broj: 1-2/1918        pdf (13,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
† Vatroslav Rački.     PDF    TXT     HR 1
Dne 11. kolovoza 1917. umro je u Đakovu, u 76. god. starosti, kr. šumarski povjerenik u miru Vatroslav Rački.
Šumarsko društvo gubi u njem jednog od svojih osnovatelja, mnogogodišnjeg odbornika i bivšeg tajnika svoga ; Šumarski list svog višegodišnjeg urednika, a cijeli šumarski stališ člana, koji je jednako zaslužan za hrvatsko šumarstvo kao praktični gojitelj šuma i kao marni njegovatelj hrvatske šumarske knjige.
Vatroslav Rački rodio se dne 26. siječnja 1842. u Fužinama. Šumarske nauke svršio je s odličnim uspjehom na bivšem kr. gosp. šumarskom zavodu u Križevcima god. 1864., a god. 1870. položio je višji državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva. Od god. 1864. služio je kroz 18 godina kao šumar, nadšumar i šumarnik kod vlastelinstva đakovačkog, a godine 1882. prešao je u javnu službu, kao šumar u IX. č. r. kod kr. šumskog nadzorništva. Godine 1894. imenovan je kr. šumarskim nadzornikom II. r., a god, 1901. kr. šumarskim povjerenikom, u kom je svojstvu godine 1903. i umirovljen.
Već kao mladi šumar isticao se kao dobar šumarski pisac. Izdao je godine 1870. djelce „O sječi i gojenju šuma", a god. 1872. djelo „Lučba u šumarstvu".Dne 11. kolovoza 1917. umro je u Đakovu, u 76. god. starosti, kr. šumarski povjerenik u miru Vatroslav Rački.
Šumarsko društvo gubi u njem jednog od svojih osnovatelja, mnogogodišnjeg odbornika i bivšeg tajnika svoga ; Šumarski list svog višegodišnjeg urednika, a cijeli šumarski stališ člana, koji je jednako zaslužan za hrvatsko šumarstvo kao praktični gojitelj šuma i kao marni njegovatelj hrvatske šumarske knjige.
Vatroslav Rački rodio se dne 26. siječnja 1842. u Fužinama. Šumarske nauke svršio je s odličnim uspjehom na bivšem kr. gosp. šumarskom zavodu u Križevcima god. 1864., a god. 1870. položio je višji državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva. Od god. 1864. služio je kroz 18 godina kao šumar, nadšumar i šumarnik kod vlastelinstva đakovačkog, a godine 1882. prešao je u javnu službu, kao šumar u IX. č. r. kod kr. šumskog nadzorništva. Godine 1894. imenovan je kr. šumarskim nadzornikom II. r., a god, 1901. kr. šumarskim povjerenikom, u kom je svojstvu godine 1903. i umirovljen.
Već kao mladi šumar isticao se kao dobar šumarski pisac. Izdao je godine 1870. djelce „O sječi i gojenju šuma", a god. 1872. djelo „Lučba u šumarstvu".
Piše B. Hajek, šumarnik
Prihodna vrijednost šume.     PDF    TXT 3
Napisao šum. ing. Levin Heisinger, šumar i. o. gj.
Na koji bi se način mogao podiči uspjeh sadnje borovih biljaka na letećem pijesku.     PDF    TXT 32
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanje     PDF    TXT 47
Hrvatska centrala za drvo     PDF    TXT 48
Naredbe.     PDF    TXT 48
Dražba hrastovih stabala.     PDF    TXT 55

                UNDER CONSTRUCTION