broj: 11-12/2002        pdf (28,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
CERTIFIKACIJA     PDF    TXT     HR 548
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krpan, A. P. B., Poršinsky, T. UDK 630* 360 + 662 (001)
Proizvodnost harvestera Timberjack 1070 pri proredi kulture običnoga bora     pdf    TXT     HR     EN 551
Vučetić, M. UDK 630* 111 + 431 (001)
Vremenske prilike i usporedba sezone zaštite šuma od požara 2001. u odnosu na višegodišnji prosjek     pdf    TXT     HR     EN 563
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Anić, I., Oršanić, M., Detelić, M. UDK 630* 429 + 231
Revitalizacija degradiranoga ekosustava nakon sušenja hrasta lužnjaka - primjer šume Kalje     pdf    TXT     HR     EN 575
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Frković, A. UDK 630* 156
O kapitalnom rogovlju srnjaka Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 589
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Starčević, T., Dundović, J., Knepr, J. UDK 630* 156 + 180
Šumski ekosustav u okolnostima odvojenog gospodarenja šumom i lovištem     pdf    TXT     HR     EN 595
Majnarić, D. UDK 630* 156
Gospodarenje medvjedom kao zadatak državnog šumarstva     pdf    TXT     HR     EN 601
Raguž, D., Grubešić, M., Starčević, T. UDK 630* 156 + 945
Tradicija obrazovanja šumarskih kadrova za potrebe lovstva u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 613
Vratarić, P., Tarnaj, I. UDK 630* 156 + 135
Lovstvo u državnim šumama kao nositelj transfera rasplodnog materijala jelena običnog (Cervus elaphus) i divlje svinje (Sus scrofa)     pdf    TXT     HR     EN 617
Sažetak: Danas su u Republici Hrvatskoj ustanovljena lovišta u državnom vlasništvu, kojima dijelom gospodare Hrvatske šume d.o.o. i državna lovišta dodijeljena na gospodarenje putem natječaja kao koncesija ili zakup. Tamo gdje nije postojao interes za ustanovljenje lovišta u vlasništvu ili su vlasnici ispod tisuću hektara neprekinutog zemljišta, ustanovljena su Zajednička lovišta.
Novo uređenje odnosa u lovstvu dalo je snažan poticaj unapređenju lovnog gospodarstva.
Za vrijeme domovinskog rata značajno je narušeno ukupno lovno gospodarstvo i matični fond divljači. Hrvatske šume preuzimajući na gospodarenje dio kvalitetnih državnih lovišta, a preuzele su i obvezu nositelja razvoja i obnove ukupnog lovnog gospodarstva. Lovoovlaštenici su posebno zaintresirani za transfer tehnologije gospodarenja, mogućnosti unapređenja matičnog fonda divljači u lovištu i drugo.
Hrvatske šume prepoznale su svoju obvezu u odnosu na vlasnika Vladu Republike Hrvatske i lovište Podravlje - Podunavlje organizirano je tako da je utvrđen glavni cilj gospodarenja - uzgoj visokovrijednog baranjskog jelena s mogućnošću transfera rasplodnog materijala u druga lovišta Republike Hrvatske, a za uzgajalište divljači Mačkovac, uzgoj visokotrofejnih grla divlje svinje i mogućnost transfera rasplodnog materijala u druga lovišta.
Baranjski autoktoni jelen ima genetski vrlo značajan potencijal. Tijekom zadnje dvije godine Hrvatske šume d.o.o. otpremile su iz lovišta "Podravlje-podunavlje" ukupno 34 grla žive jelenske divljači u tri lovišta u Republici Hrvatskoj.
Procijenjeno je da je nužno ustanoviti poseban projekt, Kontrolirani uzgoj i zaštita jelena običnog (Cervus elaphus) što je i učinjeno u okviru lovišta Podravlje-podunavlje na objektu Šeprešhat površine 58 hektara. Devastirana lovišta Hrvatske napučivat će se trofejno i tjelesno kvalitetnim grlima iz lovišta Podravlje-podunavlje, čime će se povećati brojnost i kvaliteta populacije i poboljšati genetska struktura postojećih grla u lovištima.
Uzgajalište divljači Mačkovac ograđena je površina 887 ha u okviru otvorenog državnog lovišta Breznica. Selekcijom i posebno kontroliranim sparivanjem definirana je linija visoke trofejne vrijednosti veprova, uz bogato i vitalno potomstvo kod plotkinja. Takav genetski visoko vrijedan rasplodni materijal otpremljen je od 1993. godine na 18 lokacija u lovišta širom Republike Hrvatske. Ta akcija je zasigurno podigla kvalitetu lovne ponude divlje svinje u Republici Hrvatskoj.
Rad na tako definiranim genetskim linijama posebno autoktone divljači bit će sigurno iskorišten i na području farmskog uzgoja divljači, što je marketinški vrlo zanimljivo. Treba očekivati sustavni poticaj proizvodnji rasplodnog materijala jelena običnog i divlje svinje kao ekološki vrijedne proizvodnje mesa divljači, po modelu kako je to uređeno Zakonom o poticajima u poljoprivredi i šumarstvu za uzgoj domaće stoke.
Možemo zaključiti da Država kao vlasnik u nekim svojim lovištima treba posebno zadužiti i podržati šumarstvo, za gospodarenje, na način da je u mogućnosti osigurati transfer genetski visoko vrijednog rasplodnog materijala radi napučivanja lovišta te unapređenja lovnog gospodarstva u vlastitim lovištima i lovištima drugih lovoovlaštenika.

 
STRUČNI ČLANCI
     
Križaj, D., Vodolšak, M. UDK 630* 156 + 931
Pregled zakonskih odredbi koje reguliraju štete na divljači i štete od divljači te mjere zaštite     pdf    TXT     HR     EN 623
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Učinili smo grijehe propustom     PDF    TXT 633
 
AKTUALNO
     
Ranogajec, B.
Provedba programa stažiranja diplomiranih inženjera šumarstva u Hrvatskim šumama d.o.o.     PDF    TXT 634
Oštrić, I.
Upitna je naša situacija s drvnim otpadom, biomasom i restruktuiranjem šumarstva     PDF    TXT 638
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
Milan Herak: Povijesni temelji hrvatske geologije     PDF    TXT 639
Ivančević, V.
Gradska šetališta Hrvatske - kultura šetanja     PDF    TXT 640
Grospić, F.
Monti e boschi     PDF    TXT 642
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Čorkalo, K.
Znanstveni skup o lužnjakovim šumama     PDF    TXT 647
Krpan, A. P. B.
Ususret XII. svjetskom Šumarskom kongresu, Quebec City, Kanada     PDF    TXT 649
 
OBLJETNICE
     
Ivančević, V.
U povodu 35. obljetnice Velebitskog botaničkog vrta (1967 - 2002)     PDF    TXT 650
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Glavaš, M., Grubešić, M., Margaletić, J.
Znanstveno-istraživačka i stručna suradnja s Bosnom i Hercegovinom     PDF    TXT 653
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Ivančević, V.
Senjski ogranak ostvario još jednu uspješnu stručnu ekskurziju u SR Njemačku     PDF    TXT 655
 
ERRATA CORRIGE
     
uredništvo
Errata corrige     PDF    TXT 657
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Jedan dan na području uprave šuma - podružnica Požega     PDF    TXT 658
Jakovac, H.
Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 660
 
IN MEMORIAM
     
Skoko, M.
Marinko Vučinić (1927 - 2001)     PDF    TXT 665
Prpić, B., Cirkveni, M.
Emanuel Vilček (1913-2002)     PDF    TXT 667
Stojković, M.
Zvonimir Gudek (1924 - 2002)     PDF    TXT 668

                UNDER CONSTRUCTION