MEŠTROVIĆ, Šime
1Meštrović Š., 1964: Primjena mehaničke obrade tla pri podizanju šuma na području Mediterana.. Š.L. 3-4, s.124    PDF
2Meštrović Š., 1964: Terenska nastava studenata zagrebačkog Šumarskog fakulteta u oblasti primorskih šuma. Š.L. 9-10, s.439    PDF
3Golubović U., Meštrović Š., 1966: Turistička renta kao funkcija šumskih sastojina uz Jadransko more i magistralu — Tourist rental as a function of the forest stand situated along the Adriatic and its motor highway — La rente touristique en tant que fonction des peuplements forestiers le long de la Mer Adriatique et le long de l´autoroute côtiere — Die Touristenrente als Funktion der Waldbestände längs des Adriatischen Meeres und der Küsten-Autobahn. Š.L. 11-12, s.481    PDF
4Meštrović Š., 1967: Algan-Schaefferove i Čoklove tarife prilagođene za automatsko obračunavanje. Š.L. 1-2, s.38     PDF
5Meštrović, Š., 1972: Uspijevanje primorskog bora (Pinus pinaster Ait.) u kulturama Hrvatske. Š.L. 5-6, s.179    PDF
6S. Meštrović, 1977: Značaj šumskih kultura u primorskom području Krša .. Š.L. 8-9, s.382    PDF
7Š. Meštrović, 1978: Pravilnik o izradi šumsko-privrednih osnova, osnova gospodarenja i programa za unapređenje šuma u svijetlu šumarske znanosti .. Š.L. 8-10, s.352    PDF
8Klepac, D., Meštrović, Š., 1981: Upotreba drveća i grmlja u uređivanju čovjekova okoliša. Š.L. 1-2, s.35     PDF
9Meštrović, Š., 1984: Parkovi u funkciji razvoja turističke privrede. Š.L. 11-12, s.515    PDF
10Meštrović, S., 1985: Simpozij o uređivanju šuma u svjetlu dostignuća šumarskih znanosti i razvoja privrede. Š.L. 5-6, s.243    PDF
11Meštrović, Š., Prpić, B., Matić, S., 1989: Šumskogospodarska područja u organizaciji šumarstva Hrvatske. Š.L. 9-10, s.423    PDF
12Meštrović, Š., Kovačić, Đ., 1991: Šume Hrvatske u svjetlu primjene prijedloga Zakona o denacionalizaciji i vraćanju oduzetih nekretnina —. Š.L. 6-9, s.333    PDF
13Meštrović, Š., 1993: Devedesetogodišnjica hrvatskoga NAPUTKA za sastavak gospodarstvenih osnova. Š.L. 11-12, s.539    PDF
14Meštrović, Š., 1995: Dvijestodvadeseta godišnjica ZAKONSKE UREDBE O ŠUMAMA. Š.L. 4, s.144    PDF
15Meštrović, Š., 1995: Pravilnik o uređivanju šuma. Š.L. 11-12, s.409
16Meštrović, Š., 1997: Kretanje drvnih zaliha i prirasta u park-šumi Marjan. Š.L. 1-2, s.13
17Meštrović, Š., Glavaš, M., 1997: Istraživanja sredozemnoga šumarskog sustava u Republici Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.29
18Meštrović, Š., Matić, S., Tustonjić, A., Pavelić, J., 1998: Šume medvednice jučer - danas - sutra. Š.L. 7-8, s.315
19Meštrović, Š., 1998: Šumski požari. Š.L. 9-10, s.459    PDF
20Meštrović, Š., Žaja, D., Đurđević, Z., 2000: Zaštita sadnica kod pošumljavanja. Š.L. 11-12, s.687
21Meštrović, Šime, 2008: Dr. sc. Radovan Križanec (1930 – 2007). Š.L. 1-2, s.101    PDF
22Igor ANIĆ, Šime MEŠTROVIĆ, Slavko MATIĆ, 2012: Značajniji događaji iz povijesti šumarstva u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.169

naslovnice Šumarskog lista:
5-6/1972: Sastojina primorskog bora u Konavlima JPG
                UNDER CONSTRUCTION