KISELJAK, Vladimir
1piše Vl. Kiseljak, 1881: O preinaci zakona o lovu. Š.L. 3, s.128    PDF
2napisao i visokoj vladi podnio profesor Vladimir Kiseljak, 1882: Izviešće o poučnom putovanju u Račah, istarsku Goricu i Trst,. Š.L. 1, s.32     PDF
3???, 1883: Izvješće o poučnom putovanju sa slušatelji šumarstva na kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih u mjesecu svibnju g. 1883. po gornjoj Štajerskoj.. Š.L. 6, s.278    PDF
4, 1886: Izvješće o poučnom putovanju po ličko-otočkom okružju i Primorju .. Š.L. 12, s.506    PDF
5Piše kr. prof. Vladimir Kiseljak, 1889: Izviešće o poučnom putovanju sa slušatelji šumarstva, kr. gospodarsko-šumarskoga učilišta u Križevcih po hrv. gorskom kotaru i Kranjskoj.. Š.L. 9-10, s.442    PDF
6Piše prof. Vlad. Kiseljak., 1892: IV. Lov i lovni zakoni u Hrvatskoj.. Š.L. 4, s.163    PDF
7Piše Vladislav Kiseljak, 1893: Poučno putovanje slušatelja križevačkog učilišta.. Š.L. 1, s.18     PDF


                UNDER CONSTRUCTION