K., Karlo
1 Kožul, K., 1975: Kakovi su uvjeti razvoja šumarstva kao sirovinske osnove danas. Š.L. 4-6, s.182    PDF
2 Kožul, K., 1975: Odnosi nivoa osobnih dohodaka u kompleksu šumarstva i industrije za preradu drva. Š.L. 4-6, s.184    PDF
3 K. Kožul , 1975: Ujednačivanje uvjeta privređivanja organizacije udruženog rada unutar šumsko-privrednog poduzeća. Š.L. 7-10, s.255    PDF
4 K. Kožul, 1976: Situacija s osobnim dohocima zaposlenih u šumsko-drvnom kompleksu na koncu 1975. godine.. Š.L. 5-6, s.269    PDF
5 K. Kožul , 1978: Prilog raspravi ili osnovne teze Zakona o sredstvima za reprodukciju šuma. Š.L. 1-3, s.83     PDF


                UNDER CONSTRUCTION