K., Vesna
1Pandža,M., V.Krpina, 2010: Šumska vegetacija vrgadskih otočića i Vrgade (Dalmacija, Hrvatska). Š.L. 9-10, s.447
2Vesna Krpina, Željko Španjol, Anamarija Jazbec, 2014: ULOGA ŠUMA I ŠUMARSTVA U TURIZMU I ZAŠTITI PRIRODE NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE. Š.L. 5-6, s.271
3Vesna KRPINA, 2015: ANALIZA ODNOSA IZMEĐU POSJETITELJA I ZAŠTIĆENIH PODRUČJA PRIRODE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI. Š.L. 11-12, s.535
4Marija Pandža, Milenko Milović, Vesna Krpina, Damira Tafra , 2023: Flora otoka Rivnja te vegetacija makije i drveća Rivnja i otočićâ Sestrice. Š.L. 9-10, s.417


                UNDER CONSTRUCTION