broj: 11-12/2002        pdf (28,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
CERTIFIKACIJA     PDF    TXT     HR 548
ana 19. studenoga održana je u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i šumarstva druga nacionalna radionica projekta Izrada nacionalnih standarda za certificiranje šuma. Skup je otvorio novoimenovani pomoćnik ministra za šumarstvo prof. dr. sc. Ivica Grbac. Prije rada na projektu predstavljena je Nacionalna šumarska politika i strategija (I. Istok), Nacionalna strategija biološke i krajobrazne raznolikosti (J. Radović), Politika, zakonski, institucionalni zahtjevi i sustav informiranja sa stajališta certificiranja šuma (predstavnik međunarodnog Vijeća za nadzor šuma - The Forest Stewardshih Council /FSC/ iz Finske), Restrukturiranje poduzeća Hrvatske šume d.o.o. (I. Hodić) te Novi podaci o certificiranim površinama u Hrvatskim šumama (R. Matošević). Posljednji izlagač izvijestio je da je na osnovi dosadašnjih spoznaja o ekološkom, ekonomskom i socijalnom stanju državnih šuma u Hrvatskoj od strane FSC-a uslijedila akreditirana certifikacija za čitavo područje kojim upravljaju Hrvatske šume. Ta certifikacija predstavlja izuzetno međunarodno priznanje hrvatskome šumarstvu za potrajno gospodarenje u prirodnim šumama kroz više generacija šumarskih stručnjaka, predvođenih hrvatskom šumarskom znanošću. U svezi s održanjem ovoga prestižnoga certifikata potrebno je poštivati Hrvatski nacionalni standard za FSC certifikaciju šuma, čiji smo prvi nacrt dobili prije dolaska na radionicu. Naš nacionalni standard za FSC certificiranje šuma predmet je izrade Povjerenstva koje se sastoji od tri skupine stručnjaka različitih specijalnosti, koji su s ekološkoga, socijalnoga i gospodarskog stajališta vezani uz šumu. Prvi nacrt standarda sadrži dosta neusuglašenih pristupa i pojedinosti koje treba uskladiti. Prvi nacrt standarda sastoji se od devet poglavlja i to: 1. Poštivanje zakona i načela FSC-a, 2. Prava posjedovanja i korištenja zemljišta i odgovornosti, 3. Prava autoktonog stanovništva (ne odnosi se na Hrvatsku), 4. Odnos sa zajednicom i prava radnika, 5. Koristi od šume, 6. Utjecaj na okoliš, 7. Plan gospodarenja, 8. Nadzor i procjena i 9. Održavanje šuma visoke vrijednosti očuvanja. Najviše rasprava i usuglašavanja zahtijeva poglavlje o utjecaju na okoliš. To se osobito odnosi na održavanje raznolikosti biljnoga i životinjskoga svijeta šume koje predlagač vidi isključivo u skrbi održavanja suhih stabala i pričuvaka, zatim u površini oplodne (maksimalno 3 ha) i preborne sječe (promjer kruga 30 m), u udaljenosti dviju površina dovršne oplodne sječe (najmanje 150 m) te razdoblju između dvije površine oplodne sječe u istoj sastojim (1/4 vremena trajanja ophodnje), a što vrijedi za sve šumske ekosustave. Zanemarena su biološka svojstva i ekološki zahtjevi različitih vrsta drveća, primjerice različitost vremena za postizanja sklopa, što šumskoj sastojini osigurava više ekoloških funkcija (hidrološka, vodozaštitna i protuerozijska uloga). Veći dio kriterija i indikatora toga, a djelomično i drugih poglavlja, potrebno je usuglasiti sa znanstvenim i stručnim spoznajama iz ekofiziologije šumskoga drveća, uzgajanja, zaštite, uporabe šuma uređivanja šuma i šumarske ekonomike u ozračju općekorisne uloge šume, ali i novonastalih šumskih šteta ("kisele kiše") koje izazivaju promjenu staništa i značajno skraćuju životnu dob drveća. O prvom nacrtu Hrvatskoga nacionalnog standarda za FSC certificiranje šuma može se reći da predstavlja dobru osnovicu za dopunu i izmjenu standarda, koje bi trebalo usuglasiti sa stručnjacima i znanstvenicima različitih šumarskih specijalnosti, kojih je u Povjerenstvu bilo premalo (pa zaboga radi se o šumi) uz konzultacije sa specijalistima ostalih područja (zoolozi, mikolozi, ornitolozi i dr.) koji su zainteresirani za šumu i do sada su u velikoj mjeri sudjelovali, što je, zasigurno, samo za pozdraviti. Hrvatsko šumarsko društvo moglo bi imati itekako važnu glavnu ulogu, budući da ujedinjuje vrhunske šumarske stručnjake i znanstvenike. Na kraju ove burne godine, možemo kao struka ustvrditi daje bila obilježena različitim zbivanjima i promjenama, od kojih nam neke nisu donosile izglede u bolje dane (Irci i dr.), ali je FSC certifikat Hrvatskim šumama potvrdio da nas je Europa prepoznala. Koristim priliku da čitateljima Šumarskoga lista u ime Uređivačkoga savjeta, Uređivačkoga odbora, predsjednika prof. dr. sc. Slavka Matica, tehničkoga urednika Hranislava Jakovca iu svoje osobno, zaželim čestit Božić i sigurnu novu 2003. godinu. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T. UDK 630* 360 + 662 (001)
Proizvodnost harvestera Timberjack 1070 pri proredi kulture običnoga bora     pdf    TXT     HR     EN 551
Vučetić, M. UDK 630* 111 + 431 (001)
Vremenske prilike i usporedba sezone zaštite šuma od požara 2001. u odnosu na višegodišnji prosjek     pdf    TXT     HR     EN 563
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Anić, I., Oršanić, M., Detelić, M. UDK 630* 429 + 231
Revitalizacija degradiranoga ekosustava nakon sušenja hrasta lužnjaka - primjer šume Kalje     pdf    TXT     HR     EN 575
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Frković, A. UDK 630* 156
O kapitalnom rogovlju srnjaka Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 589
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Starčević, T., Dundović, J., Knepr, J. UDK 630* 156 + 180
Šumski ekosustav u okolnostima odvojenog gospodarenja šumom i lovištem     pdf    TXT     HR     EN 595
Majnarić, D. UDK 630* 156
Gospodarenje medvjedom kao zadatak državnog šumarstva     pdf    TXT     HR     EN 601
Raguž, D., Grubešić, M., Starčević, T. UDK 630* 156 + 945
Tradicija obrazovanja šumarskih kadrova za potrebe lovstva u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 613
Vratarić, P., Tarnaj, I. UDK 630* 156 + 135
Lovstvo u državnim šumama kao nositelj transfera rasplodnog materijala jelena običnog (Cervus elaphus) i divlje svinje (Sus scrofa)     pdf    TXT     HR     EN 617
 
STRUČNI ČLANCI
     
Križaj, D., Vodolšak, M. UDK 630* 156 + 931
Pregled zakonskih odredbi koje reguliraju štete na divljači i štete od divljači te mjere zaštite     pdf    TXT     HR     EN 623
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Učinili smo grijehe propustom     PDF    TXT 633
 
AKTUALNO
     
Ranogajec, B.
Provedba programa stažiranja diplomiranih inženjera šumarstva u Hrvatskim šumama d.o.o.     PDF    TXT 634
Oštrić, I.
Upitna je naša situacija s drvnim otpadom, biomasom i restruktuiranjem šumarstva     PDF    TXT 638
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
Milan Herak: Povijesni temelji hrvatske geologije     PDF    TXT 639
Ivančević, V.
Gradska šetališta Hrvatske - kultura šetanja     PDF    TXT 640
Grospić, F.
Monti e boschi     PDF    TXT 642
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Čorkalo, K.
Znanstveni skup o lužnjakovim šumama     PDF    TXT 647
Krpan, A. P. B.
Ususret XII. svjetskom Šumarskom kongresu, Quebec City, Kanada     PDF    TXT 649
 
OBLJETNICE
     
Ivančević, V.
U povodu 35. obljetnice Velebitskog botaničkog vrta (1967 - 2002)     PDF    TXT 650
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Glavaš, M., Grubešić, M., Margaletić, J.
Znanstveno-istraživačka i stručna suradnja s Bosnom i Hercegovinom     PDF    TXT 653
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Ivančević, V.
Senjski ogranak ostvario još jednu uspješnu stručnu ekskurziju u SR Njemačku     PDF    TXT 655
 
ERRATA CORRIGE
     
uredništvo
Errata corrige     PDF    TXT 657
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Jedan dan na području uprave šuma - podružnica Požega     PDF    TXT 658
Jakovac, H.
Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 660
 
IN MEMORIAM
     
Skoko, M.
Marinko Vučinić (1927 - 2001)     PDF    TXT 665
Prpić, B., Cirkveni, M.
Emanuel Vilček (1913-2002)     PDF    TXT 667
Stojković, M.
Zvonimir Gudek (1924 - 2002)     PDF    TXT 668

                UNDER CONSTRUCTION