broj: 1-2/2008        pdf (26,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Što nedostaje Ministarstvu za regionalni razvoj, Šumarstvo i vodno gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Oršanić, M., D. Horvat, N. Pernar, M. Šušnjar, D. Bakšić, D. Drvodelić UDK 630* 232.3 + 181.4 (001)
Utjecaj mineralnog i biorazgradivoga ulja na rasadničku klijavost i rast sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)     pdf    TXT     HR     EN 3
Meštrović, Augustin UDK 630* 907 (001)
Općekorisne funkcije šuma munike (Pinus heldreichii Christ) na planini Čvrsnici u Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 11
Trinajstić, Ivo UDK 630* 188 (001)
Prilog poznavanju rasprostranjenosti šume tise i lipe – As. Tilio-Taxetum Glavač 1958 u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 25
Sažetak: U radu se objavljuju nova nalazišta as. Tilio-Taxetum u Hrvatskoj. To su Vražji prolaz kod Skrada i Kamačnik kod Vrbovskog u Gorskom kotaru te Nacionalni park Plitvička jezera u Maloj Kapeli. Floristički sastav prikazan je na analitičkoj tablici 1, koja je sastavljena na temelju 4 fitocenološke snimke. Istovremeno je izvršena i sintaksonomska revizija florističkog sastava kojega je objavio Glavač (1959: Tab. 1) sastavljenog na temelju 15 fitocenoloških snimaka. U stupcima 5, 6 i 7 na tablici 1 prikazana je struktura cjelokupnog florističkog sastava na temelju ukupno 19 fitocenoloških snimaka.
U sklopu do sada poznatoga florističkog sastava as. Tilio-Taxetum, zabilježene su sveukupno 183 vrste. U svih 19 snimaka (100 %) zabilježene su samo 2 vrste ili 1,1 %, u preko 50 % (10–19) snimaka zabilježeno je 39 vrsta ili 21,3 %, a u samo jednoj snimci zabilježene su 53 vrste ili 29 % od sveukupnoga florističkog sastava. Na pojedine sintaksone otpada 112 vrsta ili 61,2 %, a na pratilice 71 vrsta ili 38,8 % od sveukupnoga florističkog sastava. Kvantitativni odnosi pojedinih skupina vrsta (karakteristične i diferencijalne vrste, pratilice) prikazani su u tablici na stupcima 5, 6 i 7.
As. Tilio-Taxetum uvrštena je u podsvezu Ostryo-Fagenion, svezu Aremonio-Fagion, red Fagetalia sylvaticae i razred Querco-Fagetea.
Ključne riječi: floristička struktura; Hrvatska; nova nalazišta; Tilio-Taxetum
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Martinić, I., M. Kosović, I. Grginčić UDK 630* 907.2
Upravljanje rizicima pri posjećivanju i rekreacijskim aktivnostima u zaštićenim područjima prirode     pdf    TXT     HR     EN 33
 
STRUČNI ČLANCI
     
Mayer, Ž., Ž. Hećimović UDK 630* 263 + 231
Obnova ritskih šuma hrvatskog podunavlja uz oplemenjivanje sadnicama poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.)     pdf    TXT     HR     EN 43
Posarić, Darko UDK 630* 263 + 231 + 676
Obnova spačvanskih šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) oplodnim sječama – mogućnosti poboljšanja postojećeg načina rada     pdf    TXT     HR     EN 53
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Eja livadarka (Circus pygargus L.)     PDF    TXT 65
Kranjčev, Radovan
Planika, Modro lasinje, Lombardijska kruščika, Vještica     PDF    TXT 65
 
AKTUALNO
     
Frković, Alojzije
Kukavica (Cuculus canorus) – ptica 2008. godine     PDF    TXT 68
HŠD – Ogranak Bjelovar
5. Bjelovarski salon fotografije “Šuma okom šumara” s međunarodnim sudjelovanjem     PDF    TXT 71
Getz, Darko
Kilovati struje dovode u pitanje budući regionalni park prirode “Dravski ritovi” i rezervat biosfere “Drava – Dunav”     PDF    TXT 72
Idžojtić, Marilena
Prvi patentirani hrvatski kultivari alepskogai crnoga bora, Pinus halepensis ’Lucia’ i P. nigra ’Lara’     PDF    TXT 74
 
OBLJETNICE
     
Bradić, Branko
Dvadeset godina organizirane zaštite šuma     PDF    TXT 75
Frković, Alojzije
Stotinu godina u kraljevstvu zlatoroga     PDF    TXT 78
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Potočnik, Igor
Dragutin Pičman: Šumske prometnice     PDF    TXT 84
Florijančić, Tihomir
Mladan Vidović i sur.: Lov u hrvatskoj Dalmaciji od prapovijesti do 21. stoljeća     PDF    TXT 85
Glavaš, Milan
Bolesti i štetnici obične jele (Abies alba Mill.) u Bosni i Hercegovini     PDF    TXT 87
Grospić, Frane
L’ Italia forestale e montana     PDF    TXT 88
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kružić, T., I. Pešut
5. Ministarska konferencija o zaštiti šuma u Europi     PDF    TXT 90
Harapin, Miroslav
52. Seminar biljne zaštite     PDF    TXT 92
 
PRIZNANJA
     
Harapin, Miroslav
Zlatna medalja za mr. sc. Petra Jurjevića     PDF    TXT 95
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, Josip
2. Srednjoeuropska konferencija o biomasi     PDF    TXT 97
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Jakovac, Hranislav
Alpe-Adria 2008., 13. zimsko-šporski susret šumara     PDF    TXT 98
 
IN MEMORIAM
     
Meštrović, Šime
Dr. sc. Radovan Križanec (1930 – 2007)     PDF    TXT 101
Crnković, Valter
Mladen Vinski (1947 – 2007)     PDF    TXT 103

                UNDER CONSTRUCTION