J., Petar
1 Komlenović, N., Jurjević, P., 1994: Stanje šuma u Europi — 1993.. Š.L. 5-6, s.192    PDF
2 Jurjević, P., 1994: Javno poduzeće »HRVATSKE ŠUME« i POMOĆ U OBNOVI Republike Hrvatske - Izlaganje povodom DANA »Hrvatskog šumarstva« od 29. rujna do 1. listopada 1994. g.. Š.L. 11-12, s.365    PDF
3 Komlenović, N., Jurjević, P., 1995: Stanje Europskih šuma, rezultati procjene 1994. Š.L. 7-8, s.274    PDF
4 Jurjević, P., 2002: Zlatna medalja za dr. sc. Miroslava Harapina. Š.L. 3-4, s.210    PDF
5 Jurjević, P., Tolić, I., 2004: Šumske prosjeke nisu zapreke za požare. Š.L. 1-2, s.55     pdf
6 Branimir Prpić, Petar Jurjević, Hranislav Jakovac, 2005: Procjena vrijednosti protuerozijske, hidrološke i vodozaštitne uloge šume. Š.L. 13, s.186    pdf
7 Jurjević, P., 2007: O kanalu Dunav – Sava sa šumarskoga stajališta . Š.L. 5-6, s.269    PDF
8 Jurjević, Petar, 2008: 110 godina od izgradnje Hrvatskoga šumarskog doma . Š.L. 5-6, s.293    PDF
9 Jurjević, P., D. Vuletić, J. Gračan, G. Seletković, 2009: Šumski požari u Republici Hrvatskoj (1992-2007). Š.L. 1-2, s.63     pdf


                UNDER CONSTRUCTION