broj: 11-12/1999        pdf (24,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 520
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Kajba, D., Bogdan, S., Vratarić, P. UDK 630* 238 + 114.2 (001) (Salix alba L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)
Uspijevanje klonova bijele vrbe (Salix alba L.) u mješovitoj kulturi s crnom johom (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) na tresetno-glejnom tipu tla u Podravini     pdf    TXT     HR     EN 523
Pintarić, K. UDK 630* 231 + 236. 001 (Pinus nigra Arn.)
Analiza strukture i kvaliteta prirodnog koljika crnoga bora     pdf    TXT     HR     EN 533
Sažetak: U prirodno, čistoj sastojini crnoga bora (Pinus nigra), na višegradskom području, u kojoj se gospodari sječom (stabličnim "preborom"), proučavao se utjecaj zasjene, odnosno intenziteta osvjetljenja na rast, strukturu i kvalitetu stabala u razvojnoj fazi koljika.Rezultati istraživanja pokazali su da je na smeđem tlu, koje se razvilo na gabru, prirodna obnova zadovoljavajuća, tako da nije potrebno nikakvo popunjavanje sadnjom. Jedinke potiču iz mnogo sjemenih godina, jer je starost biljaka između 10 i 72 godine. Broj jedinki po jedinici površine je glede visine (gornja visina oko 5 metara) vrlo visok, od 20 do 68 tisuća po hektaru, što omogućuje odličnu selekciju, usmjerenu prema osnovnome cilju a to je proizvodnja, maksimalne količine najvrednije drvne mase (maksimalna vrijednost proizvodnje) te održavanje plodnosti tla i zadovoljenje ostalih funkcija šume (zaštitnu i socijalnu).Zasjena, odnosno intenzitet osvjetljenja značajno utječe na kvalitetu jedinki, a relativno učešće kvalitetnih jedinki je veće, što su uvjeti osvjetljenja povoljniji.Glede loših ekoloških prilika i crnoga bora koji zahtjeva dosta svijetla, pomladno razdoblje mora biti vrlo kratko, najviše 10 godina od uvođenja procesa prirodne obnove. Samo izuzetno, ukoliko se želi visokovrijedna debela stabla (preko 60 cm prsnoga promjera), na pomladnoj se površini može ostaviti 20-25 "pričuvaka" po hektaru, koja su ravnomjerno raspoređena. Ova stabla trebala bi dati najvrijednije sortimente s visokim učešćem furnirskog drveta.

Ključne riječi: Crni bor (Pinus nigra); koljik; struktura; kakvoća
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Bertović, S. UDK 630* 113 + 188
Reljef i njegova prostorna raščlamba     pdf    TXT     HR     EN 543
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Frković, A. UDK 630* 156 (Ursus arctos L.)
Stradanje europskih smeđih medvjeda (Ursus arctos) u gorskoj Hrvatskoj u domovinskom ratu (1991-1995) i poraću (1996)     pdf    TXT     HR     EN 565
 
STRUČNI ČLANCI
     
Lisjak, Z. UDK 630* 325 + 326
Optimalno iskorištenje drvne mase u eksploataciji šuma     pdf    TXT     HR     EN 573
Tolić, I. UDK 630* 176.1 + 181.1 (Quercus macedonica A.D.C.)
Makedonski hrast - Quercus trojana Webb (Quercus macedonica A.D.C.) u Dalmatinskoj zagori     pdf    TXT     HR     EN 581
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Krajina, M.
Nezakoniti godišnji planovi gospodarenja     PDF    TXT 588
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Vukelić, M.
Zaštićeni objekti prirode: Prašuma "Devčić Tavani"     PDF    TXT 589
Arač, K.
Ugrožene životinjske vrste: Bjelica ili eskulapova zmija (Elaphe longissima Laurenti)     PDF    TXT 589
 
OBLJETNICE
     
Prelesnik, H., Schreiber, P.
50. obljetnica utemeljenja Srednje šumarske škole u Splitu     PDF    TXT 593
Tomek, R.
Zlatni pir apsolvenata šumarstva     PDF    TXT 599
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Figurić, M.
Tomislav Grladinović: Upravljanje proizvodnim sustavima u preradi drva i proizvodnji namještaja     PDF    TXT 599
Grospić, F.
Monti e Boschi     PDF    TXT 601
Mikloš, I.
Prace instytutu Badawczego Lešnictwa     PDF    TXT 603
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jelačić, D.
Međunarodno savjetovanje - Development Trends in Production Management for Forestry and Wood Processing     PDF    TXT 605
Majnarić, V.
Četvrti hrvatski seminar perivojne kulture     PDF    TXT 608
 
UMIROVLJENI ZNANSTVENICI
     
Čavlović, J.
Prof. dr. sc. Šime Meštrović     PDF    TXT 610
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Ivančević, V.
Stručna ekskurzija Hrvatskog šumarskog društva - ogranka Senj u Republiku Austriju     PDF    TXT 612
Grospić, F.
Kako uspješnost ekskurzije ocjenjuje jedan od starijih članova HŠD-a     PDF    TXT 615
Medvedović, J., Mravinac, I.
Šumske štete na Psunju nastale uslijed jakog vjetra     PDF    TXT 616
 
IN MEMORIAM
     
Tomek, R.
Stjepan Ivković, dipl. inž. šum. (1925 - 1998)     PDF    TXT 618
Grbac, I.
Josip Štimac, dipl. inž. (1944 - 1999)     PDF    TXT 620

                UNDER CONSTRUCTION