broj: 11-12/1994        pdf (14,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 328
Knjiga pod naslovom Agend a 21 koja sadrži program rada za 21 stoljeće, predstavlja zapravo ekološki konsenzus što ga je u Riju 1992. postiglo 179 država. Na začelju knjige piše: »Ova knjiga mogla bi biti najvažnija od svih koje ćete ikada pročitati, jer će odluke iz Rija možda promijeniti vaš način življenja i rada.« U Agendi 21 nalazimo prihvaćena Načela o šumama (jedina načela s toga skupa) o kojima sam već pisao i na koja ćemo se zasigurno više puta vraćati. Danas želim ukazati na jedan od najvećih zadataka koji je zadan na Skupu o Zemlji. To je održavanje biološke raznolikosti. Na početku Konvencije o biološkoj raznolikosti donesene u Riju kaže se: »Biološka raznolikost svijeta — raznolikost među živim organizmima — ima ekološku, genetsku, društvenu, gospodarsku, znanstvenu, obrazovnu, kulturnu, rekreacijsku i estetsku vrijednost. « Biološka raznolikost je zapravo nazočnost prilagođenih svojti biljnoga i životinjskog svijeta u određenoj stojbini. U šumskome ekosustavu to su živa bića od edafona u tlu do stabala i vrha njihovih krošanja, dakle biljne i životinjske vrste od virusa, bakterija, gljiva i člankonožaca do prizemnoga rašća, grmlja i drveća te kune, jelena, medvjeda, ptica u šumi i dr. Brojne biljne i životinjske vrste povezane su u šumskome ekosustavu i manje ili više zavise jedna o drugoj, i svakoj od njih pridajemo podjednaku težinu. Biološka raznolikost u šumskome ekosustavu nije do danas u dovoljnoj mjeri proučena. Ipak se već danas zna da ravnoteža šumskoga ekosustava ovisi podjednako o prisutnosti različitih biljnih i životinjskih vrsta u tlu kao i o prisutnosti stojbini odgovarajućega šumskog drveća. Velik doprinos dala je u ovome području šumarska fitocenologija. Ova šumarska znanstvena grana već danas će nam pomoći u nastojanju da u šumi povećamo biološku raznolikost. Potrebno je naime, paziti da prilikom gospodarenja šumom, od osnivanja do kraja ophodnje, zadržimo sve one vrste drveća koje pripadaju toj šumskoj zajednici. Ovo će u neku ruku biti gospodarski ustupak, ali puno manji od gospodarskih gubitaka koji nas prate u monokulturama.
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Piškorić, O. UDK 630* 902.1
ANTUN TOMIĆ, 1803-1894. - prvi predsjednik Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva     pdf    TXT     HR     EN 331
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 338
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jurković, M. UDK 630* 235.2 (egzote)
Nove vrste dendroflore introducirane na području Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 339
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Medvedović, J. UDK 630* 18.581.5 : 111.88
Šumska klima i fitomasa prizemnog sloja šuma na dijelu Samoborskog gorja     pdf    TXT     HR     EN 349
 
STRUČNI ČLANCI
     
Vojinović, M., Miočić, D. UDK 630* 151.7/8 (Dama dama)
Istraživanje jelena lopatara na otoku Badiji     pdf    TXT     HR     EN 357
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 364
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jurjević, P.
Javno poduzeće »HRVATSKE ŠUME« i POMOĆ U OBNOVI Republike Hrvatske - Izlaganje povodom DANA »Hrvatskog šumarstva« od 29. rujna do 1. listopada 1994. g.     PDF    TXT 365
Harapin, M.
IX. međunarodni ECE/EU interkalibracijski tečaj za središnju Europu     PDF    TXT 367
 
IZ INOZEMSTVA
     
Piškorić, O.
Obnovljena je zgrada prve austrijske škole u Mariabrunnu     PDF    TXT 369
Piškorić, O.
Štajerska — zeleno srce Austrije     PDF    TXT 369
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
ZAPISNIK 99. SKUPŠTINE Hrvatskoga šumarskog društva, održane 22. prosinca 1994. godine u KRIŽEVCIMA     PDF    TXT 371
 
IN MEMORIAM
     
Tonković, D.
Dragutin Čepelak, dipl. inž. šum. (1909-1993)     PDF    TXT 386
Starčević, T.
Mladen Rikati, dipl. inž. šum. (1917-1993.)     PDF    TXT 386

                UNDER CONSTRUCTION