KAJFEŽ, Drago
1Ing. D. Kajfež, 1940: Sastav gospodarskih osnova za nebanovinske šume.. Š.L. 4-5, s.249    PDF
2Ing. D. Kajfeš, 1941: Philippove prirasno-prihodne skrižaljke.. Š.L. 4, s.141    PDF
3D. Kajfež, 1950: Društvo inženirjev in tehnikov LR Slovenije, sekcija gozdarjev in lesnih industrijcev. Š.L. 3-4, s.164    PDF
4ing. D. Kajfež, 1950: Kubiranje z obličnikom. Š.L. 5, s.207    PDF
5ing. D. Kajfež, 1950: Taksacijska promjerka. Š.L. 12, s.503    PDF


                UNDER CONSTRUCTION