broj: 11-12/1985        pdf (11,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UVODNI ČLANCI
     
Šumarstvo u četrdeset godina slobode     PDF    TXT     HR 539
Prošlo je četiri desetljeća od oslobođenja domovine. Pobjeđen je fašizam i ostaju zgarišta spaljenih domova, porušene pruge, ceste i mostovi. Rat je opustošio zemlju i ljude sa žalosnom bilancom u svome kraju. Nemalo milijun i osamsto tisuća Jugoslavena, pretežno mladih ljudi, ljudi u punoj snazi, ostalo je u ratu bez života. Oduševljenje slobode i Titova vizija nove Jugoslavije pokreće zapretene narodne snage. Prohujala je obnova zemlje, a intenzivno se radi na njenoj industrijalizaciji. Htjedoše nas pokoriti, učiniti poslušnim u bloku i srušiti vizije naše budućnosti. Krenuli smo svojim putem stvorivši samoupravljanje, jedinstven model organizacije društva koji pruža sigurnost i slobodu svakome njegovom članu. Šumski fond i šumarska struka ove Republike imali su u više navrata u proteklih četrdeset godina vrlo značajnu ulogu. Zalaganjem malobrojnihšumarskih stručnjaka obnovljena je opustošena domovina. Početkom pedesetih godina šumarstvo i prerada drva preuzimaju na sebe teret čuvene ekonomske blokade povezane uz rezoluciju Informbiroa. Dobar šumski fond i vrsni šumarski kadrovi pojačani poslijeratnim generacijamašumarskih inženjera i tehničara, doprinose značajno današnjoj povoljnoj strukturi našega društva koje od agrarnog postoje industrijsko. Stvaranjem industrijskog društva povećava se interes za šumu kao općedobro koja povećava kvalitetu čovjekova života, ali od koje se istovremeno očekuje sirovina i energija. Šumarska struka ove Republike s gotovo dvijestogodišnjom tradicijom i 125-godišnjim postojanjem šumarske znanosti i nastave uspjela je obnoviti i industrijalizirati zemlju, ali i sačuvati dobar šumski fond, po strukturi očito najbolji u Jugoslaviji. Smatramo da je naša struka u proteklih četrdeset godina u više navrata dokazala da znalački postupa s šumskim fondom i šumskim sastojinama gospodarivši s njima kao s općim dobrom od posebnog društvenog interesa i da tako intenzivno sudjeluje u razvoju jugoslavenskog samoupravnog društva.
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Prpić, B. UDK 630*189:626.1/4
Studija o utjecaju vodne stepenice Đurđevac na šumu Repaš     PDF    TXT 541
 
SLIKE IZVAN TEKSTA
     
Motiv iz Arboretuma Trsteno     PDF    TXT 552
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Kalafadžić, Z. i Horvatić, Z. UDK 528.1
Metode kartiranja busolnih vlakova u šumarskoj praksi     PDF    TXT 553
 
IZLAGANJA SA ZNANSTVENIH SKUPOVA
     
Lovrić, N. UDK 630*189:626.1/.4
Utjecaj građenja šumske cestovne mreže odnosno cestovnih pravaca na ekološke sustave okoline     PDF    TXT 561
 
SLIKE IZVAN TEKSTA
     
Crni bor u predjelu Raždol na Biokovu     PDF    TXT 566
 
IZLAGANJA SA ZNANSTVENIH SKUPOVA
     
Movčan, J. UDK 630*907.11
Struktura i zadaci uprava nacionalnih parkova     PDF    TXT 567
 
STRUČNI ČLANCI
     
Kalmeta, R. UDK 801.316.4
O nekim jezičnim nedostacima Zakona o šumama SR Hrvatske     PDF    TXT 573
Slačanac, M. i Kljajić, F. UDK 630*23 (Betula sp.)
Značaj i potreba uzgoja breze za Kombinat »BELIŠĆE«     PDF    TXT 579
 
SLIKE IZVAN TEKSTA
     
ZUMA — svestrani automat za obradu drva     PDF    TXT 582
 
OBLJETNICE I PRIGODNICE
     
Piškorić, O.
Svečanost otvaranja Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima 1860. godine     PDF    TXT 583
Stojković, M.
Uz najstariji udžbenik iz područja uzgajanja šuma u Hrvatskoj     PDF    TXT 586
B. Prpić
Akademik Prof. dr MILAN ANIĆ     PDF    TXT 589
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Ljuljka, B. i Hitrec, V.
CAD/CAM ´85.     PDF    TXT 591
Lukić, N.
Sastanak Sekcija za uređivanje šuma Zajednice šumarskih fakulteta i šumarskih instituta SFRJ     PDF    TXT 594
 
KNJIGE I ČASOPISI b) Periodika
     
Revista paduliror — stogodišnjak     PDF    TXT 595
 
IZ ŠUMARSTVA SVIJETA
     
Iz šumarstva afričkih zemalja     PDF    TXT 596
 
KNJIGE I ČASOPISI a) Knjige
     
Piškorić, O.
ANALI ZA ŠUMARSTVO JAZU, Vol. 10 i 11/1     PDF    TXT 597
 
KNJIGE I ČASOPISI b) Periodika
     
Mikloš, I.
PRIRODA, br. 1—10. šk. god. 1984/85.     PDF    TXT 598
Hruška, B.
Lesnicka prace, 63 (1984.), br. 1—12.     PDF    TXT 601
 
IZ SAVEZA DRUŠTAVA ITŠDI
     
Špoljarić, V.
Društvo ITŠDI Zagreb u posjeti drvnoj industriji »SLAVONIJA« u Slav. Brodu.     PDF    TXT 609
Poklon knjige Ing M. Simunovića.     PDF    TXT 616
 
IN MEMORIAM
     
Zemčak, Z.
VINKO LACKOVIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 617
Posavec, K.
ZLATKO BUNJEVČEVIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 619
Kolektiv Š. g. »Josip Kozarac«
DINKO POSAVČEVIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 620

                UNDER CONSTRUCTION