broj: 10-12/1981        pdf (18,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Prpić, B.
NAGRADE I PRIZNANJA NAJBOLJIMA IZ NAŠE STRUKE     PDF    TXT     HR 411
U drugoj polovici minulog desetljeća više šumarskih stručnjaka, profesora Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, primilo je najveća priznanja za znanstveni rad koja dodjeljuje naša Republika. Nagrade za životno djelo i godišnje nagrade za znanstveni rad primili su prof, dr Milan A n d r o i ć, prof, dr Ivo H o r v a t, prof, dr Dušan K1 e p a c, izvanredni član JAZU, prof, dr Zlatko Vajda, i prof, dr Mirko V i d a k o vi ć, redovni član JAZU. Također nas je vrlo razveselilo kada je nagradu za životno djelo primio prof, dr Željko Kovačević , koji nije šumar, ali je kao dugogodišnji profesor iz entomologije na bivšem Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu, sudjelovao u odgoju brojnih generaciji šumarskih inženjera. Ova priznanja našim drugovima i kolegama svjedoče o zavidnoj razini koju su postigli u šumarskoj znanosti i struci. Znanstveni domet nagrađenih upoređivan je, prilikom odluke o njenoj dodjeli, sa znanstvenom razinom mnogobrojnih predloženih kandidata iz srodnih područja i disciplina. Odluka da se ona dodjeli upravo njima izaziva kod nas poštovanje prema njihovim osobama, ali i veliku radost u spoznaji da ova struka, čiji smo i mi dio, ima tako istaknute pojedince. Ispunjava nas, nadalje, ponosom spoznaja da smo kao struka uspjeli, da nas se zamjećuje i nagrađuje. Redakcija »Šumarskog lista« čestita, u ime cjelokupne šumarske i drvoprerađivačke struke, svim nagrađenima i želi im još mnogo plodnih godina. Uspjeh koji su postigli nagrađeni drugovi u šumarskoj nauci i struci velik je naš, a prvenstveno njihov doprinos razvoju našeg samoupravnog socijalističkog društva. Naši znanstvenici koje u daljnjem opisu navodimo abecednim redom, nagrađeni su ovim vremenskim slijedom: — Prof. dr Zlatko Vajda, nagrada za životno djelo u 1975. godini — Prof. dr Željko Kovačević, nagrada za životno djelo u 1976. godini — Prof. dr Mirko Vidaković, redovni član JAZU, godišnja nagrada »Ruder Bošković« za prirodne znanosti u 1977. godini i nagrada za životno djelo u 1981. godini — Prof, dr Milan Androić, nagrada »Ruđer Bošković« za prirodne znanosti u 1978. godini — Prof. dr Dušan Klepac, izvanredni član JAZU, nagrada »Ruđer Bošković za prirodne znanosti u 1979. godini — Prof. dr Ivo Horvat, nagrada »Nikola Tesla« za tehničke znanosti u 1980. godini. Prije nego opišemo život i djela nagrađenih pojedinaca, potičemo mlađe znanstvenike i stručnjake da ustraju u naporima kako bi postigli ovaj najviši cilj, a onima koji su blizu ovog dometa, želimo što skoriji uspjeh.
Krstinić, A.
AKADEMIK PROF. DR MIRKO VIDAKOVIĆ     PDF    TXT 420
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Sabadi, R. UDK: (634.07 — 674).001
Bilancirani razvitak u šumarstvu i drvnoj industriji Jugoslavije     PDF    TXT 427
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Tomašević, A. UDK: 634.956.51 (Pinus halepensis i P. maritima)
Rezultati pokusne sadnje biljaka alepskog i primorskog bora (Pinus halepensis Mill. i P. maritima Dur.) golog korijenja i u polietilenskim tuljcima     PDF    TXT 441
 
ČOVJEKOV OKOLIŠ I ZAŠTITA PRIRODE
     
Munjko, I., Lovrić, E., Pavletić, Z. UDK: 614.21 (28) (25) (497.13)
Količine nitrata u bunarskim vodama Slavonije i Baranje     PDF    TXT 451
 
MAGISTARSKI RADOVI
     
mr. Josip Karavla
Mishin Khalaf Mohamood: Estetsko-rekreativna i socijalna funkcija parkova i zelenih površina Bagdada     PDF    TXT 469
 
AKTUALNO
     
Mrzljak, I., Rončević, Š.
Akcija pošumljavanja na području Šumskog gospodarstva »Karlovac«     PDF    TXT 480
 
IZ RADA ŠUMSKIH GOSPODARSTAVA
     
Mrzljak, I., Rončević, Š.
Akcija pošumijavanja na području Šumskog gospodarstva »Karlovac« 1981. godine     PDF    TXT 481
 
PORTRETI I OBLJETNICE
     
Piškorić, O.
Stota godišnjica prvog hrvatskog udžbenika za uzgajanje šuma     PDF    TXT 483
 
OSVRTI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Piškorić, O.
Šumarstvo u Enciklopediji hrvatske povijesti i kulture     PDF    TXT 492
 
STRUČNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA
     
Gračan, J.
Genetska varijabilnost rodova Pseudotsuga, Picea i Abies u zapadnom dijelu Sjeverne Amerike (sastanak IUFRO — Radnih grupa, Vancouver, Canada, 1978)     PDF    TXT 493
 
ŠUMARSTVO DRUGIH ZEMALJA
     
Alikalfić, F.
Šume grada Züricha prvenstveno u funkciji rekreacije i odmora     PDF    TXT 505
 
ČOVJEKOV OKOLIŠ I ZAŠTITA PRIRODE
     
Oboren »car hrastova«     PDF    TXT 511
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Prpić, B.
M. Gračanin — Lj. Ilijanić: Uvod u ekologiju bilja     PDF    TXT 513
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Hruška, B.
Radovi Instituta za šumarska i lovna istraživanja Jilovište Strnadi, br. 56 i 57/1980     PDF    TXT 518
 
DRUŠTVENE VIJESTI SITŠDI HRVATSKE I DITŠDI
     
Petrović, F.
U Kalničkim i Žumberačkim šumama (Ekskurzije članova Društva ITŠDI Zagreb)     PDF    TXT 521
 
IN MEMORIAM
     
Martinović, J.
GRAČANIN, prof. dr Mihovil     PDF    TXT 524
Fukarek, P.
GAUSSEN, Henri, ekolog, biljni geograf i dendrolog     PDF    TXT 528
Majer, D.
DELAČ, Slavko, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 529
Posavec, K.
FRAN, Ivica, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 531

                UNDER CONSTRUCTION