broj: 1-2/1995        pdf (12,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Tomašević, A. UDK 630*228.3 001 (Pinus halepensis Mill P. pinea L.)
Komparativni prikaz uspijevanja alepskoga bora (Pinus halepensis Mill) i pinije (Pinus pinea L.) u mješovitim sastojinama u G. J. »Musapstan« šumarija Zadar     pdf    TXT     HR     EN 3
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 14
 
IZ NARODNIH NOVINA
     
Iz Narodnih novina     PDF    TXT 14
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mrva, F. UDK 630*165.4.001/2 (Juglans regia L.)
Model oplemenjivanja običnog oraha (Juglans regia L.) — Neki rezultati i smjernice istraživanja     pdf    TXT     HR     EN 15
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 26
 
STRUČNI ČLANCI
     
Hrašovec, B. UDK 630*453:(413+414)
Feromonske klopke — suvremena biotehnička metoda u integralnoj zaštiti šuma od potkornjaka     pdf    TXT     HR     EN 27
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 32
 
STRUČNI ČLANCI
     
Getz, D. UDK 630*15.9(497.13 - Baranja)
Ugroženost nekih vrsta lovne divljači i trajno zaštićenih životinja od primjene kemijskih zaštitnih sredstava na lovno-šumskom području sjeveroistočnog dijela Baranje     pdf    TXT     HR     EN 33
Sažetak: U razdoblju od I960.—1990. na lovno-šumskom području Baranje te u užoj okolici grada Osijeka nađen je veći broj životinja za koje se pretpostavlja da su uginule od trovanja nepoznatim zaštitnim sredstvom.

Uginule i bolesne životinje nalazili smo na području Beljskog lovišta (u zaštićenim objektima prirode, Kopački rit) i na oranicama Poljoprivredno-industrijskog kombinata (PIK) »Belje«. Samo manji broj našli smo u užoj okolici Osijeka. Ugroženost od trovanja veća je u zoni dodira kulturne stepe s prirodnim ekosustavom.

Prema našim zapažanjima najugroženije vrste su: srna, divlja svinja, europski zec i rod rovki (Soricidae), a od ptica: divlje guske, orlovi štekavci, galebovi, vrane gačci. Ugrožena je i riba i brojne vrste beskralješnjaka koji žive u vodama ovog područja.

Intoksikacija je dokazana samo u slučaju orla štekavca i ribe. Do ugibanja divljači i drugih korisnih životinja dolazi najčešće zbog nepažnje rukovatelja zaštitnim sredstvom. Potrebno je pooštriti kontrolu prometa i uporabe zaštitnih sredstava. U slučajevima štete od divljači i ptica preporučuje se uporaba ekološki najprihvatljivijih sredstava koja su u službenoj uporabi. Od poljodjelaca se zahtijeva veća pozornost i obzir prema divljači u zoni dodira prirodnih ekosustava s kulturnom stepom.
Ključne riječi: Kopački rit; divljač; ptice; trovanje; zaštita . .
Dimitrov, T. UDK 630*431.9:18(497.13 - Jadransko područje)
Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara u priobalnom dijelu Jadrana s otocima tijekom 1994. godine     pdf    TXT     HR     EN 39
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 43
 
OBLJETNICE
     
Piškorić, O.
SPOMENICA (uz obljetnicu) MIHOVILA GRAČANINA, izdavač Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb 1994     PDF    TXT 44
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, knj. 31 Zagreb 1994.     PDF    TXT 46
Piškorić, O.
RADOVI, Šumarskog instituta Jastrebarsko, vol. 29, br. l i 2, Jastrebarsko 1994.     PDF    TXT 47
Piškorić, O.
KATALOG KNJIGA ZA LOVSTVO I RIBOLOV     PDF    TXT 49
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
ZAPISNIK sjednice U.O. HŠD-a održane 22. veljače 1995. u Zagrebu     PDF    TXT 50
POPIS diplomiranih inženjera šumarstva, djelatnih tijekom 1994.     PDF    TXT 54
Obavijest o promjeni pretplate na Šumarski list za 1995. god. i načinu plaćanja putem »OPĆE UPLATNICE«     PDF    TXT 72

                UNDER CONSTRUCTION