broj: 11-12/2001        pdf (24,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
NA KRAJU GODINE     PDF    TXT     HR 580
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Matić, S., Rauš, Đ., Seletković, Z., Španjol, Ž., Anić, I., Oršanić, M., Tikvić, L., Baričević, D. UDK 630* 189 + 269 + 41 : 907.1 (001)
Prilog poznavanju šuma i šumske vegetacije Nacionalnog parka Kornati i parka prirode Telašćica     pdf    TXT     HR     EN 583
Sažetak: U radu je dan prilog poznavanju šumske vegetacije Nacionalnog Parka Kornati i parka prirode Telašćica. Stoljetni odnosi čovjeka i prirode (vegetacije) te gospodarske aktivnosti (poljodjeljstvo, stočarstvo) učinili su Kornate jedinstvenima i neponovljivima. To je rezultiralo proglašenjem većeg dijela kornatskog otočja nacionalnim parkom. Kornati i Telašćica nalaze se u eumediteranskoj vegetacijskoj zoni gdje je klimatskozonska zajednica Myrto-Quercetum ilicis. Kornatsko je otočje samo naizgled goli kamenjar. Uočava se da je biljni pokrov na svim otocima razvijen u obliku različitih degradacijskih stadija autohtone klimatskozonske vegetacije. Smanjenjem gospodarskih aktivnosti na otocima je omogućen spontani, progresivni razvoj pašnjaka i kamenjara, gariga, makije, sastojina alepskog bora i pinije te crnikovih panjača. Takav je razvoj vegetacije upitan glede definicije nacionalnog parka i njegove zakonske zaštite te gospodarskog interesa vlasnika Kornata, koji su gotovo potpuno u privatnome vlasništvu. Njihova zaštita znači postupno obrašćivanje i progresivnu sukcesiju vegetacije, zbog čega Kornati prestaju biti ono zbog čega su zaštićeni i jedinstveni. Rješenje može proizaći jedino iz integralnoga valoriziranja i zaštite, čime će se zadovoljiti sve zainteresirane strane – zaštita prirode, domaće stanovništvo i njegov gospodarski interes te svi željni užitka u jedinstvenosti kornatskog otočja.

Ključne riječi: alepski bor (Pinus halepensis); hrast crnika (Quercus ilex); Nacionalni park Kornati; park prirode Telašćica; pinija (Pinus pinea); sukcesija vegetacije; šumska vegetacija; zaštita prirode
Krapinec, K. UDK 630* 156 + 262 (001)
Značaj i uloga biljnih vrsta svjetlih pruga u području eumediterana kao prehrambenog potencijala za uzgoj krupne divljači     pdf    TXT     HR     EN 599
Posavec, S. UDK 630* 652 + 909 (001)
Rasprava o metodama za procjenu vrijednosti šume     pdf    TXT     HR     EN 611
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T. UDK 630* 369 + 37
Harvester Timberjack 1070 u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 619
Frković, A. UDK 630* 156 (Lynx lynx L.)
RIS (Lynx lynx L.) u Hrvatskoj - naseljavanje, odlov i brojnost (1974-2000)     pdf    TXT     HR     EN 625
 
STRUČNI ČLANCI
     
Bezak, K. UDK 630* 567
Parametri Špirančevih drvnogromadnih tablica za krupno drvo hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), hrasta kitnjaka (Quercus petraea L.) i bukve (Fagus sylvatica L.)     pdf    TXT     HR     EN 635
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Jalova vremena     PDF    TXT 641
 
AKTUALNO
     
Pernek, M.
"Zvjezdano nebo" bliže no ikada     PDF    TXT 642
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Matić, S.
Hrvatski ban Josip Šokčević, Zbornik radova, Zagreb - Vinkovci 2000.     PDF    TXT 644
Dundović, J.
Promjene s finim brušenjem, iz Osterreichische Forst Zeitung, 6/2001. (112. godište)     PDF    TXT 649
Grospić, F.
L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 651
Mikloš, I.
Nestajanje šuma u Venezueli     PDF    TXT 657
Harapin, M.
Prof. dr. Josip Barčić: Priručnik za rad s prskalicama i orošivačima     PDF    TXT 659
 
OBLJETNICE
     
Harapin, M.
50. obljetnica upisa na Šumarski fakultet (šk. god. 1949/50 - 2000)     PDF    TXT 661
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Bregunica (Riparia riparia L.)     PDF    TXT 662
Nodilo, M.
Rijetke i ugrožene vrste otoka Mljeta     PDF    TXT 663
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Prka, T.
Josip Ištvanić, dipl. ing. drvne industrije     PDF    TXT 664
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Delač, D.
Nastup hrvatskih šumara na sjekačkom pentatlonu u Trentu     PDF    TXT 668
Šušnjar, M.
Radionica o novim trendovima primjene žičare pri iskorištavanju planinskih šuma s ciljem potrajnosti gospodarenja (Ossiach, Austrija, 18 - 24. lipanj 2001)     PDF    TXT 670
Belan, M.
INTERFORST 2002.     PDF    TXT 672
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
ZAPISNIK 10. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 675
 
IN MEMORIAM
     
Tonković, M.
Josip Mikan, dipl. ing. šum. (1945 - 2001)     PDF    TXT 682

                UNDER CONSTRUCTION