broj: 11-12/2001        pdf (24,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
NA KRAJU GODINE     PDF    TXT     HR 580
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Matić, S., Rauš, Đ., Seletković, Z., Španjol, Ž., Anić, I., Oršanić, M., Tikvić, L., Baričević, D. UDK 630* 189 + 269 + 41 : 907.1 (001)
Prilog poznavanju šuma i šumske vegetacije Nacionalnog parka Kornati i parka prirode Telašćica     pdf    TXT     HR     EN 583
Krapinec, K. UDK 630* 156 + 262 (001)
Značaj i uloga biljnih vrsta svjetlih pruga u području eumediterana kao prehrambenog potencijala za uzgoj krupne divljači     pdf    TXT     HR     EN 599
Posavec, S. UDK 630* 652 + 909 (001)
Rasprava o metodama za procjenu vrijednosti šume     pdf    TXT     HR     EN 611
Sažetak: Današnji načini utvrđivanja vrijednosti šume kao obnovljivog prirodnog kapitala, njegova prirasta i načina njegova korištenja nisu prilagođeni suvremenim ekonomskim, ekološkim i razvojnim spoznajama i potrebama, i ne omogućuju ostvarenje koncepta održivog ekonomskog i ekološkog razvoja te potrajnog gospodarenja šumama. S druge strane razumljiv je i oprezan pristup uvođenju novih metoda utvrđivanja vrijednosti obnovljivog prirodnog kapitala, jer znatan dio pretpostavljenih promjena tako dobivenih vrijednosti, zahtijevale bi u realizaciji promjene koje je teško procijeniti.
U radu su opisani različiti načini kojima se ekonomisti prirodnih resursa koriste kako bi izračunali cijenu prirodnih resursa ili prirodnih procesa koji imaju društvenu vrijednost. Navedena su i dosadašnja istraživanja i dostignuća na ovom području. Cilj rada je postavljanje znanstvenog pristupa procjeni vrijednosti šuma s primjenom na području jedne gospodarske jedinice, te izrada metode koja će imati praktičnu primjenu. Kombiniranom metodom obračuna utvrđena je ukupna vrijednost drvne zalihe, šumskog zemljišta, općekorisnih funkcija šuma, lovnog gospodarenja, šumskih cesta i sporednih šumskih proizvoda.
Prodaja šuma, dakle zemljišta zajedno sa sastojinom, rijetka je pojava, pa se o tržištu šuma i šumskog zemljišta jedva može govoriti u našim uvjetima. Zato će ovo područje biti izrazito zanimljivo u idućem razdoblju u nas.
Na osnovi utvrđenog, ovaj rad prilog je raspravi o poznatim klasičnim i neoklasičnim metodama utvrđivanja vrijednosti obnovljivog prirodnog kapitala i stvaranja znanstvenih podloga za izradu odgovarajuće metode za utvrđivanje vrijednosti šume.

Ključne riječi: metode; prirodni resursi; procjena vrijednosti šuma; šume; vrijednost šuma
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T. UDK 630* 369 + 37
Harvester Timberjack 1070 u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 619
Frković, A. UDK 630* 156 (Lynx lynx L.)
RIS (Lynx lynx L.) u Hrvatskoj - naseljavanje, odlov i brojnost (1974-2000)     pdf    TXT     HR     EN 625
 
STRUČNI ČLANCI
     
Bezak, K. UDK 630* 567
Parametri Špirančevih drvnogromadnih tablica za krupno drvo hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), hrasta kitnjaka (Quercus petraea L.) i bukve (Fagus sylvatica L.)     pdf    TXT     HR     EN 635
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Jalova vremena     PDF    TXT 641
 
AKTUALNO
     
Pernek, M.
"Zvjezdano nebo" bliže no ikada     PDF    TXT 642
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Matić, S.
Hrvatski ban Josip Šokčević, Zbornik radova, Zagreb - Vinkovci 2000.     PDF    TXT 644
Dundović, J.
Promjene s finim brušenjem, iz Osterreichische Forst Zeitung, 6/2001. (112. godište)     PDF    TXT 649
Grospić, F.
L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 651
Mikloš, I.
Nestajanje šuma u Venezueli     PDF    TXT 657
Harapin, M.
Prof. dr. Josip Barčić: Priručnik za rad s prskalicama i orošivačima     PDF    TXT 659
 
OBLJETNICE
     
Harapin, M.
50. obljetnica upisa na Šumarski fakultet (šk. god. 1949/50 - 2000)     PDF    TXT 661
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Bregunica (Riparia riparia L.)     PDF    TXT 662
Nodilo, M.
Rijetke i ugrožene vrste otoka Mljeta     PDF    TXT 663
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Prka, T.
Josip Ištvanić, dipl. ing. drvne industrije     PDF    TXT 664
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Delač, D.
Nastup hrvatskih šumara na sjekačkom pentatlonu u Trentu     PDF    TXT 668
Šušnjar, M.
Radionica o novim trendovima primjene žičare pri iskorištavanju planinskih šuma s ciljem potrajnosti gospodarenja (Ossiach, Austrija, 18 - 24. lipanj 2001)     PDF    TXT 670
Belan, M.
INTERFORST 2002.     PDF    TXT 672
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
ZAPISNIK 10. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 675
 
IN MEMORIAM
     
Tonković, M.
Josip Mikan, dipl. ing. šum. (1945 - 2001)     PDF    TXT 682

                UNDER CONSTRUCTION