HECKNER, Josip
1Piše Josip Heckner, kr. žup. šum. vježbenik, 1901: Praksa mladih šumarskih tehničara.. Š.L. 9-10, s.483    PDF
2Pišu braća Hekner, 1906: O uredjenju šuma i sastavku šum. gosp. osnova.. Š.L. 8-9, s.332    PDF
3Pišu V. i J. Hekner, 1907: O uredjenju šuma i sastavku šumsko gospodarskih osnova. (Nastavak II. do VI.). Š.L. 1, s.10     PDF
4Pišu V. i J. Heckner, 1908: O uredjenju šuma i sastavku šumsko gospodarskih osnova (Nastavak VII.). Š.L. 1, s.15     PDF
5Piše Josip Heckner, 1910: Obilježenje gospodarstvenog iliti unutarnjeg podijeljenja šuma.. Š.L. 6, s.214    PDF
6Sastavio Josip Heckner, 1919: Šumsko gospodarstveni program župne nadarbine Kravarsko.. Š.L. 3-4, s.64     PDF


                UNDER CONSTRUCTION