broj: 1-2/1998        pdf (30,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
B. Prpić
Crni dan šumarske struke     PDF    TXT     HR 1
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Rastovski, P. UDK 630* 232.3 + 232.4
Stanje prehrane biljaka u šumskim rasadnicima Uprave šuma Split, glede plodnosti tla i supstrata te načina uzgoja     pdf    TXT     HR     EN 3
Nodilo, M. UDK 630* 272 + 230
Vrt Benediktinskog samostana na otočiću Sv. Marije na Mljetu     pdf    TXT     HR     EN 9
Pičman, D., Pentek, T. UDK 630* 383 + 686 : 630* 432
Relativna otvorenost šumskoga područja i njena primjena pri izgradnji šumskih protupožarnih prometnica     pdf    TXT     HR     EN 19
Sažetak: Otvorenost šuma na području Republike Hrvatske izražava se u m/ha ili km/1000 ha. Ovakav način određivanja stupnja otvorenosti daje numeričke podatke, ali ne govori nam ništa o stvarno otvorenoj šumskoj površini, odnosno o učinkovitosti položene mreže šumskih prometnica glede smanjenja srednje udaljenosti privlačenja. Podjednaka količina šumskih cesta na određenom šumskom području može dati značajno različite rezultate po pitanju smanjenja srednje udaljenosti privlačenja, ili još gore, često se izgradnjom novih kilometara šumskih cesta odgovarajuće ne smanjuje udaljenost privlačenja. Relativna otvorenost je veličina koja pruža dobar uvid u prostorni raspored, poglavito šumskih protupožarnih cesta, daje mogućnost utvrđivanja otvorenih i neotvorenih površina i nudi mogućnost odabira najpovoljnije inačice šumskih protupožarnih cesta. Relativna otvorenost predstavlja odnos otvorene i ukupne šumske površine izražene u postotku za odabranu srednju optimalnu daljinu pristupa šumskoj površini.

Ključne riječi: otvorenost; relativna otvorenost; srednja geometrijska daljina pristupa površini; srednja stvarna daljina pristupa površini.; šumske protupožarne ceste
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Vondra, V. UDK 630* 901 + 907
Strategija razvoja šumarstva Češke republike i tijek njenoga ostvarenja     pdf    TXT     HR     EN 31
Stojković, M. UDK 630* 939
Način rasprave o gospodarenju državnim šumama u novinama 1928. godine     pdf    TXT     HR     EN 53
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Zakonu o lovu, sudit će vrijeme!     PDF    TXT 61
 
OBLJETNICE
     
Starčević, T.
Što je to 45 godina raslo s KUD-om "Šumari"?.     PDF    TXT 63
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
Talijanski hrastici     PDF    TXT 65
Klepac, Dušan
Prirodni rezervat hrastika u Italiji     PDF    TXT 67
Klepac, Dušan
Horst Kramer - Alparslan Akca: Leitfaden zur Waldmesslehre, (Dendrometrija)     PDF    TXT 68
Klepac, Dušan
Javier Jimenez, Horst Kramer und Oscar Aguirre: Otkriće i održavanje maloga patuljastog meksičkog bora - Pinus culminicola.     PDF    TXT 69
Klepac, Dušan
H. Kramer, J., Saborowsky, O., Aguirre und J. Jimenez: Bonitiranje nejednodobnih (raznodobnih, borovih sastojina u Meksiku .     PDF    TXT 69
Klepac, Dušan
Horst Kramer, John Banks und Ryde James: Novo o Wollemi boru.     PDF    TXT 69
Klepac, Dušan
Rudolf Sabadi: "Švicarska - Pregled šumarstva i prerade drva"     PDF    TXT 69
Prpić, B.
Stella Šatalić i Stanislav Štambuk: umsko drveće i grmlje jestivih plodova     PDF    TXT 70
Prpić, B.
Petar Vidaković: Nacionalni parkovi u svijetu.     PDF    TXT 72
Prpić, B.
Ljerka Regula-Bevilacqua: Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1889-1989.     PDF    TXT 73
Prpić, B.
Josip Tomašević: Drvo u podnim konstrukcijama - načela ugradnje     PDF    TXT 74
Frković, A.
Lovački rokovnik HLS 1998     PDF    TXT 75
Grubešić, M.
Veljko Varićak: Ocjenjivanje lovačkih trofeja     PDF    TXT 77
Dundović, J.
Forst und Holz: Hrvatska: Šumarski partner u jugoistočnoj Europi     PDF    TXT 79
Mikloš, I.
Trajna šuma (Der Dauerwald), časopis za šumsko gospodarstvo primjereno prirodi     PDF    TXT 81
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Bilandžija, J.
Treća ministarska konferencija o zaštiti europskih šuma (Lisabon 2 - 4. lipnja 1998)     PDF    TXT 82
Grubešić, M.
Prvi europski simpozij o dabru     PDF    TXT 83
 
AKTUALNO
     
Getz, D.
Javna ustanova "Park prirode Kopački rit" u Baranji     PDF    TXT 86
 
IZ SVJETSKOG ŠUMARSTVA
     
Bilandžija, J.
Međunarodni projekt Europske unije - COST     PDF    TXT 91
Idžojtić, M., Franjić, J.
Modeli i sustavi istraživanja u europskome šumarstvu     PDF    TXT 94
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 98
 
ERRATA CORRIGE
     
uredništvo
ispravak 1997/564     PDF    TXT 99
uredništvo
ispravak 1997/522     PDF    TXT 99
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 14. sjednice Upravnog odbora HŠD-a održane 18. prosinca 1997. u Zagrebu     PDF    TXT 100
Jakovac, H.
Zapisnik Izvanredne skupštine Hrvatskoga šumarskog društva održane 18. prosinca 1997. u Zagrebu     PDF    TXT 101
 
IN MEMORIAM
     
Gračan, J., Dominiković, Z., Ružinski, N., Figurić, M., Moćan, D., Bakšić, S.
Ante Krstinić, Nikola Komlenović, Branimir Mayer, Petar Rastovski, Zlatko Perić i Goran Bušić - skupna komemoracija i ispraćaj u Jastrebarskom     PDF    TXT 105
Vidaković, M., Schreiber, P.
Dr. sc. Ante Krstinić (11. 2. 1936. - 10. 2. 1998.)     PDF    TXT 109
Gračan, J., Prpić, B.
Dr. sc. Nikola Komlenović (10. 8. 1936. - 10. 2. 1998.)     PDF    TXT 116
Orlić, S., Gračan, J.
Dr. sc. Branimir Mayer (4. 1. 1938. - 10. 2. 1998.).     PDF    TXT 118
Vukelić, J., Gračan, J., Orešković, Ž.
Dr. sc. Petar Rastovski (22. 4. 1944. - 10. 2. 1998.).     PDF    TXT 120
Gračan, J., Tikvić I., Littvay, T.
Mr. sc. Zlatko Perić (3. 5. 1965. - 10. 2. 1998.)     PDF    TXT 122
Anić, I., Liović, B.
Mr. sc. Goran Bušić (19. 9. 1967. - 10. 2. 1998.)     PDF    TXT 123
Pleše, V.
Miljenko Čop, dipl. inž. šum. (1960 - 1997)     PDF    TXT 125
Frković, A.
Kazimir Loknar, dipl. inž. šum. (1913 - 1998)     PDF    TXT 125
Tomić, I.
Josip Miletić, dipl. inž. šum. (1926 - 1997)     PDF    TXT 126
Špoljarić, V.
Franjo Petrović (1910 - 1998)     PDF    TXT 127

                UNDER CONSTRUCTION