G., Marija
1Gradečki, M., Poštenjak, K., Regent, B., 1990: Osnivanje, rad i razvoj organiziranog šumskog sjemenarstva u Hrvatskoj u razdoblju od trideset godina (1959 — 1989.). Š.L. 6-8, s.295    PDF
2Jakovljević, T., G. Pánczél, M. Manninger, N. Potočić, I. Seletković, T. Dubravac, M. Gradečki-Poštenjak, 2010: Lišće obične bukve (Fagus sylvatica L.), referentni uzorak ICPforesta za međulaboratorijske usporedbe i njegova primjenjivost za određivanje ukupnog dušika i ugljika u lišću. Š.L. 7-8, s.361
3Jakovljević,T., M. Gradečki-Poštenjak, I. Radojčić Redovniković, 2011: Fiziološka, kemijska i antioksidativna svojstva svježeg i uskladištenog sjemena pinije (Pinus pinea L.). Š.L. 7-8, s.343
4Gradečki-Poštenjak, M., S. Novak Agbaba, R. Licht, D. Posarić, 2011: Dinamika plodnošenja i kvaliteta uroda sjemena hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u narušenim ekološkim uvjetima. Š.L. 13, s.169
5Martina Đodan, Robert Bogdanić, Marija Gradečki-Poštenjak, Sanja Perić, 2023: Proizvodnja šumskog sadnog materijala bjelogorice u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2017. do 2021. godine. Š.L. 11-12, s.555


                UNDER CONSTRUCTION