broj: 11-12/2001        pdf (24,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
NA KRAJU GODINE     PDF    TXT     HR 580
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Matić, S., Rauš, Đ., Seletković, Z., Španjol, Ž., Anić, I., Oršanić, M., Tikvić, L., Baričević, D. UDK 630* 189 + 269 + 41 : 907.1 (001)
Prilog poznavanju šuma i šumske vegetacije Nacionalnog parka Kornati i parka prirode Telašćica     pdf    TXT     HR     EN 583
Krapinec, K. UDK 630* 156 + 262 (001)
Značaj i uloga biljnih vrsta svjetlih pruga u području eumediterana kao prehrambenog potencijala za uzgoj krupne divljači     pdf    TXT     HR     EN 599
Posavec, S. UDK 630* 652 + 909 (001)
Rasprava o metodama za procjenu vrijednosti šume     pdf    TXT     HR     EN 611
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T. UDK 630* 369 + 37
Harvester Timberjack 1070 u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 619
Frković, A. UDK 630* 156 (Lynx lynx L.)
RIS (Lynx lynx L.) u Hrvatskoj - naseljavanje, odlov i brojnost (1974-2000)     pdf    TXT     HR     EN 625
Sažetak: Ispuštanjem triju parova euroazijskih riseva (Lynx lynx L.) slovačke provenijencije iz karantene u Kočevskoj (Slovenija) 2. ožujka 1973. ova je krupna zvijer spontanim premještanjem nakon tričetvrt stoljeća (posljednji izvorni ris ulovljen je 1903) ponovno pristigla u Hrvatsku. Prvi odrasli primjerak osmotren je u NP Risnjak, Općina Čabar, 16. lipnja 1974, od kada se redovno prikupljaju podaci o tijeku naseljavanja, brojnosti, štetama i odlovu. S čabarskog dijela Gorskog kotara risevi se postupno šire prema jugoistoku. Krajem 70-tih godina naselili su cijeli Gorski kotar i veći dio Hrvatskog primorja, počevši pričinjati prve veće redukcijske zahvate na populacijama parnoprstaša (srna, divokoza, muflon). Od odlova prvog dokaznog primjerka novonastanjenog risa (lovište “Snježnik”, 27. 9. 1978) u porastu je nekontrolirani odlov. Da bi se to spriječilo 1982.godine temeljem Zakona o zaštiti prirode ris je stavljen pod zaštitu. Ris se od tada lovi na osnovi odobrenih odstrjelnih kvota resornih institucija. Sveukupno je u razdoblju od 1978. do 2000. (23 godine) u Hrvatskoj odstrijeljeno ili na druge načine odlovljeno/stradalo 211 riseva. Najveći broj odlovljen je u Primorsko-goranskoj županiji – 135 (64 %), slijedi Ličko-senjska s 56 (26 %) i Karlovačka županija s 11 (5 %) riseva. Ris je danas zastupljen u gotovo svim gorskim šumama i drugim odgovarajućim staništima. Brojnost mu se procjenjuje na 70 do 90 jedinki. Neke novije analize raspoloživog plijena pokazuju da populacija risa u Hrvatskoj ne prelazi 50 jedinki.
Budući da je ris zakonski zaštićena vrsta legalnost odstrjela je upitna, ali iz prikazanih istraživanja dosadašnja smrtnost nije onemogućila njegovo širenje na odgovarajuća staništa u Hrvatskoj, odnosno Bosnu i Hercegovinu. To ne znači da je budućnost risa u Hrvatskoj sigurna brez promišljenog gospodarenja.

Ključne riječi: brojnost; euroazijski ris; Hrvatska; Lynx lynx; mortalitet; odstrjel; plan upravljanja risom; reintrodukcija
 
STRUČNI ČLANCI
     
Bezak, K. UDK 630* 567
Parametri Špirančevih drvnogromadnih tablica za krupno drvo hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), hrasta kitnjaka (Quercus petraea L.) i bukve (Fagus sylvatica L.)     pdf    TXT     HR     EN 635
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Jalova vremena     PDF    TXT 641
 
AKTUALNO
     
Pernek, M.
"Zvjezdano nebo" bliže no ikada     PDF    TXT 642
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Matić, S.
Hrvatski ban Josip Šokčević, Zbornik radova, Zagreb - Vinkovci 2000.     PDF    TXT 644
Dundović, J.
Promjene s finim brušenjem, iz Osterreichische Forst Zeitung, 6/2001. (112. godište)     PDF    TXT 649
Grospić, F.
L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 651
Mikloš, I.
Nestajanje šuma u Venezueli     PDF    TXT 657
Harapin, M.
Prof. dr. Josip Barčić: Priručnik za rad s prskalicama i orošivačima     PDF    TXT 659
 
OBLJETNICE
     
Harapin, M.
50. obljetnica upisa na Šumarski fakultet (šk. god. 1949/50 - 2000)     PDF    TXT 661
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Bregunica (Riparia riparia L.)     PDF    TXT 662
Nodilo, M.
Rijetke i ugrožene vrste otoka Mljeta     PDF    TXT 663
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Prka, T.
Josip Ištvanić, dipl. ing. drvne industrije     PDF    TXT 664
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Delač, D.
Nastup hrvatskih šumara na sjekačkom pentatlonu u Trentu     PDF    TXT 668
Šušnjar, M.
Radionica o novim trendovima primjene žičare pri iskorištavanju planinskih šuma s ciljem potrajnosti gospodarenja (Ossiach, Austrija, 18 - 24. lipanj 2001)     PDF    TXT 670
Belan, M.
INTERFORST 2002.     PDF    TXT 672
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
ZAPISNIK 10. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 675
 
IN MEMORIAM
     
Tonković, M.
Josip Mikan, dipl. ing. šum. (1945 - 2001)     PDF    TXT 682

                UNDER CONSTRUCTION