broj: 11-12/2006        pdf (30,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200611 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
NA KRAJU JUBILARNE GODINE     PDF    TXT     HR 476
Tijekom 2006. godine obilježili smo naše obljetnice, 160 godina od osnutka Hrvatskoga šumarskoga društva i 130 godina neprekidnoga izlaženja Šumarskoga lista. Dana 20. lipnja, uoči svečane akademije na kojoj su obilježene obljetnice, održana je 110. redovita izborna skupština. Skupštinu su pozdravili Herman Sušnik, dipl. ing. šumarstva državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i mr. sc. Darko Beuk, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Na Skupštini je izabran novi Upravni i Nadzorni odbor te predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga šumarskoga društva. Dosadašnji predsjednik, akademik Slavko Matić, u nadahnutom govoru izložio je sadržaj četverogodišnjega rada Hrvatskoga šumarskoga društva te izrazio optimizam glede daljnjeg razvoja šumarstva i šumarske struke. Za novoga predsjednika izbran je mr. sc. Petar Jurjević, dipl. ing. šum., voditelj vrlo značajne Službe za ekologiju i zaštitu šuma u Direkciji Hrvatskih šuma, poznat po svojoj stručnosti i postojanosti u primjeni zakonskih propisa, s ciljem da se održe današnje prirodne šume. U svojemu nastupnom govoru izrazio je kako HŠD u radu želi surađivati s gospodarskim objektima, tijelima državne uprave, lokalne samouprave, znanstvenim institucijama i posebno s Hrvatskim šumama d.o.o. Prije Skupštine predstavnike šumarstva primio je i predsjednik Republike Hrvatske gospodin Stjepan Mesić. Svečana akademija proslave obljetnica održana je isti dan u maloj dvorani Lisinski. Akademik Slavko Matić istaknuo je na njezinu otvorenju vremenski tijek razvoja šumarstva i šumarske struke, od početka 1846. godine do danas. Sažeto, ali i sadržajno ukazao je na razvoj Zagrebačke škole uzgajanja šuma, čijim djelovanjem su današnje šume u Hrvatskoj postale svjetski model dobro uzgojene šume. Ove godine posebice bi se trebalo zalagati za korištenje šumske biomase za proizvodnju energije. Naš član mr. sc. Josip Dundović, dosadašnji potpredsjednik društva, predsjednik je Hrvatske udruge za biomasu koja predstavlja danas vrlo traženi obnovljivi izvor energije. Korištenje šumske biomase već je ostvareno izgradnjom centraliziranoga toplinskoga sustava na biomasu u Gospiću i Ogulinu. U organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Znanstvenoga vijeća za poljoprivredu u šumarstvo, održano je 15. studenoga savjetovanje pod naslovom: “Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije”. Predsjednik organizacijskoga odbora bio je akademik Slavko Matić, uz veliko sudjelovanje izlagatelja šumara. Iako je danas stručna istina na našoj strani, mi se kao znanost i struka često sukobljavamo s ostalim korisnicima prostora, koji su gotovo svi povezani u vrlo učinkovite lobije. Zaključak je vrlo jednostavan – i nama treba lobi. Lobiranje je danas opća i priznata pojava, (poznato je kako je Bruxelles pun onih koji će se staviti u službu nekoga lobija), a višenamjenska prirodna šuma s praktički neprocjenjivom vrijednošću zaslužuje svoj lobi. I na kraju ove jubilarne godine, svim čitateljima “Šumarskoga lista”, u ime bivšega predsjednika HŠD akademika Slavka Matića, sadašnjega predsjednika mr. sc. Petra Jurjevića i tajnika Damira Delača, dipl. ing. šum., zatim Uređivačkoga savjeta i Uredničkoga odbora po znanstveno-stručnim područjima, tehničkoga urednika “Šumarskoga lista” Hranislava Jakovca, dipl. ing. šum. i u svoje osobno, želim čestit Božić i sretnu novu godinu 2007., uz puno uspjeha i sreće i u privatnom životu. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić, J., D. Baričević, Z. List, M. Šango UDK 630* 188 (001)
Prilog fitocenološkim istraživanjima šuma crne johe (Alnus glutinosa Geartn) u Podravini*     pdf    TXT     HR     EN 479
Roša, J. UDK 630* 425 – 016.9 Abies alba Mill. (001)
Tanini i mikroelementi u stanicama iglica obične jele (Abies alba Mill.) i mikroelementi u pčelinjem medu kao pokazatelji stanja šuma jele Gorskog kotara     pdf    TXT     HR     EN 493
Prka, M. UDK 630* 242 + 522 + 852 + 853 (001)
Visina i čistoća debla bukovih stabala po vrsti sijeka i postotak tehničke oblovine u deblima i krošnjama stabala s obzirom na primijenjeni standard     pdf    TXT     HR     EN 511
Krapinec, K., M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić UDK 630* 156 (001)
Trofejni parametri muflona (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) u državnom lovištu VIII/6 “Kalifront”     pdf    TXT     HR     EN 523
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Videc, G. UDK 630* 451
Suzbijanje mišolikih glodavaca u šumskim ekosustavima     pdf    TXT     HR     EN 533
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Žuta strnadica (Emberiza citrinella L.)     PDF    TXT 545
Kranjčev, R.
Na Sunđercu     PDF    TXT 546
Kranjčev, R.
Dvije botaničke zanimljivosti iz Komaja u Konavlima     PDF    TXT 547
Kranjčev, R.
Šumska koraljuša     PDF    TXT 548
Kranjčev, R.
Smeđa Stela     PDF    TXT 550
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Vukelić, J.
Osnivanje novih dislociranih studija šumarstva u Hrvatskoj     PDF    TXT 553
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jakovac, H.
Šumarska znanost Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim prilikama     PDF    TXT 555
Jakovac, H.
Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije     PDF    TXT 566
Dundović, J., D. Delač
1. Hrvatski dani biomase     PDF    TXT 571
Kajba, D.
Europska konferencija o istraživanjima biorafinerija     PDF    TXT 575
 
PRIZNANJA
     
Matić, S.
Nagrada “Josip Juraj Strossmayer”     PDF    TXT 577
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 578
Frković, A.
Crvena knjiga sisavaca Hrvatske     PDF    TXT 581
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Trupčević, M.
Turopoljske šume     PDF    TXT 583
 
OBLJETNICE
     
Grospić, F.
Zajedno nakon 45 godina     PDF    TXT 587
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, F.
HŠD – Ogranak Zagreb u posjetu šumariji Krapina     PDF    TXT 588
Halovanić, D.
Obilazak Čorkove uvale, Baraćevih špilja i izvora rijeke Slunjčice     PDF    TXT 590
Delač, D.
Zapisnik 4. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 593

                UNDER CONSTRUCTION