KRAJINA, Martin
1Krajina, M., 1990: Osnove gospodarenja i njihova primjena (Stara greška i Evidencija drvne mase na panju). Š.L. 11-12, s.543    PDF
2Krajina, M., 1991: Utjecaj šumskogospodarske osnove područja na osnove gospodarenja gospodarskim jedinicama i Godišnji plan gospodarenja. Š.L. 6-9, s.412    PDF
3Krajina, M., 1999: Nezakoniti godišnji planovi gospodarenja. Š.L. 11-12, s.588    PDF
4Krajina, M., 2000: Visinske krivulje i tarifni nizovi u jednodobnim šumama. Š.L. 3-4, s.212    PDF
5Krajina, M., 2000: Vrste prihoda u jednodobnim šumama. Š.L. 7-8, s.462    PDF
6Krajina, M., 2001: Brza inventarizacija pomoću Bitterlichovog zrcalnog relaskopa. Š.L. 3-4, s.204    PDF


                UNDER CONSTRUCTION