broj: 11-12/1994        pdf (14,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 328
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Piškorić, O. UDK 630* 902.1
ANTUN TOMIĆ, 1803-1894. - prvi predsjednik Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva     pdf    TXT     HR     EN 331
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 338
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jurković, M. UDK 630* 235.2 (egzote)
Nove vrste dendroflore introducirane na području Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 339
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Medvedović, J. UDK 630* 18.581.5 : 111.88
Šumska klima i fitomasa prizemnog sloja šuma na dijelu Samoborskog gorja     pdf    TXT     HR     EN 349
Sažetak: Na Samoborskom gorju, u predjelu »Tepec«, u šumi hrasta kitnjaka s crnim grabom (Querco-Ostryetum carpinifoliae Ht. 1938) i u šumi bukve s crnim grabom (Ostryo-Fagetum sylvaticae Wraber 1968) provedena su mikroklimatska i florna istraživanja.

Mjerenjem je utvrđeno da su temperature zraka u jutarnjim satima u kitnjakovoj šumi za 2,6°C, a u bukovoj za 0,9°C više nego u gradu Samoboru. U podnevnim satima temperatura je u šumi niža za 1,3, odnosno 2,8°C, u večernjim satima također niža, za 0,9 ili 0,TC. Vrijednosti drugih mikroklimatskih elemenata također su bitno različite i prema iznosima i prema dinamici njihovih promjena.

Florni sastav istraživan je na profilima, a na svakih 10 m udaljenosti unutar profila postavljeni su fitocenološki uzorci veličine 1 m2, za utvrđivanje biljne mase nadzemnih dijelova biljaka u prizemnom sloju šume. Na profilima koji su prikazani na karti mjerila 1:5000 (karta br. 1) nađeno je, evidentirano i prebrojano u kitnjakovoj šumi 53, a u bukovoj 27 biljnih vrsta. Na 1 m2 ima prosječno 45,6 komada biljaka u kitnjakovoj, a 15,7 biljaka u bukovoj šumi. Masa biljaka u svježem stanju, u kitnjakovoj šumi je 218,52 g/m2, u bukovoj je 45,64 g/m2. Osušena masa je 50,23 odnosno 36,40 g/m2, a u bukovoj je 10,40, odnosno 7,73 g/m2

Rezultati mjerenja imaju primjenu u istraživanju klime i njenog utjecaja na šumsku vegetaciju, te biljne mase u pojedinim šumskim zajednicama.
Ključne riječi: mikroklima; fitomasa; šumska zajednica
 
STRUČNI ČLANCI
     
Vojinović, M., Miočić, D. UDK 630* 151.7/8 (Dama dama)
Istraživanje jelena lopatara na otoku Badiji     pdf    TXT     HR     EN 357
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 364
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jurjević, P.
Javno poduzeće »HRVATSKE ŠUME« i POMOĆ U OBNOVI Republike Hrvatske - Izlaganje povodom DANA »Hrvatskog šumarstva« od 29. rujna do 1. listopada 1994. g.     PDF    TXT 365
Harapin, M.
IX. međunarodni ECE/EU interkalibracijski tečaj za središnju Europu     PDF    TXT 367
 
IZ INOZEMSTVA
     
Piškorić, O.
Obnovljena je zgrada prve austrijske škole u Mariabrunnu     PDF    TXT 369
Piškorić, O.
Štajerska — zeleno srce Austrije     PDF    TXT 369
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
ZAPISNIK 99. SKUPŠTINE Hrvatskoga šumarskog društva, održane 22. prosinca 1994. godine u KRIŽEVCIMA     PDF    TXT 371
 
IN MEMORIAM
     
Tonković, D.
Dragutin Čepelak, dipl. inž. šum. (1909-1993)     PDF    TXT 386
Starčević, T.
Mladen Rikati, dipl. inž. šum. (1917-1993.)     PDF    TXT 386

                UNDER CONSTRUCTION