broj: 11-12/1994        pdf (14,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 328
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Piškorić, O. UDK 630* 902.1
ANTUN TOMIĆ, 1803-1894. - prvi predsjednik Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva     pdf    TXT     HR     EN 331
Sažetak: U prvoj polovici XIX. stoljeća u hrvatskom šumarstvu najistaknutija imena su Dragutin Kos, Franjo Šporer i Antun Tomić. Šporer i Tomić doživjeli su ostvarenja nekih svojih prijedloga: Šporer početak rada 1860. godine Gospodarsko-šumarskog učilišta, a Tomić dio svojih prijedloga za reorganizaciju šumarske uprave u Vojnoj krajini koja je provedena 1860. godine, Tomićeva se osobnost očituje i u »Naputku za izučenje imovno obćinskih šuma u Krajini« koji je izdan 1871. godine.

Uz ova dva djela, kao i niz drugih aktivnosti za vrijeme službovanja, jedna Tomićeva aktivnost ima trajnu vrijednost. To je njegova »racionalna metoda uređivanja šumskog gospodarstva«, jer je u skladu s postizanjem ili s postignutom normalnom šumom u pojedinoj gospodarskoj jedinici osigurana ne samo potrajnost prihoda nego i opstojnost šume kao biocenoze. Konačno, Tomić je, u citiranom članku iz 1890. godine, izrazio želju za izdavanjem njegovih članaka u jednoj jnizi i za taj posao preporučio kotarskog šumara u Dugom selu Ivana Koniga jer »zbog starosti nije u mogućnosti da sam to ostvari«. Želja mu nije ostvarena, ali Tomić zavređuje više od toga. Zavređuje prikaz njegovog cjelokupnog djelovanja, čak i u vidu opsežne disertacije, u kojoj bi bila obuhvaćena i dokumentacija koja se nalazi u arhivima (Hrvatsko državnom arhivu za njegov rad u Zemljarinskom katastru a u Ratnom arhivu za rad u Vojnoj krajini13). To bi bio zapravo prikaz dijela povijesti hrvatskog šumarstva.
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 338
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jurković, M. UDK 630* 235.2 (egzote)
Nove vrste dendroflore introducirane na području Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 339
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Medvedović, J. UDK 630* 18.581.5 : 111.88
Šumska klima i fitomasa prizemnog sloja šuma na dijelu Samoborskog gorja     pdf    TXT     HR     EN 349
 
STRUČNI ČLANCI
     
Vojinović, M., Miočić, D. UDK 630* 151.7/8 (Dama dama)
Istraživanje jelena lopatara na otoku Badiji     pdf    TXT     HR     EN 357
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 364
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jurjević, P.
Javno poduzeće »HRVATSKE ŠUME« i POMOĆ U OBNOVI Republike Hrvatske - Izlaganje povodom DANA »Hrvatskog šumarstva« od 29. rujna do 1. listopada 1994. g.     PDF    TXT 365
Harapin, M.
IX. međunarodni ECE/EU interkalibracijski tečaj za središnju Europu     PDF    TXT 367
 
IZ INOZEMSTVA
     
Piškorić, O.
Obnovljena je zgrada prve austrijske škole u Mariabrunnu     PDF    TXT 369
Piškorić, O.
Štajerska — zeleno srce Austrije     PDF    TXT 369
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
ZAPISNIK 99. SKUPŠTINE Hrvatskoga šumarskog društva, održane 22. prosinca 1994. godine u KRIŽEVCIMA     PDF    TXT 371
 
IN MEMORIAM
     
Tonković, D.
Dragutin Čepelak, dipl. inž. šum. (1909-1993)     PDF    TXT 386
Starčević, T.
Mladen Rikati, dipl. inž. šum. (1917-1993.)     PDF    TXT 386

                UNDER CONSTRUCTION