I., Marilena
1 Idžojtić, M., 1992: Monografija »GENETICS OF SCOTS PINE«. Š.L. 9-10, s.480    PDF
2 Borzan, Ž., Idžojtić, M., Guttenberger, H., 1996: Standardizacija istraživanja kariotipova četinjača na primjeru Picea omorika. Š.L. 3-4, s.121    pdf
3 Idžojtić, M., Franjić, J., 1998: Modeli i sustavi istraživanja u europskome šumarstvu. Š.L. 1-2, s.94     PDF
4 Idžojtić, M., 2000: Sastav eteričnih ulja iz iglica Pinus sylvestris L., P. nigra Arnold, P. densiflora Sieb. et Zucc. i P. thunbergiana Franco. Š.L. 5-6, s.263    pdf
5 Idžojtić, M., 2000: Prvi sastanak EUFORGEN mrežnog plana za crnogoricu. Š.L. 5-6, s.347    PDF
6 Idžojtić, M., 2001: Drugi sastanak EUFORGEN mrežnog plana za četinjače. Š.L. 9-10, s.575    PDF
7 Idžojtić, M., Ivanović, Ž., 2002: Žene u hrvatskom šumarstvu. Š.L. 1-2, s.23     pdf
8 Idžojtić, M., 2003: Domaćini i rasprostranjenost bjelogorične bijele imele (Viscum album L. ssp. album) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.439    pdf
9 Idžojtić, M., Pernar, R., Kauzlarić, Ž., Abramović, M., Janković, D., Pleše, M., 2003: Intenzitet zaraze obične jele (Abies alba Mill.) imelom (Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.) na području Uprave šuma podružnice Delnice. Š.L. 11-12, s.545    pdf
10 Idžojtić, M., 2003: Četvrti sastanak EUFORGEN mrežnog plana za očuvanje genofonda četinjača. Š.L. 11-12, s.638    PDF
11 Idžojtić, M., 2004: Brekinja, Sorbus torminalis (L.) Crantz – plemenita listača naših šuma. Š.L. 3-4, s.181    PDF
12 Gračan, J., Kajba, D., Perić, S., Idžojtić, M., Ivanković, M., Marjanović, H., 2004: Program europski šumski genetski resursi (Euforgen). Š.L. 11-12, s.689    pdf
13 Idžojtić, M., R. Pernar, Z. Lisjak, H. Zdelar, M. Ančić, 2005: Domaćini žute imele (Loranthus europaeus Jacq.) i intenzitet zaraze na području Uprave šuma podružnice Požega. Š.L. 1-2, s.3     pdf
14 Idžojtić, M., D. Drvodelić, 2005: Oskoruša, Sorbus domestica L., naša rijetka i zaboravljena voćkarica. Š.L. 3-4, s.212    PDF
15 Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović, N. Pavlus, 2005: Zaraza obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.) u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.559    PDF
16 Idžojtić, M., 2005: Izvješće s petog sastanka euforgen mrežnog plana za očuvanje genetske raznolikosti - Larnaca, Cipar. Š.L. 11-12, s.649    PDF
17 Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, B. Bradić, D. Husak, 2006: Žuta imela (Loranthus europaeus Jacq.) i bijela imela (Viscum album L.) na području Uprave šuma podružnice Bjelovar. Š.L. 3-4, s.101    pdf
18 Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk, I. Prgić, 2006: Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području uprava šuma podružnica Vinkovci i Nova Gradiška. Š.L. 9-10, s.399    pdf
19 Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, J. Bećarević, K. Glova, S. Plantak, 2007: Žuta i bijela imela na području Uprava šuma podružnica Našice i Osijek. Š.L. 3-4, s.125    pdf
20 Idžojtić, Marilena, 2008: Prvi patentirani hrvatski kultivari alepskogai crnoga bora, Pinus halepensis ’Lucia’ i P. nigra ’Lara’. Š.L. 1-2, s.74     PDF
21 Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, Ž. Kušan, Đ. List, M. Grahovac-Tremski, 2008: Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području Uprava šuma podružnica Zagreb i Koprivnica. Š.L. 3-4, s.107    pdf
22 Idžojtić, Marilena, 2008: Josip Karavla (1933 – 2008) . Š.L. 11-12, s.601    PDF
23 Idžojtić, M., M. Zebec, I. Poljak, 2010: Revitalizacija arboretuma Lisičine. Š.L. 1-2, s.5     pdf
24 Idžojtić,M., M.Zebec, I.Poljak, J.Medak, B.Tutić, 2010: Slijedeći tragove pitomog kestena (Castaneaspp.) – uzgoj i kultura, folklori povijest, tradicija i korištenje. Š.L. 5-6, s.294    PDF
25 Idžojtić,M., I.Mandić, 2010: Ivna Bućan, prof. – Prikaz knjige “Biblijski vrt svetišta Gospe Stomorije”. Š.L. 5-6, s.308    PDF
26 Idžojtić, Marilena, 2010: Dr. sc. Marko Zebec. Š.L. 7-8, s.431    PDF
27 Zebec, M., M. Idžojtić, I. Poljak, I. Mihaldinec, 2010: Varijabilnost nizinskog brijesta (Ulmus minor Mill. sensu latissimo) na području Hrvatske podravine prema morfološkim svojstvima listova. Š.L. 11-12, s.569    pdf
28 Poljak,I., M. Idžojtić, M. Zebec, 2011: Dendroflora Zoološkog vrta grada Zagreba. Š.L. 5-6, s.269    pdf
29 Idžojtić,M., M.Harapin, 2011: Simpozij Botanički vrtovi i arboretumi Hrvatske, Zagreb,30. svibnja 2011. godine. Š.L. 7-8, s.410    PDF
30 Igor POLJAK, Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Nikola PERKOVIĆ, 2012: Varijabilnost europskog pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na području sjeverozapadne Hrvatske prema morfološkim obilježjima plodova. Š.L. 9-10, s.479    pdf
31 Marilena Idžojtić, 2012: Botanički vrt Sveučilišta u Padovi – najstariji botanički vrt na svijetu. Š.L. 9-10, s.509    PDF
32 Marilena Idžojtić, 2012: Atlas rijetkih vrsta drveća i grmlja Mađarske. Š.L. 9-10, s.526    PDF
33 Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Igor POLJAK, Zlatko ŠATOVIĆ, Zlatko LIBER, 2012: ANALIZA GENETSKE RAZNOLIKOSTI "LOVRANSKOG MARUNA" (Castanea sativa Mill.) KORIŠTENJEM MIKROSATELITNIH BILJEGA. Š.L. 11-12, s.579    pdf
34 Marilena IDŽOJTIĆ, 2012: VRTOVI DVORCA TRAUTTMANSDORFF U MERANU (JUŽNI TIROL, ITALIJA). Š.L. 11-12, s.621    PDF
35 Marilena Idžojtić, 2013: BOTANIČKI VRT U RIMU. Š.L. 1-2, s.74     PDF
36 Nataša Rap, Karmela Glova, Manda Stramput, Marilena Idžojtić, 2013: OBNOVA ARBORETUMA LISIČINE KROZ PREDPRISTUPNI FOND HRVATSKA – MAĐARSKA. Š.L. 3-4, s.207    PDF
37 Marilena Idžojtić, Igor Poljak, Marko Zebec, 2013: DETERMINACIJA DRVEĆA I GRMLJA U ARBORETUMU LISIČINE U OKVIRU PROJEKTA OBNOVE – 2. DIO. Š.L. 5-6, s.325    pdf
38 Igor Poljak, Marilena Idžojtić, Irena Šapić, Joso Vukelić, Marko Zebec, 2014: VARIJABILNOST POPULACIJA BIJELE (Alnus incana /L./ Moench) I CRNE JOHE (A. glutinosa /L./ Gaertn.) NA PODRUČJU MURE I DRAVE PREMA MORFOLOŠKIM OBILJEŽJIMA LISTOVA. Š.L. 1-2, s.7     pdf
39 Marko Zebec, Marilena Idžojtić, Igor Poljak, Maja Zebec, 2014: DENDROFLORA I USKLAĐENOST ARHITEKTONSKIH I HORTIKULTURNIH ELEMENATA PARKA OKO ŠUMARSKOG I AGRONOMSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU. Š.L. 1-2, s.55     pdf
40 Marilena Idžojtić, 2014: BOTANIČKI VRT SVEUČILIŠTA U PALERMU - TRADICIJA I LJEPOTA TALIJANSKOG JUGA. Š.L. 9-10, s.500    PDF
41 Marko Zebec, Marilena Idžojtić, Igor Poljak, 2014: MORFOLOŠKA VARIJABILNOST NIZINSKOG BRIJESTA (Ulmus minor Mill. sensu latissimo) NA PODRUČJU KONTINENTALNE HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.563    pdf
42 Marilena Idžojtić, 2014: DR. SC. IGOR POLJAK. Š.L. 11-12, s.613    PDF
43 Marko ZEBEC, Marilena IDŽOJTIĆ, Igor POLJAK, Ines MODRIĆ, 2015: RAZNOLIKOST GORSKOG BRIJESTA (Ulmus glabra Huds.) NA PODRUČJU GORSKO-KOTLINSKE HRVATSKE PREMA MORFOLOŠKIM OBILJEŽJIMA LISTOVA. Š.L. 9-10, s.429    pdf
44 Ivan ANDRIĆ, Igor POLJAK, Marno MILOTIĆ, Marilena IDŽOJTIĆ, Davorin KAJBA, 2016: FENOLOŠKA SVOJSTVA LISTANJA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl) U KLONSKOJ SJEMENSKOJ PLANTAŽI. Š.L. 3-4, s.117    pdf
45 Igor POLJAK, Marilena IDŽOJTIĆ, Irena ŠAPIĆ, Patrik KORIJAN, Joso VUKELIĆ, 2018: RAZNOLIKOST I STRUKTURIRANOST HRVATSKIH KONTINENTALNIH I ALPSKO-DINARSKIH POPULACIJA BIJELE JOHE (Alnus incana /L./ Moench subsp. incana): GEOGRAFSKA I OKOLIŠNA IZOLACIJA KAO UZROK FENOTIPSKE DIVERGENCIJE. Š.L. 1-2, s.19     pdf
46 Marilena Idžojtić, Igor Anić, Ivan Šimić, Maja Anastazija Kovačević, Igor Poljak, 2019: Dendrološke značajke Arboretuma Trsteno. Š.L. 3-4, s.125    pdf
47 Damir Drvodelić, Igor Poljak, Ivan Perković, Mario Šango, Katarina Tumpa, Ivana Zegnal, Marilena Idžojtić, 2019: Ispitivanje laboratorijske klijavosti pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u skladu s pravilima ISTA. Š.L. 9-10, s.469    pdf
48 Antonio Vidaković, Marilena Idžojtić, Tonko Megyery, Dragan Turk, Igor Poljak, 2020: Park kralja Petra Krešimira IV. u Zagrebu – drvenaste biljke. Š.L. 9-10, s.475    pdf
49 Igor Poljak, Joso Vukelić, Antonio Vidaković, Marijan Vuković, Marilena Idžojtić, 2020: Varijabilnost populacija običnoga bora (Pinus sylvestris L.) na području sjeverozapadnoga dijela Male Kapele prema morfološkim obilježjima iglica i češera. Š.L. 11-12, s.539    pdf
50 Katarina Tumpa, Marilena Idžojtić, Mirna Ćurković-Perica, Marin Ježić, Davor Juretić, Damir Drvodelić, Mario Šango, Milovan Žigante, Igor Poljak, 2021: Vegetativno razmnožavanje pitomog kestena i maruna. Š.L. 9-10, s.489    pdf


                UNDER CONSTRUCTION