broj: 1-2/1995        pdf (12,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Tomašević, A. UDK 630*228.3 001 (Pinus halepensis Mill P. pinea L.)
Komparativni prikaz uspijevanja alepskoga bora (Pinus halepensis Mill) i pinije (Pinus pinea L.) u mješovitim sastojinama u G. J. »Musapstan« šumarija Zadar     pdf    TXT     HR     EN 3
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 14
 
IZ NARODNIH NOVINA
     
Iz Narodnih novina     PDF    TXT 14
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mrva, F. UDK 630*165.4.001/2 (Juglans regia L.)
Model oplemenjivanja običnog oraha (Juglans regia L.) — Neki rezultati i smjernice istraživanja     pdf    TXT     HR     EN 15
Sažetak: Cjelokupni fond orahovih stabala u Hrvatskoj je u velikoj većini generativnog porijekla i gotovo je u cijelosti u privatnom posjedu. Karakteristika uzgoja je jedan ekstenzivan voćarski način bez primjene nekih agrotehničkih mjera. Voćarska i šumarska praksa ostala je u skromnim okvirima razmnožavanja komercijalnih sorti oraha, a da njihova ekološka adaptivnost u različitim uvjetima nije ispitana. Domaće populacije oraha nude mogućnost izbora kvalitetnih stabala obzirom na rast, otpornost na bolesti i štetnike, niske temperature te kvalitetne plodove. U radu se daje pregled rezultata na selekciji, vegetativnom i generativnom razmnožavanju. Razvijen je model oplemenjivanja koji uključuje primarnu i sekundarnu selekciju. Prikazani su rezultati klijavosti oraha u tlu s prethodnim močenjem plodova i prvi nalazi fenologije listanja u rasadničkom testu. U prvom poljskom testu potomstva polusrodnika (Half sib progeny test) analiziran je debljinski i visinski rast. Podaci su dani u tablicama i grafički prikazani.
Ključne riječi: Obični orah; selekcija; model oplemenjivanja; matičnjak plemki; test potomstava; močenje plodova; rast; fenologija listanja
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 26
 
STRUČNI ČLANCI
     
Hrašovec, B. UDK 630*453:(413+414)
Feromonske klopke — suvremena biotehnička metoda u integralnoj zaštiti šuma od potkornjaka     pdf    TXT     HR     EN 27
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 32
 
STRUČNI ČLANCI
     
Getz, D. UDK 630*15.9(497.13 - Baranja)
Ugroženost nekih vrsta lovne divljači i trajno zaštićenih životinja od primjene kemijskih zaštitnih sredstava na lovno-šumskom području sjeveroistočnog dijela Baranje     pdf    TXT     HR     EN 33
Dimitrov, T. UDK 630*431.9:18(497.13 - Jadransko područje)
Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara u priobalnom dijelu Jadrana s otocima tijekom 1994. godine     pdf    TXT     HR     EN 39
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 43
 
OBLJETNICE
     
Piškorić, O.
SPOMENICA (uz obljetnicu) MIHOVILA GRAČANINA, izdavač Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb 1994     PDF    TXT 44
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, knj. 31 Zagreb 1994.     PDF    TXT 46
Piškorić, O.
RADOVI, Šumarskog instituta Jastrebarsko, vol. 29, br. l i 2, Jastrebarsko 1994.     PDF    TXT 47
Piškorić, O.
KATALOG KNJIGA ZA LOVSTVO I RIBOLOV     PDF    TXT 49
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
ZAPISNIK sjednice U.O. HŠD-a održane 22. veljače 1995. u Zagrebu     PDF    TXT 50
POPIS diplomiranih inženjera šumarstva, djelatnih tijekom 1994.     PDF    TXT 54
Obavijest o promjeni pretplate na Šumarski list za 1995. god. i načinu plaćanja putem »OPĆE UPLATNICE«     PDF    TXT 72

                UNDER CONSTRUCTION