G., Milan
1Kišpatić, J., Glavaš, M., Cvjetković, B., 1979: Opasna bolest čempresa u Dalmaciji. Š.L. 4-6, s.131    PDF
2Glavaš, M., 1979: O suzbijanju Scirrhia acicola Siggers u Crvenoj Luci. Š.L. 9-10, s.429    PDF
3Kišpatić, J., Glavaš, M., 1982: Uzgoj crne bazge i koristi od nje. Š.L. 6-8, s.253    PDF
4Glavaš, M., 1984: Ceratocystis (Ophiostoma) gljive na hrastovima. Š.L. 11-12, s.505    PDF
5Glavaš, M., 1985: Koristi od obične borovice (Juniperus communis). Š.L. 3-4, s.153    PDF
6Glavaš, M., 1985: Prof. dr JOSIP KIŠPATIĆ: Opća fitopatologija. Š.L. 9-10, s.513    PDF
7Glavaš, M., 1987: Savjetovanje o ljekovitom bilju održano 16. i 17. listopada 1987 godine. Š.L. 10-12, s.686    PDF
8Glavaš, H., 1987: Prof. dr. ZLATKO VAJDA. Š.L. 10-12, s.691    PDF
9Glavaš, M., 1988: Ljekovitost i druge koristi od zlatnice (Solidago SPP). Š.L. 1-2, s.65     PDF
10Glavaš, M., 1991: Iskorišćivanje i ugroženost ljekovitih biljaka. Š.L. 1-2, s.49     PDF
11Glavaš, M., 1991: KERESZTESI, B., 1988: THE BLACK LOCUST. Akademiai Kiadio, Budapest. Š.L. 6-9, s.409    PDF
12Glavaš, M., 1992: Cytospora pinastri Fries, uzročnik osipanja iglica jele (Abies alba Mill.). Š.L. 1-2, s.57     PDF
13Glavaš, M., 1992: Prof. dr. Josip Kišpatić: ŠUMARSKA FITOPATOLOGIJA. Š.L. 1-2, s.102    PDF
14Glavaš, M. i Krpan, A., 1992: Simpozij: DOPRINOS ZNANOSTI I RAZVOJU ŠUMARSTVA HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.568    PDF
15Diminić, D., Glavaš, M., Hrašovec, B., 1995: Mikoze i štetni insekti u kulturama crnog bora na Crikveničko-vinodolskom području. Š.L. 7-8, s.245
16Glavaš, M., 1996: Zaštita šuma od požara na području Istre i Kvarnera. Š.L. 5-6, s.274    PDF
17Meštrović, Š., Glavaš, M., 1997: Istraživanja sredozemnoga šumarskog sustava u Republici Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.29
18Glavaš, M., 1997: U spomen 80 godina rođenja prof. dr. sc. Josipa Kišpatića. Š.L. 1-2, s.55     PDF
19Glavaš, M., 1997: Danko Diminić. Š.L. 5-6, s.308    PDF
20Glavaš, M., 1997: Boris Hrašovec. Š.L. 5-6, s.311    PDF
21Glavaš, M., Margaletić, J., Baltić, M., Vuković, M., 1999: Štete od puhova u šumama Gorskoga kotara od 1972. do 1998. godine. Š.L. 5-6, s.211
22Glavaš, M., Harapin, M., 1999: Prof. dr. Milan Androić (1913 - 1999). Š.L. 7-8, s.405    PDF
23Glavaš, M., Grubešić, M., Kušan, V., Prpić, B., 2000: Obilježen 5. lipanj – svjetski dan zaštite okoliša (Žutica). Š.L. 7-8, s.484    PDF
24Glavaš, M., 2000: Krasnarski šumari. Š.L. 11-12, s.715    PDF
25Glavaš, M., 2001: Seminar iz zaštite šuma u Koprivnici. Š.L. 3-4, s.228    PDF
26Glavaš, M., 2001: "Lovstvo u integriranoj Europi". Š.L. 3-4, s.229    PDF
27Glavaš, M., 2002: Tucak, Z. i dr.: Lovstvo. Š.L. 1-2, s.100    PDF
28Glavaš, M., 2002: Josip Margaletić. Š.L. 1-2, s.107    PDF
29Glavaš, M., Grubešić, M., Margaletić, J., 2002: Znanstveno-istraživačka i stručna suradnja s Bosnom i Hercegovinom. Š.L. 11-12, s.653    PDF
30Margaletić, J., Glavaš, M., Pavić, K., 2003: Brojnost sitnih glodavaca i njihova štetnost u gj ”Južna krndija I (kutjevačka)” i u rasadniku ”Hajderovac”. Š.L. 3-4, s.99
31Glavaš, M., 2003: Zdravstveno stanje biljaka i mjere zaštite u šumskim rasadnicima u Hrvatskoj u 2002. godini. Š.L. 5-6, s.257
32Glavaš, M., 2003: Šumski požari i protupožarna zaštita na području Uprave šuma podružnice Senj od 1994 - 2003.. Š.L. 13, s.79
33Glavaš, M., 2005: Stručna ekskurzija Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Gospić u Bosanski Petrovac i Bihać 30. 6. i 1. 7. 2005.. Š.L. 9-10, s.544    PDF
34Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović, N. Pavlus, 2005: Zaraza obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.) u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.559    PDF
35Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, B. Bradić, D. Husak, 2006: Žuta imela (Loranthus europaeus Jacq.) i bijela imela (Viscum album L.) na području Uprave šuma podružnice Bjelovar. Š.L. 3-4, s.101
36Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk, I. Prgić, 2006: Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području uprava šuma podružnica Vinkovci i Nova Gradiška. Š.L. 9-10, s.399
37Glavaš, M., M. Dautbašić, T. Treštić, 2007: Nastavna i znanstvena suradnja zagrebačkog i sarajevskog Šumarskog fakulteta. Š.L. 1-2, s.83     PDF
38Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, J. Bećarević, K. Glova, S. Plantak, 2007: Žuta i bijela imela na području Uprava šuma podružnica Našice i Osijek. Š.L. 3-4, s.125
39Glavaš, M., 2007: Dr. sc. Sanja Novak Agbaba, dipl. ing. šum.. Š.L. 3-4, s.180    PDF
40Glavaš, M., 2007: Sjećanje na prof. dr. sc. Zlatka Vajdu nakon 20 godina smrti. Š.L. 7-8, s.379    PDF
41Glavaš, M., 2007: Dr. sc. Dinka Matošević, dipl. ing. šum. . Š.L. 7-8, s.381    PDF
42Margaletić, J., V. Jurjević, M. Glavaš, B. Hrašovec, D. Diminić, 2007: Analiza suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske. Š.L. 11-12, s.539
43Glavaš, Milan, 2008: Bolesti i štetnici obične jele (Abies alba Mill.) u Bosni i Hercegovini. Š.L. 1-2, s.87     PDF
44Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, Ž. Kušan, Đ. List, M. Grahovac-Tremski, 2008: Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području Uprava šuma podružnica Zagreb i Koprivnica. Š.L. 3-4, s.107
45Glavaš, Milan, 2008: Atlas šumskih oštećenja . Š.L. 3-4, s.185    PDF
46Glavaš, Milan, 2008: Izv. prof. dr. sc. Marijan Grubešić: Dabar u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.300    PDF
47Glavaš, Milan, 2008: Veliko priznanje šumarima. Š.L. 5-6, s.304    PDF
48Glavaš, Milan, 2008: Velebitski botanički vrt oaza na 1500 m. Š.L. 9-10, s.469    PDF
49Glavaš, Milan, 2008: Bolesti i štetnici urbanog drveća. Š.L. 9-10, s.471    PDF
50Glavaš, Milan, 2009: 60. godišnjica Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Š.L. 1-2, s.100    PDF
51Glavaš,M., S. Glavaš, M. Budinšćak,A. Vukadin, 2009: Štetočinje i zaštita biljaka u rasadniku “Podbadanj” od 1993. do 2007. godine. Š.L. 11-12, s.623
52Glavaš, Milan, 2009: Rasadničar Andrija Samaržija. Š.L. 11-12, s.665    PDF
53Glavaš, Milan, 2010: Park-šume grada Zagreba. Š.L. 7-8, s.412    PDF
54Glavaš, Milan, 2010: Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove loze. Š.L. 7-8, s.416    PDF
55Glavaš,Milan, 2011: Dr. sc. Marinko Prka: Bukove šume i bukovina Bjelovarskog područja. Š.L. 1-2, s.72     PDF
56Milan Glavaš, 2012: 56. Seminar biljne zaštite, Opatija 7.–12. veljače 2012. godine. Š.L. 3-4, s.193    PDF
57Milan Glavaš, 2012: Brončana plaketa Mandici Dasović. Š.L. 3-4, s.199    PDF
58Milan Glavaš, 2012: Prof. dr. sc. Igor Anić – novi redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Š.L. 5-6, s.293    PDF
59Milan Glavaš, 2012: Dr. sc. Andrija Vukadin. Š.L. 5-6, s.307    PDF
60Milan Glavaš, 2012: Atlas karantenskih štetnih organizama. Š.L. 9-10, s.527    PDF
61Milan Glavaš, 2012: MIDHAT USČUPLIĆ: VIŠE GLJIVE – MACROMYCETES. Š.L. 11-12, s.632    PDF
62Milan Glavaš, 2012: TOMISLAV LUKIĆ: TOKSIKOLOGIJA GLJIVA. Š.L. 11-12, s.634    PDF
63Milan Glavaš, 2013: 57. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE. Š.L. 3-4, s.227    PDF
64Milan Glavaš, 2013: BRONČANA PLAKETA ŽELJKU KAUZLARIĆU. Š.L. 3-4, s.231    PDF
65Milan Glavaš, 2013: OPŠTA ENTOMOLOGIJA. Š.L. 5-6, s.341    PDF
66Milan Glavaš, 2013: HRVATSKA UDRUGA ZA ARBORIKULTURU (HUA) - OSTVARENJA TIJEKOM 10-GODIŠNJEG POSTOJANJA. Š.L. 11-12, s.625    PDF
67Milan Glavaš, 2013: Osvrt na 10. simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini. Š.L. 11-12, s.645    PDF
68Milan Glavaš, 2014: Prof. dr. sc. ANTE P. B. KRPAN: IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA. Š.L. 1-2, s.85     PDF
69Milan Glavaš, 2014: 58. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE. Š.L. 3-4, s.214    PDF
70Milan Glavaš, 2014: PRIZNANJE KOLEGI ŠUMARU IZ SLOVENIJE. Š.L. 3-4, s.220    PDF
71Milan Glavaš, 2014: SPOMEN RELJEF U ČAST PROFESORU BRANIMIRU PRPIĆU. Š.L. 7-8, s.408    PDF
72Milan Glavaš, 2014: NAGRADA ZA POPULARIZACIJU I PROMIDŽBU ZNANOSTI PROF. DR. SC. MARIJANU GRUBEŠIĆU. Š.L. 11-12, s.611    PDF
73Milan Glavaš, 2014: 11. SIMPOZIJ O ZAŠTITI BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 11-12, s.620    PDF
74Milan Glavaš, 2015: 59. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE. Š.L. 3-4, s.202    PDF
75Marijan Grubešić, Milan Glavaš, 2015: Prof. dr. sc. DOMINIK RAGUŽ (1932–2015). Š.L. 3-4, s.215    PDF
76Milan Glavaš, 2015: ZELENILO URBANIH SREDINA GRAD ZAGREB. Š.L. 7-8, s.382    PDF
77Milan Glavaš, 2015: OSKORUŠA: VAŽNOST, UPORABA I UZGOJ. Š.L. 7-8, s.388    PDF
78Milan Glavaš, 2016: OBJAVLJENA MONOGRAFIJA HRVATSKOGA ŠUMARSKOG INSTITUTA (1945- 2015). Š.L. 1-2, s.75     PDF
79Milan Glavaš, 2016: DABROVA PRIČA (Die Bibergeschichte *Beaver,s story). Š.L. 1-2, s.77     PDF
80Milan Glavaš, 2016: GORANOVE PRIČE. Š.L. 1-2, s.79     PDF
81Milan Glavaš, 2016: 60. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE. Š.L. 3-4, s.194    PDF
82Milan Glavaš, 2016: 12. SIMPOZIJ O ZAŠTITI BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI – sudjelovanje šumara. Š.L. 3-4, s.198    PDF
83Milan Glavaš, 2016: OD SJEMENKE DO PLODA - Vodič kroz svijet drveća i grmlja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Š.L. 5-6, s.299    PDF
84Milan GLAVAŠ, 2016: TARIK TREŠTIĆ: IMELE U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 9-10, s.519    PDF
85Milan Glavaš, 2017: Prof. dr. sc. Mirza Dautbašić, Bojan Spasojević, Prof. dr. sc. Osman Mujezinović: DENDROFLORA URBANOG ZELENILA GRADA MOSTARA I NJENA ZAŠTITA. Š.L. 3-4, s.188    PDF
86Milan Glavaš, 2017: Prof. dr. sc. Mirza Dautbašić, Prof. dr. sc. Osman Mujezinović: INTERGRALNA ZAŠTITA SMRČE – SMJERNICE. Š.L. 3-4, s.191    PDF
87Milan Glavaš, 2017: 61. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE. Š.L. 3-4, s.193    PDF
88Milan Glavaš, 2018: III. SEMINAR INTEGRALNA ZAŠTITA ŠUMA S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM. Š.L. 3-4, s.218    PDF
89Milan GLAVAŠ, 2018: 62. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE. Š.L. 5-6, s.329    PDF
90Milan Glavaš, 2018: Prof. dr. sc. Mirza Dautbašić, Prof. dr. sc. Osman Mujezinović, Dr. sc. Kenan Zahirović: PRIRUČNIK ZA ZAŠTITU ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 11-12, s.643    PDF
91Milan Glavaš, 2018: Prof. dr. sc. Osman Mujezinović, Prof. dr. sc. Mirza Dautbašić, Dr. sc. Kenan Zahirović: ATLAS ŠTETNIH FAKTORA NA PLEMENITIM LIŠĆARIMA I VOĆKARICAMA U ŠUMAMA BOSNE I HERCEGOVINE. Š.L. 11-12, s.645    PDF
92Milan Glavaš, 2019: 63. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE. Š.L. 3-4, s.187    PDF
93Milan Glavaš, 2019: Ivan Bogdanić, dipl. inž. šum. (1939. – 2019.). Š.L. 5-6, s.288    PDF
94Milan Glavaš, 2019: Jarebika (Sorbus aucuparia L.): važnost, uzgoj i upotreba. Š.L. 7-8, s.367    PDF
95Milan Glavaš, 2019: Dr. sc. Dario Kremer, dr. sc. Ana Brkljačić, mr. sc. Marko Randić: Biljni svijet Premužićeve staze na Velebitu. Š.L. 7-8, s.369    PDF
96Milan Glavaš, 2019: Vedran Šegota, Ivan Limić: Biljke tvrđave Klis. Š.L. 7-8, s.370    PDF
97Milan Glavaš, 2020: Prašume Bosne i Hercegovine / glavni urednik akademik Vladimir Beus. Š.L. 1-2, s.87     PDF
98Milan Glavaš, 2020: Tršlja (Pistacia veraL.) / prof. dr. sc. Ivo Miljković. Š.L. 1-2, s.88     PDF
99Milan Glavaš, 2020: V. Međunarodni seminar integralne zaštite šuma. Š.L. 1-2, s.93     PDF
100Milan Glavaš, 2020: Obična planika (Arbutus unedo L.) - Biološka, kemijska i gospodarska svojstva. Š.L. 3-4, s.198    PDF
101Milan Glavaš, 2020: 64. seminar biljne zaštite. Š.L. 3-4, s.205    PDF
102Milan Glavaš, 2020: Ekologija, obnova i zaštita poplavnih šuma Hrvatske. Š.L. 5-6, s.311    PDF
103Milan Glavaš, 2020: Darko Posarić: Da bi hrast mogao rast. Š.L. 5-6, s.324    PDF
104Milan Glavaš, 2020: Dario Kremer i Krešimir Čulinović: Drveće i grmlje Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ Slikovni vodič. Š.L. 11-12, s.616    PDF
105Milan Glavaš, 2020: Viktor Lochert, dipl. ing. šum. (1940.-2020.). Š.L. 11-12, s.620    PDF
106Milan Glavaš, 2021: Medonosno bilje regije Gacke. Š.L. 11-12, s.600    PDF
107Milan Glavaš, 2022: Izv. prof. dr sc. Damir Drvodelić: Slatki pelin (Artemisia annua L.) i ostali pelini: važnost, uzgoj i uporaba. Š.L. 7-8, s.360    PDF
108Milan Glavaš, 2022: Ivana Visović Kosić, Branko Bakan, Gregor Fištravec, Mitja Garić: Priručnik za prepoznavanje samoniklih biljaka s naglasom na njihovu korisnost. Š.L. 9-10, s.462    PDF
109Milan Glavaš, 2023: Bakterioze biljaka. Š.L. 3-4, s.178    PDF


                UNDER CONSTRUCTION