broj: 11-12/2001        pdf (24,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
NA KRAJU GODINE     PDF    TXT     HR 580
Evo i kraja prve godine 21. stoljeća, a istovremeno i 125. godišnjice neprekidnog izlaženja Šumarskoga lista. Ova godina bila je za šumarstvo osobito burna i radna. Puno je zbivanja u nedavnoj prošlosti naše mlade Države, čije smo rađanje tako dugo čekali. Prošao je Domovinski rat, a stradanja u Vukovaru, Dubrovniku, Osijeku, Gospiću, Pakracu, Petrinji ostavila su duboke rane i označila početak dugačkog i trnovitog puta Hrvatske u Europu. Velik dio toga puta šumarstvo je već prošlo. Potrebno je, naime, naše šumarsko zakonodavstvo uskladiti s europskim zakonodavstvom uz oprez da se dobar trend razvoja šumarstva ne vrati u prošlost. Zakon o šumama na kojemu se upravo radi, potrebno je jednostavno i jasno protkati i to suvremenim ekološkim spoznajama u smislu održanja i daljnjega unapređenja šumskih ekosustava i svih općekorisnih funkcija šume, zatim načelom potrajnosti i biološke raznolikosti hrvatskih prirodnih šuma, s odrednicama o strogoj primjeni suvremenih postavki uzgajanja šuma s osiguranjem biološke reprodukcije prirodnom obnovom s ciljem stabilnosti šumskoga ekosustava. Potrebno je naglasiti da samo aktivno šumarstvo može održati šumu u stabilnome stanju. U šumarskoj politici valja osobito paziti da se ne prihvati krivo mišljenje konzervativnih ekonomista, kako šuma vrijedi samo onoliko koliko se za nju može dobiti na tržištu. Ne treba podleći ni krivom mišljenju kako je u nas premalo privatnih šuma, jer će šuma u državnim rukama, odnosno u rukama struke zasigurno i dalje povećavati vrijednost biološkog kapitala koji je u Hrvatskoj kao turističkoj zemlji od velikog značenja. Ova godina bila je zaista iznimno radna. Započelo se s primjenom odrednica Vlade Republike Hrvatske o restrukturiranju "Hrvatskih šuma", izrađen je prijedlog Strategije razvoja Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću", područje šumarstva, lovstva i drvne industrije, o kojemu se upravo raspravlja u ograncima Hrvatskoga šumarskog društva. S ostalim udrugama Podravine osnovali smo "Dravsku ligu", započelo se s izradom prijedloga Zakona o šumama, tiskana je Monografija o jeli, održano je Savjetovanje u okviru godišnje skupštine Hrvatskoga šumarskog društva o suvremenom ekološkom pristupu uzgajanju šuma i značenju šume za civiliziranog čovjeka, održano je više međunarodnih skupova na kojima su hrvatski šumari razmjenili stručna mišljenja s kolegama iz zemalja članica Europske unije (Njemačka, Austrija). I na kraju, kao i svake godine, koristim priliku da svim čitateljima Šumarskoga lista u ime Uređivačkoga savjeta i Uređivačkog obora, u ime predsjednika prof dr. sc. Slavka Matica, tehničkoga urednika ing. Hranislava Jakovcaiu svoje osobno, zaželim čestit Božić i uspješnu novu 2002. godinu Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Matić, S., Rauš, Đ., Seletković, Z., Španjol, Ž., Anić, I., Oršanić, M., Tikvić, L., Baričević, D. UDK 630* 189 + 269 + 41 : 907.1 (001)
Prilog poznavanju šuma i šumske vegetacije Nacionalnog parka Kornati i parka prirode Telašćica     pdf    TXT     HR     EN 583
Krapinec, K. UDK 630* 156 + 262 (001)
Značaj i uloga biljnih vrsta svjetlih pruga u području eumediterana kao prehrambenog potencijala za uzgoj krupne divljači     pdf    TXT     HR     EN 599
Posavec, S. UDK 630* 652 + 909 (001)
Rasprava o metodama za procjenu vrijednosti šume     pdf    TXT     HR     EN 611
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T. UDK 630* 369 + 37
Harvester Timberjack 1070 u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 619
Frković, A. UDK 630* 156 (Lynx lynx L.)
RIS (Lynx lynx L.) u Hrvatskoj - naseljavanje, odlov i brojnost (1974-2000)     pdf    TXT     HR     EN 625
 
STRUČNI ČLANCI
     
Bezak, K. UDK 630* 567
Parametri Špirančevih drvnogromadnih tablica za krupno drvo hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), hrasta kitnjaka (Quercus petraea L.) i bukve (Fagus sylvatica L.)     pdf    TXT     HR     EN 635
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Jalova vremena     PDF    TXT 641
 
AKTUALNO
     
Pernek, M.
"Zvjezdano nebo" bliže no ikada     PDF    TXT 642
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Matić, S.
Hrvatski ban Josip Šokčević, Zbornik radova, Zagreb - Vinkovci 2000.     PDF    TXT 644
Dundović, J.
Promjene s finim brušenjem, iz Osterreichische Forst Zeitung, 6/2001. (112. godište)     PDF    TXT 649
Grospić, F.
L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 651
Mikloš, I.
Nestajanje šuma u Venezueli     PDF    TXT 657
Harapin, M.
Prof. dr. Josip Barčić: Priručnik za rad s prskalicama i orošivačima     PDF    TXT 659
 
OBLJETNICE
     
Harapin, M.
50. obljetnica upisa na Šumarski fakultet (šk. god. 1949/50 - 2000)     PDF    TXT 661
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Bregunica (Riparia riparia L.)     PDF    TXT 662
Nodilo, M.
Rijetke i ugrožene vrste otoka Mljeta     PDF    TXT 663
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Prka, T.
Josip Ištvanić, dipl. ing. drvne industrije     PDF    TXT 664
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Delač, D.
Nastup hrvatskih šumara na sjekačkom pentatlonu u Trentu     PDF    TXT 668
Šušnjar, M.
Radionica o novim trendovima primjene žičare pri iskorištavanju planinskih šuma s ciljem potrajnosti gospodarenja (Ossiach, Austrija, 18 - 24. lipanj 2001)     PDF    TXT 670
Belan, M.
INTERFORST 2002.     PDF    TXT 672
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
ZAPISNIK 10. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 675
 
IN MEMORIAM
     
Tonković, M.
Josip Mikan, dipl. ing. šum. (1945 - 2001)     PDF    TXT 682

                UNDER CONSTRUCTION