. Š.L. 5-6, s.294    PDF
192 Alojzije Frković, 2015: NAŠA LOVNA DIVLJAČ NA POŠTANSKIM MARKAMA. Š.L. 7-8, s.378    PDF
193 Alojzije Frković, 2015: FRAN ŽAVER KESTERČANEK – VELIKAN HRVATSKOG ŠUMARSTVA I LOVSTVA  (1856.–1915.). Š.L. 9-10, s.479    PDF
194 Alojzije Frković, 2015: I BAŠKE OŠTARIJE DOBILE SPOMEN-PLOČU. Š.L. 9-10, s.482    PDF
195 Alojzije Frković, 2015: ŠUMAR ZLATKO TURKALJ – ZALJUBLJENIK U DIVLJAČ I LOV (uz 130. godišnjicu rođenja). Š.L. 11-12, s.581    PDF
196 Alojzije Frković, 2015: ZVONKO ZVONIMIR CAR – VELIKAN HRVATSKOG LOVSTVA (uz 110. godišnjicu rođenja). Š.L. 11-12, s.583    PDF
197 Alojzije Frković, 2016: ČEŠLJUGAR – PTICA 2016. GODINE. Š.L. 1-2, s.67     PDF
198 Alojzije Frković, 2016: VELIKI RJEČNIK HRVATSKOGA STANDARDNOG JEZIKA. Š.L. 1-2, s.81     PDF
199 Alojzije Frković, 2016: ČUDESNO LIJEPA PRIRODNA BAŠTINA. Š.L. 3-4, s.177    PDF
200 Alojzije Frković, 2016: MIOMIRISNO BILJE NA POŠTANSKIM MARKAMA. Š.L. 5-6, s.284    PDF


                UNDER CONSTRUCTION