K., Milan
1 Kaić, M. i Markić, S., 1979: Dodatna prehrana divljači kestenom. Š.L. 4-6, s.177    PDF
2 Kaić, M., 1985: Prehrambenotehnološke osobine sjemenki oraha (Juglans nigra L.), crnog oraha (J. nigra L.) i pinije (Pinus pinea L.). Š.L. 7-8, s.325    PDF
3 Kaić, M., 1985: Lipidi. Š.L. 9-10, s.455    PDF


                UNDER CONSTRUCTION