KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
1???, 1880: Promjerke.. Š.L. 3, s.97     PDF
2???, 1880: Državno-šumarsko-gospodarski sustavi.. Š.L. 3, s.108    PDF
3, 1880: Vinkovačka šumarska skupština.. Š.L. 4, s.169    PDF
4prof. F. X. Kesterčanek, 1880: Uporabna vriednost naših šum. proizvoda.. Š.L. 4, s.180    PDF
5Fr. X. Kesterčanek, 1881: Na znanje!. Š.L. 1, s.1     PDF
6Fran. Xav. Kesterčanek, 1881: Ogled na prošlost. Š.L. 1, s.2     PDF
7piše Fran X. Kesterčanek, 1881: Gojimo pitomi kesten. Š.L. 1, s.36     PDF
8Kesterčanek, 1881: Osnova nove naredbe o polaganju državnih izpita za samostalnu gumarsku upravu u Hrvatskoj i Slavoniji.. Š.L. 2, s.57     PDF
9piše Fran X. Kesterčanek, 1881: Sitnice ob uzgoju i koristi višnjevine i rašeljkovine.. Š.L. 2, s.66     PDF
10piše Fran Kesterčanek, 1881: Nadšumar Franjo Šporer, utemeljitelj hrvatskoga šumoznanstva. Š.L. 5, s.210    PDF
11piše Fran Kesterčanek, 1881: Zagorska šumarska skupština. Š.L. 6, s.261    PDF
12objelodanjuje Fran X. Kesterčanek, 1882: Prilozi za poviest šuma i šumskoga gospodarstva kod Hrvata,. Š.L. 2, s.57     PDF
13napisao F. X. K., 1882: Bit pitanja o rentabilitetu šumarstva. Po profesoru Bauru u Monakovu.. Š.L. 2, s.80     PDF
14objelodanjuje Fran X. Kesterčanek, 1882: Prilozi za poviest šuma i šumskoga gospodarstva kod Hrvata,. Š.L. 3, s.117    PDF
15objelodanjuje Fran X. Kesterčanek, 1882: Prilozi za poviest šuma i šumskoga gospodarstva kod Hrvata,. Š.L. 4, s.165    PDF
16objelodanjuje Fran X. Kesterčanek, 1882: Prilozi za poviest šuma i šumskoga gospodarstva kod Hrvata.. Š.L. 5, s.279    PDF
17???, 1883: Ante Tomić. Š.L. 1, s.3     PDF
18???, 1883: Kako da organiziramo naše šumarstvo.. Š.L. 1, s.7     PDF
19F. X. K., 1884: Na raskršću.. Š.L. 6, s.287    PDF
20, 1884: Važnost nauke o čistom prihodu po šumsko gospodarstvo.. Š.L. 6, s.292    PDF
21, 1885: K pitanju šumarske obuke. I.. Š.L. 3, s.101    PDF
22, 1885: Adolfo Danhelovsky.. Š.L. 6, s.241    PDF
23, 1885: Rieč hrvatskim šumarom. Š.L. 12, s.475    PDF
24F. X. K., 1886: Jedna o t. z. prenosnih šumskih željeznica.. Š.L. 1, s.8
25, 1886: Naše ribarstvo.. Š.L. 1, s.25     PDF
26, 1886: Uporaba nauke o čistom prihodu.. Š.L. 3, s.97     PDF
27Razpravlja F. X. Kesterčanek, 1886: Šumarska obuka spada na sveučilište.. Š.L. 4, s.145    PDF
28, 1886: X. Glavna skupština u Novoj Gradiški.. Š.L. 10, s.409    PDF
29Piše F. X. K., 1887: O dobivanju tanina iz hrastovine.. Š.L. 4, s.161    PDF
30, 1887: Kratak osvrt na noviju rusku šumarsku literaturu.. Š.L. 12, s.535    PDF
31, 1888: Naši šumarski državni izpiti.. Š.L. 2, s.55     PDF
32Piše Fr. X. K, 1888: Naša sirodčad i udovice.. Š.L. 3, s.116    PDF
33, 1889: Izviešće o XIII. glavnoj skupštini hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva u Osieku. Š.L. 9-10, s.381    PDF
34Kesterčanek Ž. Fran, 1890: Die Baume und Sträucher des Waldes. Š.L. 2, s.88     PDF
35Kesterčanek Ž. Fran, 1890: Osvrt na stanje uprave obćinskih šuma u županiji zagrebačkoj u g. 1889.. Š.L. 5, s.216    PDF
36Kesterčanek Ž. Fran, 1890: Poziv i program za XIV. glavnu skupštinu hrvat.-slav. šumarskoga družtva. Š.L. 7, s.289    PDF
37, 1891: Prvo obće hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva. — U lovištih grofa Josipa Draškovića u Bisaga.. Š.L. 2, s.87     PDF
38Priobćuje profesor Fran Ž. Kesterčanek, 1897: Kroz Bosnu i Hercegovinu.. Š.L. 9-10, s.399    PDF
39, 1898: † Milan Durst. — Imenovanje.. Š.L. 2, s.71     PDF
40Piše prof. P. Ž. K—k., 1898: Par lovorika na svježi grob Milana Dursta. Sa slikom.. Š.L. 5, s.169    PDF
41Piše Fr. Kesterčanek, 1898: Treba li nam uz akademiju u Zagrebu muzej šumarskoga družtva?. Š.L. 5, s.172    PDF
42Piše prof. F. Kesterčanek, 1898: Šumari križevčani i ustanova §§. 6. i 14. zakona od 22. siečnja 1894.. Š.L. 6, s.209    PDF
43Piše F. Ž. K., 1899: Potreba reforme naših t. z. viših šumarskih državnih izpita.. Š.L. 6, s.317    PDF
44Piše F. Ž. K., 1900: Kr. državna šumarska akademija u Šćavnici.. Š.L. 6, s.331    PDF
45Piše F. X. K., 1900: Nedostatnost proizvodnje drva na zemlji.. Š.L. 11, s.587    PDF
46Piše F. Ž. K., 1901: Kako se može povisiti uporabivost, a po tom i vriednost bukovine?. Š.L. 1, s.23     PDF
47Piše F. Ž. K., 1901: Napredak radnja oko sustavnog pošumljivanja kraških goljeti u Kranjskoj.. Š.L. 6, s.287    PDF
48, 1902: † Adolfo Danhelovsky. Š.L. 7, s.393    PDF
49F. Ž. Kesterčanek, 1905: Objava i poziv.. Š.L. 9, s.387    PDF
50F. Ž. K., 1905: Šumarska akademija u Zagrebu.. Š.L. 9, s.399    PDF
51F. Ž. K., 1905: Ovogodišnja glavna skupština.. Š.L. 10, s.443    PDF
52F. Ž. K., 1905: Borov ušenac. Š.L. 11, s.496    PDF
53, 1906: Nješto iz novije prošlosti našega šumarstva.. Š.L. 5, s.169    PDF
54, 1907: Šumarska akademija pred saborom. Š.L. 4, s.145    PDF
55, 1907: Akademija ili sveučilište. Š.L. 12, s.433    PDF
56Priobćuje F. Ž. K., 1908: Nješto iz novije prošlosti našega šumarstva. II. Dio. Š.L. 7, s.258    PDF


                UNDER CONSTRUCTION