GRAČAN, Joso
1J. Gračan, 1973: Varijabilnost nekih svojstava evropskog ariša populacije Varaždinbreg. Š.L. 7-8, s.275    PDF
2J. Gračan, 1973: Nasljednost nekih svojstava evropskog ariša populacije Varaždinbreg. Š.L. 9-10, s.358    PDF
3M. Vidaković, J. Gračan, A. Krstinić, 1974: Prijedlog standardizacije metoda istraživanja provenijencija kod nas. Š.L. 1-2, s.1     PDF
4J. Gračan, 1974: Primjer za elektroničku obradu podataka metodom postupne regresije. Š.L. 10-11, s.367    PDF
5N. Komlenović, J. Gračan i F. Mrva, 1975: Istraživanje utjecaja mineralnih gnojiva na urod sjemena američkog borovca u kulturi Zelendvor. Š.L. 4-6, s.149    PDF
6Komlenović, N. i Gračan, J., 1979: Šumarstvo Švedske.. Š.L. 7-8, s.387    PDF
7Gračan, J., 1980: Šumarstvo u Kini.. Š.L. 1-2, s.80     PDF
8Nikola KOMLENOVIĆ, Joso GRAČAN i Petar RASTOVSKI, 1981: Prilog rješavanju odnosa ishrane i rasta nekih proveniencija obične smreke (Picea abies Karst.).. Š.L. 5-7, s.211    PDF
9Gračan, J., 1981: Genetska varijabilnost rodova Pseudotsuga, Picea i Abies u zapadnom dijelu Sjeverne Amerike (sastanak IUFRO — Radnih grupa, Vancouver, Canada, 1978). Š.L. 10-12, s.493    PDF
10Gračan, J., 1983: Sastanak IUFRO — RADNIH GRUPA IZ GENETIKE (Sensenstein, 06. do 10.09.1982.). Š.L. 7-8, s.380    PDF
11Gračan, J., 1985: IX Svjetski šumarski kongres, Mexico 29.06.—10.07.1985.. Š.L. 9-10, s.493    PDF
12Gračan, J., 1985: Sastanak IUFRO radnih grupa S.02.05 i S.02.11. Š.L. 9-10, s.503    PDF
13Gračan, J., 1986: Razvoj šumarskog instituta Jastrebarsko. Š.L. 9-10, s.435    PDF
14Gračan, J., 1987: Varijabilnost provenijencije obične smreke (Picea abies L. Karat.) u dijelu prirodnog rasprostranjenja. Š.L. 10-12, s.623    PDF
15Gračan, J. i dr., 1988: Šumsko sjemenarstvo, oplemenjivanje šumskog drveća, rasadnička proizvodnja i sušenje šuma u Čehoslovačkoj. Š.L. 3-4, s.143    PDF
16Komlenović, N., Gračan, J., Pezdirc, N. i Rastovski, P., 1988: Utjecaj polutanata na bukove šume i kulture smreke u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.217    PDF
17Komlenović, N., Harapin, M. i Gračan, J., 1988: Kritične vrijednosti direktnih efekata zagađenosti zraka na šume, poljoprivredne usjeve i materijale. Š.L. 5-6, s.247    PDF
18Komlenović, N., Gračan, J., 1989: Kritične vrijednosti opterećenja sumporom i dušikom. Š.L. 6-8, s.363    PDF
19Komlenović, N., Gračan, J., 1989: Propadanje šuma u Evropi. Š.L. 6-8, s.373    PDF
20Gračan, J., Komlenović, N., Rastovski, P., 1991: Pokus provenijencija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 6-9, s.245    PDF
21Komlenović, N., Gračan, J., 1992: Oštećenje šuma u Europi. Š.L. 1-2, s.63     PDF
22Gračan, J., 1992: Sto godina IUFRO. Š.L. 3-5, s.185    PDF
23Gračan, J. i Borzan, Ž., 1992: SIMPOZIJ IUFRO radne grupe S2.0222 »Genetika hrastova« održan u Francuskoj 1991. godine. Š.L. 3-5, s.197    PDF
24Komlenović, N. i Gračan, J., 1993: ANTE LOVRIĆ, dipl. inž. šum.. Š.L. 6-8, s.350    PDF
25Gračan, J., 1995: Draga konferencija Europskog šumarskog Instituta od 5. do 6. kolovoza 1995., Tampere, Finska. Š.L. 9-10, s.344    PDF
26Gračan, J., 1995: XX IUFRO Kongres 6-12 kolovoz 1995., Tampere, Finska. Š.L. 9-10, s.348    PDF
27Gračan, J., 1996: Prva sjednica Nadzornog odbora Međunarodnog instituta za biljne i genetske resurse. Š.L. 5-6, s.283    PDF
28Gračan, J., 1996: Očuvanje biološke raznolikosti plemenitih listača.. Š.L. 7-8, s.355    PDF
29Gračan, J., 1996: XI svjetski šumarski kongres. Š.L. 7-8, s.363    PDF
30Gračan, J., Jakovac, H., Martinić, I., 1996: Program proslave 150-te obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva i 120-te obljetnice Šumarskog lista.. Š.L. 9-10, s.446    PDF
31Gračan, J., 1997: Znanost i Znanstveno-istraživački rad u hrvatskom šumarstvu. Š.L. 1-2, s.52     PDF
32Gračan, J., 1997: Bibliografija 1986 - 1995.. Š.L. 1-2, s.65     PDF
33Gračan, J., 1997: Europsko šumarstvo do 2020. godine. Š.L. 1-2, s.74     PDF
34Gračan, J., 1997: Koliko su prirodne Austrijske šume. Š.L. 9-10, s.527
35Gračan, J., 1997: Suradnja s Mađarskom. Š.L. 9-10, s.554    PDF
36Gračan, J., 1997: Izaslanstvo Volcanic centra iz Izraela u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.559    PDF
37Gračan, J., Dominiković, Z., Ružinski, N., Figurić, M., Moćan, D., Bakšić, S., 1998: Ante Krstinić, Nikola Komlenović, Branimir Mayer, Petar Rastovski, Zlatko Perić i Goran Bušić - skupna komemoracija i ispraćaj u Jastrebarskom. Š.L. 1-2, s.105    PDF
38Gračan, J., Prpić, B., 1998: Dr. sc. Nikola Komlenović (10. 8. 1936. - 10. 2. 1998.). Š.L. 1-2, s.116    PDF
39Orlić, S., Gračan, J., 1998: Dr. sc. Branimir Mayer (4. 1. 1938. - 10. 2. 1998.).. Š.L. 1-2, s.118    PDF
40Vukelić, J., Gračan, J., Orešković, Ž., 1998: Dr. sc. Petar Rastovski (22. 4. 1944. - 10. 2. 1998.).. Š.L. 1-2, s.120    PDF
41Gračan, J., Tikvić I., Littvay, T., 1998: Mr. sc. Zlatko Perić (3. 5. 1965. - 10. 2. 1998.). Š.L. 1-2, s.122    PDF
42Gračan, J., 1998: Šumarski institut Jastrebarsko, Priznanje prigodom Svjetskog dana zaštite okoliša. Š.L. 5-6, s.279    PDF
43Gračan, J., Anić, I., Matić S., 1998: Potrajno gospodarenje i očuvanje biološke raznolikosti hrvatskih šuma. Š.L. 9-10, s.437
44Gračan, J., 1998: Stanje svjetskih šuma 1997. godine.. Š.L. 9-10, s.475    PDF
45Gračan, J., 1999: Otkriveno spomen obilježje u Šumarskom institutu Jastrebarsko. Š.L. 1-2, s.87     PDF
46Gračan, J., 2000: Trendovi djelovanja dugutrajnog prekograničnog onečišćenja zraka. Š.L. 5-6, s.303
47Gračan, J., 2000: Optimizam na tržištu drvnim proizvodima na početku novog tisućljeća. Š.L. 5-6, s.319    PDF
48Gračan, J., 2000: Dragutin Mayer, dipl. ing. šum. (1908 – 2000). Š.L. 7-8, s.491    PDF
49Gračan, J., 2000: Očuvanje šumskih genetskih resursa u Hrvatskoj – faza I i II. Š.L. 9-10, s.503
50Ivančević, V., Gračan, J., 2000: 13. Međunarodni interkalibracijski tečaj mediteranskih zemalja. Š.L. 11-12, s.741    PDF
51Gračan, J., 2001: Peti EUFORGEN mrežni sastanak za plemenite listače. Š.L. 9-10, s.501
52Perić, S., Gračan, J., 2001: Četvrti EUFORGEN sastanak za socijalne listače. Š.L. 9-10, s.507
53Gračan, J., 2002: Sanja Perić. Š.L. 5-6, s.328    PDF
54Gračan, J., 2002: Valentin Roth. Š.L. 5-6, s.329    PDF
55Kajba, D., Gračan, J., 2003: Izvješće s konferencije DYGEN (dinamika i očuvanje genetičkog diverziteta u šumskim ekosustavima) – Europski parlament, Strasbourg (Francuska), 2-5. 12. 2002. god.. Š.L. 1-2, s.81     PDF
56Gračan, J., 2004: 19. Međunarodni sastanak radne grupe za procjenu i praćenje učinaka onečišćenja zraka na šume (24. – 28. svibnja 2003.). Š.L. 1-2, s.73     PDF
57Gračan, J., Kajba, D., Perić, S., Idžojtić, M., Ivanković, M., Marjanović, H., 2004: Program europski šumski genetski resursi (Euforgen). Š.L. 11-12, s.689
58Gračan, J., 2005: Prvi međunarodni sastanak direktora europskih šumarskih instituta. Š.L. 1-2, s.108    PDF
59Joso Gračan, Sanja Perić, Mladen Ivanković, Hrvoje Marjanović, 2005: Biološka sanacija erozije na području Like i Istre. Š.L. 13, s.117
60Gračan, J., 2006: Vilim Živković (1916 – 2005) . Š.L. 1-2, s.82     PDF
61Dr. sc. Joso GRAČAN, 2006: Dr. sc. FRANC MRVA, dipl. ing. šum., viši znanstveni suradnik (18. 1. 1929 - 7. 5. 2006). Š.L. 7-8, s.383    PDF
62Žuna, D., J. Gračan, 2007: Đuro Kušan, (1934 – 2007) . Š.L. 7-8, s.403    PDF
63Gračan, J., 2007: D. Kajba i D. Ballian: Šumarska genetika. Š.L. 11-12, s.588    PDF
64Gračan, Joso, 2008: Prva međunarodna konferencija o katastrofama (Zadar 22 – 24. rujna 2008). Š.L. 9-10, s.464    PDF
65Gračan, Joso, 2008: Klimatske promjene i šumska genetska raznolikost. Š.L. 11-12, s.570    PDF
66Jurjević, P., D. Vuletić, J. Gračan, G. Seletković, 2009: Šumski požari u Republici Hrvatskoj (1992-2007). Š.L. 1-2, s.63
67Gračan, Joso, 2009: Journal of Forestry. Š.L. 1-2, s.90     PDF
68Gračan, Joso, 2009: Silvae Genetica. Š.L. 1-2, s.97     PDF
69Gračan, Joso, 2009: Bioenergy – International. Š.L. 3-4, s.210    PDF
70Gračan,J., 2009: HRVATSKE ŠUME, časopis za popularizaciju šumarstva. Š.L. 7-8, s.454    PDF
71Gračan, Joso, 2009: Austrian Journal of Forest Science. Š.L. 11-12, s.653    PDF
72Gračan, Joso, 2010: Hrvatska enciklopedija. Š.L. 1-2, s.89     PDF
73Gračan, Joso, 2010: Sylwan –poljski šumarski časopis. Š.L. 9-10, s.531    PDF
74Gračan, Joso, 2010: Acta Silvatica and Hungarica. Š.L. 9-10, s.532    PDF
75Gračan, Joso, 2011: Šumarstvo jugoistočne Europe. Š.L. 3-4, s.182    PDF
76Gračan, Joso, 2011: Časopis za međunarodnu bioraznolikost u Europi. Š.L. 5-6, s.305    PDF
77Gračan, Joso, 2011: Dalibor Ballian i Davorin Kajba: Oplemenjivanje šumskog drveća i očuvanje njegove genetske raznolikosti. Š.L. 7-8, s.413    PDF
78Joso Gračan, 2013: Prikaz zbornika: Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry. Š.L. 11-12, s.636    PDF


                UNDER CONSTRUCTION