broj: 1-2/1995        pdf (12,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA     PDF    TXT     HR 1
U petoj godini slobode, međunarodnoj godini zaštite prirode i godini žene i majke, naš časopis ulazi u razdoblje priprema za obilježavanje 120 godina njegova neprekidnog izlaženja i 150 godina postojanja šumarske staleške udruge. Molim sve one koji mogu svojim pismenim prilogom obogatiti građu za povijest Hrvatskoga šumarskog društva da to što prije učine. Naš apel upućujemo onim pojedincima koji su svojom sklonošću spoznaji onoga što je bilo nekada, zavirili u poneki prašan papir iz šumarijske arhivske građe, arhivske građe uprave šuma ili svojega grada, onima koje zanimaju stare gospodarske osnove, gruntovnica, katastar ili crkvene knjige i koji su u svojim istraživanjima pronašli sakriveni podatak drugima obično nevažan, a šumarima, naprotiv vrlo zanimljiv. Nema tako nevažnog podatka iz naše staleške i stručne povijesti koji u njezinome mozaiku ne bi predstavljao veću ili manju vrijednost. Svaki Vaš prilog sa zadovoljstvom ćemo objaviti i honorirati. To se, dakako, ne odnosi samo na crtice iz naše povijesti nego i na Vaša sadašnja stručna iskustva, Vaša opažanja da su određeni stručni postupci do kojih ste došli iskustvom dali bolje rezultate od onih uobičajenih. Molim Vas da moje riječi shvatite kao apel za suradnju u svezi s godišnjicama koje smo dužni dostojno obilježiti.
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Tomašević, A. UDK 630*228.3 001 (Pinus halepensis Mill P. pinea L.)
Komparativni prikaz uspijevanja alepskoga bora (Pinus halepensis Mill) i pinije (Pinus pinea L.) u mješovitim sastojinama u G. J. »Musapstan« šumarija Zadar     pdf    TXT     HR     EN 3
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 14
 
IZ NARODNIH NOVINA
     
Iz Narodnih novina     PDF    TXT 14
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mrva, F. UDK 630*165.4.001/2 (Juglans regia L.)
Model oplemenjivanja običnog oraha (Juglans regia L.) — Neki rezultati i smjernice istraživanja     pdf    TXT     HR     EN 15
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 26
 
STRUČNI ČLANCI
     
Hrašovec, B. UDK 630*453:(413+414)
Feromonske klopke — suvremena biotehnička metoda u integralnoj zaštiti šuma od potkornjaka     pdf    TXT     HR     EN 27
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 32
 
STRUČNI ČLANCI
     
Getz, D. UDK 630*15.9(497.13 - Baranja)
Ugroženost nekih vrsta lovne divljači i trajno zaštićenih životinja od primjene kemijskih zaštitnih sredstava na lovno-šumskom području sjeveroistočnog dijela Baranje     pdf    TXT     HR     EN 33
Dimitrov, T. UDK 630*431.9:18(497.13 - Jadransko područje)
Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara u priobalnom dijelu Jadrana s otocima tijekom 1994. godine     pdf    TXT     HR     EN 39
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 43
 
OBLJETNICE
     
Piškorić, O.
SPOMENICA (uz obljetnicu) MIHOVILA GRAČANINA, izdavač Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb 1994     PDF    TXT 44
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, knj. 31 Zagreb 1994.     PDF    TXT 46
Piškorić, O.
RADOVI, Šumarskog instituta Jastrebarsko, vol. 29, br. l i 2, Jastrebarsko 1994.     PDF    TXT 47
Piškorić, O.
KATALOG KNJIGA ZA LOVSTVO I RIBOLOV     PDF    TXT 49
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
ZAPISNIK sjednice U.O. HŠD-a održane 22. veljače 1995. u Zagrebu     PDF    TXT 50
POPIS diplomiranih inženjera šumarstva, djelatnih tijekom 1994.     PDF    TXT 54
Obavijest o promjeni pretplate na Šumarski list za 1995. god. i načinu plaćanja putem »OPĆE UPLATNICE«     PDF    TXT 72

                UNDER CONSTRUCTION